• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 23 грудня 2004 р. № 1731

   

  ПРОГРАМА
  реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного
  господарства Донецької області на 2005 — 2009 роки
  і період до 2015 року


  1. Стан водопровідно-каналізаційного
  господарства

  Населення Донецької області забезпечується питною водою в основному шляхом централізованого господарсько-питного водопостачання, що здійснюється за рахунок гідрологічного комплексу (р. Сіверський
  Донець — канал Сіверський Донець — Донбас  — резервні водойми), а також Ольховським, Волинцевським, Грабовським і Старокримським водосховищами. Близько 80 відсотків усієї споживаної води забезпечується з поверхневих вод.

  Додаткове забезпечення здійснюється з підземних вод, джерела яких розташовані вкрай нерівномірно. Основні запаси підземних вод знаходяться у північній частині області і є складовою частиною басейну р. Сіверський Донець. У південній частині, де розташовані основні підприємства вугледобування, необхідність шахтного водозниження призвела до практично повного знищення запасів підземних вод, придатних для застосування в системі централізованого водопостачання, а неконтрольоване скидання мінералізованих шахтних вод у природні водойми — до підвищення рівня мінералізації джерел поверхневих вод.

  Вода, що використовується, має показники, які її характеризують як низькоякісну (надмірна жорсткість і мінералізація, значна концентрація нітратів, вміст сполук амонію).

  Управління і експлуатацію систем централізованого водопостачання забезпечує державне виробниче підприємство ”Укрпромводчормет” (далі — Укрпромводчормет).

  Система питного водопостачання Укрпромводчормету складається з каналу Сіверський Донець — Донбас, насосних станцій підкачування води у каналі, насосних станцій перекачування води, фільтрувальних станцій, трубопроводів питної та технічної води, гідровузлів для забезпечення населення водою, а також трьох потужних водозаборів підземних вод. Система забезпечує подачу до 95 відсотків загального обсягу води господарсько-питного призначення з урахуванням води, що подається на очищення іншим підприємствам.

  Загальна довжина каналу — 110,7 кілометра (відкрита
  частина — 102,7, закрита — 8 кілометрів), труб у системі каналу —
  135,6 кілометра (сталеві — 117,9, залізобетонні — 17,7 кілометра).

  Укрпромводчормет експлуатує 16 водосховищ, загальний об’єм яких становить 215,38 млн. куб. метрів, з них 127,1 млн. куб. метрів — об’єм господарсько-питних водосховищ.

  У кожному районі працює від 6 до 14 насосних станцій різного призначення. Усі вони були побудовані із значним запасом потужності, але останні роки працюють неефективно, оскільки зменшився об’єм води, що подається.

  Ураховуючи, що вартість електричної енергії є основною складовою собівартості води господарсько-питного призначення, її економія є однією з основних проблем модернізації системи питного водопостачання Укрпромводчормету. Успішне розв’язання цієї проблеми дасть змогу не лише зекономити кошти для інвестування розвитку системи питного водопостачання, але і упорядкувати в подальшому тарифи на воду у бік їх зниження.

  Очищення води поверхневих джерел для господарсько-питного водопостачання здійснюється на 16 водоочисних (фільтрувальних) станціях за двоступеневою технологічною схемою: горизонтальні відстійники — швидкі фільтри. Далі проводиться знезараження хлором у резервуарах чистої води та використовуються коагулянти. Технічний стан фільтрувальних станцій у цілому задовільний, але вони потребують модернізації та оновлення.

  Розподіл води в населених пунктах області здійснюють спеціалізовані (профільні) організації — водоканали і неспеціалізовані (непрофільні) — організації житлово-комунального господарства та промислових підприємств. Окремі підприємства, на балансі яких перебувають фільтрувальні станції, купують технічну воду в Укрпромводчорметі, очищують її і розподіляють серед споживачів. Ряд водоканалів, крім забезпечення водою населених пунктів, де вони розташовані, здійснюють обслуговування сусідніх населених пунктів.

  Великі міста обслуговуються водоканалами, з них вісім — це самостійні підприємства, які перебувають у сфері управління органів місцевого самоврядування, 23 водоканали входять до складу державного обласного комунального підприємства “Донецькоблводоканал”. Водопостачання    м. Донецька     забезпечує державне комунальне підприємство “Донецькміськводоканал”.

  Найважливішим критерієм оцінки роботи системи централізованого водопостачання і водовідведення є цілодобова безперебійна подача води споживачам. Проте у 36 населених пунктах через відсутність власних гідровузлів (насосних станцій і резервуарів) та економічні ускладнення водопостачання здійснюється за графіком.

  Робота міської розподільної системи водопостачання характеризується невиробничими втратами води, які досягають 43 — 45 відсотків, та аварійністю. Через незадовільний стан сантехнічного обладнання у житловому секторі також втрачається близько 40  — 50 відсотків загального обсягу води. Отже, дві третини води, що подається до розподільної мережі, фактично не використовується споживачами.

  Система існуючих водопровідних мереж питного водопостачання
  в області досить розгалужена. Загальна їх довжина перевищує
  17300 кілометрів, з яких 3700 кілометрів (21 відсоток) потребують заміни. Кількість аварій щороку зростає і у 2003 році становила 46450 випадків, тобто в середньому близько 2,7 аварії на кожний кілометр мережі.

  Загальна довжина каналізаційної мережі становить близько
  6 тис. кілометрів, довжина напірних колекторів — майже 900, у тому числі дволінійних — 395 кілометрів. Потужність каналізаційних насосних станцій у цілому достатня для перекачування стічних вод, проте переважна більшість з них збудована 20 — 45 років тому.

  Через фізичний знос на каналізаційних насосних станціях потребують заміни 286 насосних агрегатів та 158 решіток. Використання агрегатів і решіток, здебільшого застарілих, призводить до підвищених витрат електричної енергії та збільшення собівартості перекачування стоків.

  Каналізаційна мережа прокладалася понад 20 років тому. Амортизація об’єктів перевищує 70 відсотків. Насамперед потребують заміни як такі, що перебувають в аварійному стані, напірні та самопливні колектори з трубами діаметром від 200 до 800 міліметрів загальною протяжністю більш як
  130 кілометрів та більше ніж 150 кілометрів мережі.

  Практично всі стоки надходять на каналізаційні очисні споруди. Близько 48 відсотків усіх стоків очищається на великих каналізаційних спорудах продуктивністю понад 100 тис. куб. метрів на добу, 27 відсотків — на спорудах продуктивністю від 25 до 100 тис. куб. метрів на добу і менше ніж 10 відсотків — на спорудах продуктивністю менше ніж 10 тис. куб. метрів на добу.

  Майже всі каналізаційні очисні споруди підлягають модернізації. На великих спорудах необхідно замінити фізично зношене або морально застаріле обладнання для підвищення якості процесу очищення і забезпечення енергозбереження, на невеликих спорудах становище здебільшого катастрофічне, оскільки вони фізично зношені і половина очищених на них стоків не відповідає не лише стандартам, а й тимчасово встановленим нормам.

  2. Мета і основні завдання

  Метою цієї Програми є задоволення потреб споживачів у постачанні та відведенні води належної якості з наближенням до стандартів Європейського Союзу. Для досягнення мети необхідно розв’язати такі завдання:

  поліпшення фінансового стану підприємств водопровідно-каналізаційного господарства;

  реконструкція і розвиток водопровідно-каналізаційних комплексів;

  забезпечення підприємств галузі ресурсо- та енергозберігаючими технологіями очищення питної води та стічних вод і відповідним обладнанням та приладами контролю.

   

  3. Напрями виконання

  Програма виконуватиметься за такими напрямами:

  забезпечення енергозбереження;

  підвищення надійності роботи системи питного водопостачання;

  економічне витрачання водних ресурсів, включаючи скорочення невиробничих втрат води;

  створення альтернативних джерел водопостачання;

  розвиток системи питного водопостачання Укрпромводчормету;

  підвищення якості води;

  розвиток системи водовідведення;

  науково-технічне забезпечення галузі.

   

  Забезпечення енергозбереження передбачає:

  заміну застарілого (зношеного) насосного устатковання та електрообладнання;

  встановлення оптимальних за параметрами насосів.

  Для здійснення заходів щодо забезпечення енергозбереження потрібні кошти в сумі 35,4 млн. гривень.

   

  Підвищення надійності роботи системи питного водопостачання передбачає:

  спорудження нових гідровузлів (насосних станцій з резервуарами чистої води);

  реконструкцію насосних станцій;

  будівництво нових резервуарів і водонапірних башт (розширення резервуарного парку);

  модернізацію водопровідної системи населених пунктів (кільцювання мережі, зонування системи тощо);

  реконструкцію системи питного водопостачання на основі гідравлічних розрахунків;

  модернізацію і капітальний ремонт системи питного водопостачання підприємств, які передаються у комунальну власність.

  Для здійснення заходів щодо підвищення надійності роботи системи питного водопостачання потрібні кошти в сумі 62,77 млн. гривень.

   

  Економічне витрачання водних ресурсів передбачає:

  облік води, що подається від підприємств централізованого питного водопостачання, на всіх місцевих водозаборах населених пунктів, побудинковий (встановлення лічильників у кожному житловому будинку), поквартирний (встановлення лічильників безпосередньо у споживачів);

  заміну старих та тих, що перебувають в аварійному стані, ділянок водоводів і водопровідних мереж;

  ремонт та відновлення окремих ділянок водоводів і водопровідних мереж;

  оптимізацію тиску у водоводах і водопровідних мережах на основі гідравлічних розрахунків;

  реконструкцію внутрішньобудинкових систем водопостачання із заміною сантехнічного устатковання та арматури.

  Для виконання заходів із зменшення невиробничих втрат води необхідні кошти у сумі 282,5 млн. гривень.

  Подальша робота щодо поліпшення обліку води повинна виконуватися підприємствами за рахунок коштів, отриманих від економії води.

   

  Створення альтернативних джерел водопостачання передбачає:

  для використання підземних вод — здійснення заходів із збільшення забору підземних вод і залучення (де це можливо) кондиційних шахтних вод;

  для забезпечення споживачів у разі виникнення аварійної ситуації у системі  Укрпромводчормету — підготовку місцевих джерел водопостачання.

  Для здійснення заходів із створення альтернативних джерел водопостачання необхідно 26,32 млн. гривень.

   

  Для забезпечення розвитку системи питного водопостачання, що експлуатується   Укрпромводчорметом, передбачається здійснити такі заходи:

  комплексна модернізація енергетичного господарства водопровідних і гідротехнічних споруд;

  комплексна модернізація каналу Сіверський Донець — Донбас, системи зв’язку і телемеханіки, фільтрувальних станцій;

  будівництво розподільного водопровідного вузла в м. Горлівці, резервного водосховища з гідровузлом;

  виконання робіт, пов’язаних з підтриманням потужності другого донецького водопроводу.

  Для здійснення зазначених заходів необхідно 784,38 млн. гривень.

   

  Підвищення якості води передбачає:

  упровадження гіпохлоритних установок для додаткового знезараження води у міській розподільній мережі;

  забезпечення належного очищення води;

  реконструкцію фільтрувальної станції в м. Краматорську;

  будівництво станцій знезалізнення води в селищах міського типу  Олександрівці і Великій Новосілці.

  Для здійснення заходів з підвищення якості води необхідно 9,92 млн. гривень.

   

  Розвиток системи водовідведення передбачає:

  заміну аварійних ділянок колекторів, насамперед напірних;

  заміну насосного обладнання та решіток на каналізаційних насосних станціях на сучасні, з меншим обсягом споживання електричної енергії;

  реконструкцію та відновлення каналізаційних очисних споруд з метою досягнення необхідного рівня очищення стоків;

  проведення робіт з ремонту та відновлення мереж;

  підвищення надійності функціонування каналізаційного господарства;

  розширення видів послуг з водовідведення та підвищення їх якості;

  упровадження нових технологічних прийомів, що забезпечать необхідну якість очищення стічних вод та економію електричної енергії;

  переробку та утилізацію каналізаційних осадів;

  будівництво в населених пунктах модульних очисних споруд.

  Для здійснення заходів з розвитку системи водовідведення необхідно 303,9 млн. гривень.

   

  Науково-технічне забезпечення систем водопостачання та водовідведення передбачає:

  проведення технічної та енергетичної перевірки окремих систем питного водопостачання та водовідведення;

  розроблення технічних комплексів для проведення діагностики водопровідно-каналізаційних мереж;

  розроблення технологій та устатковання для підвищення якості води, кондиціонування підземних вод;

  визначення перспективи використання підземних і шахтних вод у системі питного водопостачання.

  Для здійснення заходів з науково-технічного забезпечення систем питного водопостачання та водовідведення необхідно 7,25 млн. гривень.

  Безперебійне водопостачання та водовідведення забезпечується на основі єдиного управління, упровадження новітніх технологій, освоєння капіталовкладень, стабілізації економічного становища підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

  В основу управління у сфері водопостачання та водовідведення покладено такі принципи: взаємоузгодженість діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства; удосконалення роботи з розмежування повноважень у цій сфері між органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

  Для підвищення ефективності управління у сфері водопостачання та водовідведення необхідно здійснити передачу підприємств, що надають відповідні послуги, із державної власності у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст.

  Для забезпечення єдиного управління утворюється об’єднання, до складу якого увійдуть підприємства водопровідно-каналізаційного господарства незалежно від форми власності. Об’єднання забезпечить розроблення відповідної методичної бази щодо водогосподарської, екологічної та інвестиційної діяльності у цій сфері.

  4. Етапи виконання Програми

  Програма виконуватиметься у два етапи.

  На першому етапі (2005 — 2008 роки) передбачено:

  здійснити заходи для забезпечення енергозбереження, економії водних ресурсів, підвищення якості води і надійності роботи систем питного водопостачання, а також науково-технічного забезпечення систем питного водопостачання та водовідведення;

  завершити в основному роботу, спрямовану на зменшення невиробничих втрат води, забезпечення розвитку системи водовідведення і реформування Укрпромводчормету.

  На другому етапі (2009 — 2015 роки) передбачено:

  завершення здійснення заходів щодо розвитку і підвищення надійності роботи систем питного водопостачання та водовідведення;

  створення альтернативних джерел водопостачання.

  Для виконання Програми необхідно здійснити заходи, передбачені у додатку.

  5. Механізм виконання Програми

  Забезпечення виконання Програми покладається на Донецьку облдержадміністрацію.

  У разі потреби Кабінет Міністрів України утворює координаційну раду.

  Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (цільові субвенції), місцевих бюджетів (за згодою рад), підприємств з водопостачання та водовідведення (за їх згодою) та інших джерел.

  Орієнтовний обсяг коштів, що необхідні для виконання Програми, становить 1512,44 млн. гривень, або у середньому 137,495 млн. гривень щороку. З огляду на економічну ситуацію в державі річна сума фінансування виконання Програми може бути змінена.

  Контроль за виконанням Програми та використанням коштів, спрямованих на цю мету, здійснюється відповідно до закону.

   

  6. Очікувані результати

  Виконання Програми сприятиме:

  підвищенню рівня якості послуг, що надаються населенню з водопостачання та водовідведення;

  зниженню витрат матеріальних та енергетичних ресурсів, розв’язанню проблеми утилізації осадів, що накопичуються на очисних спорудах;

  стабілізації економічного становища підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, зокрема Укрпромводчормету;

  підвищенню технічної надійності та екологічної безпеки системи господарсько-питного водопостачання;

  освоєнню капіталовкладень;

  запровадженню підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства новітніх досягнень у сфері технологій та обладнання для очищення природних і стічних вод.

  У період до 2010 року також передбачається:

  ліквідувати подачу води у населених пунктах згідно з графіками;

  забезпечити рівень охоплення населення послугами з водопостачання 95 відсотків, а з водовідведення — 86 відсотків, добове споживання питної води в обсязі до 220 літрів на людину, реалізацію питної води до 383, а водовідведення — до 330 млн. куб. метрів;

  зменшити втрати питної води до 20 відсотків, витрати електричної енергії у сфері водопостачання до 1,03 і  водовідведення — до 0,48 кВт×г на 1 куб. метр.

                                     

  _________________  Додаток

  до Програми

  ЗАХОДИ
  щодо реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства
  Донецької області на 2005 — 2009 і період до 2015 року

   (млн. гривень)

  Найменування населеного пункту

  Найменування заходу

  Обсяг фінансування за роками

  Усього

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010 —2015

  Забезпечення енергозбереження

  м. Донецьк

  закупівля перетворювачів частоти струму

   

  4,8

   

   

   

   

  4,8

  м. Артемівськ

  заміна насосного обладнання на водопровідних насосних станціях

  0,508

  0,15

   

   

   

   

  0,658

  м. Соледар

  — “ —

  0,208

  0,075

   

   

   

   

  0,283

  м. Часів Яр

  — “ —

  0,208

  0,075

   

   

   

   

  0,283

  м. Вугледар

  — “ —

  0,1

   

   

   

   

   

  0,1

  м. Горлівка

  будівництво насосної станції по
  вул. Інтернаціональній

   

  1,35

   

   

   

   

  1,35

  м. Дебальцеве

  заміна насосного обладнання на водопровідних насосних станціях

   

  0,04

   

   

   

   

  0,04

  м. Дзержинськ

  — “ —

  0,358

  0,1

   

   

   

   

  0,458

  м. Димитров

  заміна насосів на водопровідному вузлі

  0,408

  0,1

   

   

   

   

  0,508

  м. Добропілля

  заміна насосного обладнання на водопровідних насосних станціях

  0,448

  0,1

   

   

   

   

  0,548

  м. Білецьке

  — “ —

  0,208

  0,1

   

   

   

   

  0,308

  м. Білозерське

  — “ —

  0,208

  0,1

   

   

   

   

  0,308

  смт Олександрівка

  — “ —

  0,208

  0,1

   

   

   

   

  0,308

  м. Докучаївськ

  реконструкція водопровідних насосних станцій

  0,378

  0,1

   

   

   

   

  0,478

  м. Дружківка

  — “ —

  0,408

  0,2

   

   

   

   

  0,608

  м. Єнакієве

  заміна електрообладнання на водопровідних насосних станціях

  0,458

  0,1

   

   

   

   

  0,558

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  м. Вуглегірськ

  заміна електрообладнання на водопровідних насосних станціях

  0,208

  0,1

   

   

   

   

  0,308

  м. Юнокомунарівськ

  — “ —

  0,208

  0,1

   

   

   

   

  0,308

  м. Жданівка

  — “ —

   

  0,055

   

   

   

   

  0,055

  м. Костянтинівка

  — “ —

  0,208

  0,1

   

   

   

   

  0,308

  м. Краматорськ

  реконструкція водопровідних насосних станцій

   

  0,96

   

   

   

   

  0,96

  м. Красний Лиман

  — “ —

  0,308

  0,1

   

   

   

   

  0,408

  м. Макіївка

  реконструкція водопровідних вузлів, заміна обладнання на насосних станціях

  3

  5,79

   

   

   

   

  8,79

  м. Маріуполь

  реконструкція водопровідних насосних станцій

  6,3

  2

   

   

   

   

  8,3

  м. Селидове

  — “ —

  0,33

  0,1

   

   

   

   

  0,43

  м. Гірник

  — “ —

  0,208

  0,1

   

   

   

   

  0,308

  м. Українськ

  — “ —

  0,208

  0,1

   

   

   

   

  0,308

  м. Слов’янськ

  — “ —

  0,516

  0,16

   

   

   

   

  0,676

  м. Сніжне

  — “ —

  0,308

   

   

   

   

   

  0,308

  м. Торез

  — “ —

  0,208

  0,15

   

   

   

   

  0,358

  м. Харцизьк

  заміна насосного обладнання з установленням перетворювачів частоти

   

  0,245

   

   

   

   

  0,245

  м. Шахтарськ

  заміна насосного та електрообладнання на водопровідних насосних станціях

  0,308

  0,1

   

   

   

   

  0,408

  м. Ясинувата

  заміна насосного обладнання на водопровідних насосних станціях

  0,03

   

   

   

   

   

  0,03

  м. Амвросіївка

  заміна насосного обладнання на водозаборах

  0,208

  0,15

   

   

   

   

  0,358

  смт Велика Новосілка

  заміна насосного обладнання на водозабірних свердловинах

  0,03

   

   

   

   

   

  0,03

  м. Волноваха

  — “ —

  0,258

  0,1

   

   

   

   

  0,358

  м. Новоазовськ

  заміна насосного обладнання на водопровідних насосних станціях

  0,3

  0,1

   

   

   

   

  0,4

  м. Комсомольське

  заміна електронасосних установок на водопровідних насосних станціях

  0,15

  0,1

   

   

   

   

  0,25

  Разом

   

  17,4

  18

   

   

   

   

  35,4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Підвищення надійності роботи систем питного водопостачання

  м. Донецьк

  реконструкція водопровідних вузлів

   

   

  4,72

  1,43

   

   

  6,15

   

  будівництво  виробничих баз

   

   

  2,479

  7,121

   

   

  9,6

  м. Артемівськ

  будівництво водопровідних насосних станцій

  0,6

   

   

   

   

   

  0,6

  м. Соледар

  будівництво резервуара для чистої води

  0,016

   

   

   

   

   

  0,016

  м. Вугледар

  установлення катодного захисту водопроводів

   

  0,05

   

   

   

   

  0,05

  м. Горлівка

  виконання робіт з електрозахисту водопровідної мережі

   

  0,05

   

   

   

   

  0,05

  м. Дебальцеве

  реконструкція системи водопостачання

   

  0,305

   

   

   

   

  0,305

  м. Дзержинськ

  будівництво водопроводу

  0,08

   

   

   

   

   

  0,08

   

  будівництво водопровідного вузла

  4,2

   

   

   

   

   

  4,2

  смт Кірове

  будівництво водопровідного вузла

  1,5

   

   

   

   

   

  1,5

  м. Добропілля

  реконструкція водопровідної мережі

  0,6

   

   

   

   

   

  0,6

  м. Дружківка

  будівництво резервуара для чистої води

  0,65

   

   

   

   

   

  0,65

  м. Вуглегірськ

  будівництво водопровідного вузла

   

  2

  0,151

  3,349

   

   

  5,5

  смт Карло-Марксове

  будівництво водонапірної башти

   

  0,1

   

   

   

   

  0,1

  м. Жданівка

  реконструкція  водопровідного вузла

  0,15

   

   

   

   

   

  0,15

  м. Костянтинівка

  реконструкція водопровідних насосних станцій

   

  3,4

   

   

   

   

  3,4

  м. Краматорськ

  реконструкція водопровідної мережі

   

   

   

  5

  1,45

   

  6,45

  м. Красний Лиман

  закупівля техніки

  0,06

   

   

   

   

   

  0,06

  м. Красноармійськ

  будівництво водопроводу

   

  1

  1,43

   

   

   

  2,43

   

  будівництво водопровідного вузла

  0,02

  1

  1,621

   

   

   

  2,641

  м. Макіївка

  будівництво водопровідних вузлів

   

   

   

   

  12,42

   

  12,42

  м. Новогродівка

  будівництво водопровідного вузла

   

   

   

   

  3

   

  3

  м. Селидове

  заміна засувок на водопровідних насосних станціях

   

  0,018

   

   

   

   

  0,018

  м. Гірник

  завершення будівництва  резервуара для чистої води

   

  0,6

   

   

   

   

  0,6

  м. Харцизьк

  будівництво водопровідного вузла

   

  0,281

  0,799

   

   

   

  1,08

  м. Зугрес

  заміна обладнання водопровідних мереж

   

  0,024

   

   

   

   

  0,024

  м. Шахтарськ

  модернізація ділянок водопровідної мережі

  0,067

   

   

   

   

   

  0,067

  м. Ясинувата

  встановлення обладнання водопровідних насосних станцій

  0,035

   

   

   

   

   

  0,035

  м. Новоазовськ

  будівництво водопроводу

  0,922

   

   

   

   

   

  0,922

  м. Комсомольське

  ремонт водонапірної башти

   

  0,06

   

   

   

   

  0,06

  смт Тельманове

  будівництво водонапірної башти

   

  0,012

   

   

   

   

  0,012

  Разом

   

  8,9

  8,9

  11,2

  16,9

  16,87

   

  62,77

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Скорочення невиробничих витрат води

  м. Донецьк

  відновлення та заміна аварійних ділянок водопровідної мережі

  1,365

  10,605

  24,012

  16,871

  16,658

  10,389

  80

  м. Артемівськ

  будівництво водопровідної мережі

  6,4

   

   

   

   

   

  6,4

  м. Соледар

  заміна аварійних ділянок водопровідної мережі

  0,027

   

   

   

   

   

  0,027

  м. Горлівка

  будівництво водопровідної мережі

   

  2,105

   

   

   

   

  2,105

  смт Миронівський Артемівського району

  заміна аварійних ділянок водопровідної мережі

   

  0,04

   

   

   

   

  0,04

  м. Димитров

  заміна водопровідної мережі

  0,187

   

   

   

   

   

  0,187

  м. Добропілля

  заміна аварійних ділянок водопровідної мережі

  2,78

   

   

   

   

   

  2,78

  м. Білецьке

  — “ —

  1,432

   

   

   

   

   

  1,432

  м. Білозерське

  заміна водопровідної мережі

  0,186

   

   

   

   

   

  0,186

  с. Новодонецьке Добропільського району

  — “ —

  0,071

   

   

   

   

   

  0,071

  м. Докучаївськ

  — “ —

  0,37

   

   

   

   

   

  0,37

  м. Дружківка

  відновлення водопроводів

  2,13

   

   

   

   

   

  2,13

  м. Єнакієве

  заміна аварійних ділянок водопровідної мережі

  0,472

   

   

   

   

   

  0,472

  м. Вуглегірськ

  відновлення аварійних ділянок водопроводів

  0,98

   

   

   

   

   

  0,98

  м. Жданівка

  перекладення і відновлення водопровідної мережі та водопроводів

  2,65

   

   

   

   

   

  2,65

  м. Костянтинівка

  відновлення водопроводів

  1,23

   

   

   

   

   

  1,23

  м. Краматорськ

  відновлення магістральних водопроводів

   

  5

   

   

   

   

  5

  м. Красний Лиман

  відновлення водопроводів

  0,357

   

   

   

   

   

  0,357

  м. Красноармійськ

  реконструкція водопровідної мережі

  0,63

   

   

   

   

   

  0,63

  м. Макіївка

  заміна водопроводів

   

   

  18,788

  11,329

  7,672

  36,601

  74,39

  м. Маріуполь

  заміна водопровідної мережі

   

   

  15

  22

  22

   

  59

  м. Новогродівка

  — “ —

  1

   

   

   

   

   

  1

  м. Селидове

  заміна аварійних ділянок водопровідної мережі

  0,685

   

   

   

   

   

  0,685

  м. Гірник

  — “ —

  0,65

   

   

   

   

   

  0,65

  м. Українськ

  — “ —

  0,165

   

   

   

   

   

  0,165

  м. Слов’янськ

  — “ —

  0,4

   

   

   

   

   

  0,4

  м. Сніжне

  ремонт і відновлення водопровідної мережі

  0,111

   

   

   

   

   

  0,111

  м. Харцизьк

  заміна аварійних ділянок водопровідної мережі

   

  2,2

   

   

   

   

  2,2

  м. Зугрес

  заміна аварійних ділянок водопровідної мережі

   

  0,045

   

   

   

   

  0,045

  м. Ясинувата

  заміна аварійних ділянок водопроводів

   

  1,285

   

   

   

   

  1,285

  м. Амвросіївка

  реконструкція центрального водопроводу

  1,4

   

   

   

   

   

  1,4

  м. Красногорівка

  заміна аварійних ділянок водопровідної мережі

   

   

  0,1

   

   

   

  0,1

  м. Комсомольськ

  заміна аварійних ділянок водопроводів

  0,3

   

   

   

   

   

  0,3

  смт Тельманове

  заміна аварійних ділянок водопровідної мережі

  0,022

   

   

   

   

   

  0,022

  Разом

   

  26

  21,28

  57,9

  50,2

  46,33

  46,99

  248,7

  Економія водних ресурсів

  м. Артемівськ

  установлення приладів обліку води і регуляторів тиску води на водопроводах

  3

  3

   

   

   

   

  6

  м. Вугледар

  установлення приладів обліку води на підвідному водопроводі

  0,02

   

   

   

   

   

  0,02

  м. Дзержинськ

  установлення приладів обліку води і регуляторів тиску води на водопроводах

  4,742

  4,612

   

   

   

   

  9,354

  м. Добропілля

  установлення приладів обліку води на місцевих джерелах водопостачання і регуляторів тиску води на водопроводах

  0,19

   

   

   

   

   

  0,19

  м. Докучаївськ

  установлення домових водомірів і регуляторів тиску води в будинках

  0,05

   

   

   

   

   

  0,05

  м. Дружківка

  установлення стенду для перевірки водомірів

  0,09

   

   

   

   

   

  0,09

  м. Єнакієве

  установлення приладів обліку води

  0,28

   

   

   

   

   

  0,28

  м. Вуглегірськ

  установлення регуляторів тиску води

  0,4

   

   

   

   

   

  0,4

  м. Костянтинівка

  будівництво вузла обліку води

  0,44

   

   

   

   

   

  0,44

   

  установлення регуляторів тиску води на водопроводах

  3

  3,66

   

   

   

   

  6,66

  м. Краматорськ

  установлення регуляторів тиску води на водопроводах

  0,4

   

   

   

   

   

  0,4

  м. Красноармійськ

  — “ —

  0,01

   

   

   

   

   

  0,01

  м. Маріуполь

  установлення приладів обліку води

  4,178

  1,322

   

   

   

   

  5,5

  м. Селидове

  —“—

   

  1,4

   

   

   

   

  1,4

  м. Слов’янськ

  установлення приладів обліку води і регуляторів тиску на водопроводах

   

  1,4

   

   

   

   

  1,4

  м. Сніжне

  — “ —

   

  0,4

   

   

   

   

  0,4

  м. Торез

  установлення  приладів обліку води на магістральних водопроводах

   

  0,2

   

   

   

   

  0,2

   

  установлення редукційних клапанів і вантузів

   

  0,3

   

   

   

   

  0,3

  м. Ясинувата

  установлення приладів обліку води

   

  0,41

   

   

   

   

  0,41

  м. Волноваха

  установлення приладів обліку води і регуляторів тиску води на водопроводах

   

  0,296

   

   

   

   

  0,296

  Разом

   

  16,8

  17

   

   

   

   

  33,8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Створення альтернативних джерел водопостачання

  м. Артемівськ

  будівництво Сухоярівського водозабору

   

   

   

   

   

  15

  15

  м. Соледар

  установлення автономної системи водопостачання з місцевих водних джерел

   

   

   

   

   

  1,8

  1,8

  с. Золотий Колодязь Добропільського району

  реконструкція та розширення водозабору

   

   

   

   

   

  0,54

  0,54

  м. Кіровське

  будівництво установки очищення та кондиціювання шахтних вод для водопостачання міста

   

   

   

   

   

  5

  5

  с. Біла Гора  Костянтинівського району

  реконструкція водних джерел

   

   

   

   

   

  1,985

  1,985

  м. Краматорськ

  реконструкція білянських свердловин

   

   

   

   

   

  0,3

  0,3

   

  організація бюветного водопостачання

   

   

   

   

   

  0,12

  0,12

  м. Красний Лиман

  відновлення  свердловин

   

   

   

   

   

  0,52

  0,52

  смт Кутейникове Амвросіївського району

  будівництво артезіанських свердловин

   

   

   

   

   

  0,065

  0,065

  м. Новоазовськ

  будівництво свердловин з підключенням до мережі водопостачання

   

   

   

   

   

  0,99

  0,99

  Разом

   

   

   

   

   

   

  26,32

  26,32

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Розвиток системи водопостачання Укрпромводчормет

   

  комплексна модернізація та реконструкція енергетичного господарства водопровідних  і гідротехнічних споруд

   

   

   

   

   

   

  140

   

  комплексна модернізація та реконструкція каналу Сіверський Донець — Донбас

   

   

   

   

   

   

  190

   

  будівництво  розподільного водопровідного вузла в м. Горлівці

   

   

   

   

   

   

  4,61

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  реконструкція водозливної греблі Краматорського водосховища

   

   

   

   

   

   

  3,5

   

  проведення робіт, пов’язаних з підтриманням потужності Другого донецького водопроводу

   

   

   

   

   

   

  14

   

  модернізація та реконструкція системи зв’язку і телемеханіки

   

   

   

   

   

   

  8

   

  комплексна модернізація і реконструкція фільтрувальних станцій

   

   

   

   

   

   

  160

   

  будівництво  резервного водосховища з гідровузлом

   

   

   

   

   

   

  264,27

   

  Разом

   

   

   

   

   

   

   

  784,38

  Поліпшення якості води

  м. Донецьк

  реконструкція хлораторних установок

  0,2

  0,3

   

   

   

   

  0,5

  м. Артемівськ

  упровадження нових хлораторних установок

  0,3

  0,3

   

   

   

   

  0,6

   

  будівництво на  водозаборах споруд для доочищення води

  0,5

  0,5

   

   

   

   

  1

  м. Вугледар

  облаштування водопровідних насосних станцій електролізними гіпохлоритними установками для знезараження води

  0,05

  0,05

   

   

   

   

  0,1

  м. Дебальцеве

  — “ —

  0,1

  0,1

   

   

   

   

  0,2

  м. Добропілля

  — “ —

  0,1

  0,3

   

   

   

   

  0,4

  с. Новоолександрівка Добропільського району

  — “ —

  0,02

  0,1

   

   

   

   

  0,12

  м. Докучаївськ

  — “ —

  0,1

  0,3

   

   

   

   

  0,4

  м. Дружківка

  — “ —

  0,1

  0,5

   

   

   

   

  0,6

  м. Єнакієве

  — “ —

  0,1

  0,5

   

   

   

   

  0,6

  м. Краматорськ

  реконструкція фільтрувальної станції 

  2,35

   

   

   

   

   

  2,35

  м. Красний Лиман

  розроблення рекомендацій щодо поліпшення якості води та її знезараження

  0,07

  0,39

   

   

   

   

  0,46

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  м. Макіївка

  облаштування водопровідних насосних станцій електролізними гіпохлоритними установками для знезараження води

  0,1

  0,5

   

   

   

   

  0,6

  м. Селидове

  облаштування водопровідних насосних станцій електролізними гіпохлоритними установками для знезараження води

  0,2

  0,5

   

   

   

   

  0,7

  м. Слов’янськ

  упровадження нових реагентів для очищення та знезараження води

  0,15

  0,6

   

   

   

   

  0,75

  м. Торез

  облаштування водопровідних насосних станцій електролізними гіпохлоритними установками для знезараження води

  0,06

  0,04

   

   

   

   

  0,1

  м. Харцизьк

  — “ —

   

  0,1

   

   

   

   

  0,1

  м. Шахтарськ

  — “ —

   

  0,1

   

   

   

   

  0,1

  м. Новоазовськ

  монтаж установки для домінералізації води та її розливу в тару

   

  0,14

   

   

   

   

  0,14

  смт Тельманове

  облаштування водопровідних насосних станцій електролізними гіпохлоритними установками для знезараження води

   

  0,1

   

   

   

   

  0,1

  Разом

   

  4,5

  5,42

   

   

   

   

  9,92

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Розвиток системи водовідведення

  Мережі

  м. Донецьк

  проектування та будівництво напірних колекторів

  5,459

  4,006

  4

  1,885

   

   

  15,35

   

   

  проектування та будівництво самопливних колекторів

  3,985

  6,144

   

   

   

   

  10,129

   

  заміна напірних колекторів

  3,46

  3,752

  2

  2

   

   

  11,212

  м. Артемівськ

  відновлення каналізаційних колекторів

  2,03

   

  1

  1

   

   

  4,03

   

  будівництво напірних колекторів

  0,52

   

   

   

   

   

  0,52

  м. Вугледар

  заміна труб на напірному колекторі

  0,22

   

   

   

   

   

  0,22

  м. Горлівка

  заміна аварійних ділянок каналізаційних мереж

  0,141

   

   

   

   

   

  0,141

  м. Дебальцеве

  будівництво каналізаційного колектора

  0,665

   

   

   

   

   

  0,665

  м. Дзержинськ

  заміна аварійних ділянок каналізаційних колекторів

  0,325

   

   

  1

  1

   

  2,325

  м. Димитров

  заміна напірного колектора

  0,6

   

   

   

  1,5

   

  2,1

  с-ще Новодонецьке Великоновосілківського району

  ремонт мережі та спорудження каналізаційних насосних станцій

  0,02

   

   

   

   

   

  0,02

  м. Докучаївськ

  заміна напірного колектора

  0,17

   

  1

  1

  3

   

  5,17

  м. Дружківка

  — “ —

  0,8

   

  1

  1

  2

   

  4,8

   

  будівництво колектора

  0,4

   

   

   

   

   

  0,4

  м. Єнакієве

  заміна аварійного колектора

  2,984

   

   

   

  1,5

   

  4,484

   

  заміна аварійної ділянки напірного колектора від каналізаційних очисних споруд

  0,24

   

   

   

   

   

  0,24

  м. Жданівка

  заміна аварійної каналізаційної мережі

  0,26

   

   

   

  2

   

  2,26

  м. Костянтинівка

  реконструкція каналізаційних колекторів

   

  0,5

  0,5

  1

  0,5

   

  2,5

   

  відновлення напірного колектора

   

  0,95

   

   

   

   

  0,95

  м. Краматорськ

  відновлення магістральних колекторів

   

  1,34

   

   

   

   

  1,34

  м. Красний Лиман

  заміна напірного колектора

   

  0,017

   

  1

  1

   

  2,017

  м. Красноармійськ

  реконструкція напірного колектора

   

  2,1

   

   

  1

   

  3,1

  м. Родинське

  заміна самопливного колектора

   

   

  1,08

   

  0,5

   

  1,58

   

  заміна напірного колектора

   

   

  0,8

   

   

   

  0,8

  м. Макіївка

  заміна напірних колекторів

   

   

  1

  1,485

  1,195

  27,25

  30,93

  м. Маріуполь

  заміна напірних і самопливних колекторів

   

   

   

   

  1

  26,65

  27,65

  м. Новогродівка

  заміна самопливного колектора

   

   

  0,084

   

  1

   

  1,084

  м. Селидове

  заміна напірного колектора

   

   

  3,3

  2

   

   

  5,3

  м. Українськ

  — “ —

   

  0,205

  0,59

   

   

   

  0,795

  м. Гірник

  будівництво напірного колектора

   

  0,03

  1

   

   

   

  1,03

  м. Слов’янськ

  заміна напірного колектора

   

  1,4

  1

  3

   

   

  5,4

   

  заміна самопливного колектора

   

  0,42

  1

  1

   

   

  2,42

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  м. Харцизьк

  проектування та будівництво напірного і самопливного колекторів у центральній частині міста

   

  1,5

   

   

   

   

  1,5

  м. Ясинувата

  ремонт самопливних колекторів на естакадах

   

   

  0,045

   

   

   

  0,045

  м. Амвросіївка

  будівництво колектора

   

   

  0,832

   

  0,7

   

  1,532

  смт Велика Новосілка

  ремонт напірного колектора

   

   

   

  0,025

   

   

  0,025

  м. Комсомольське

  заміна аварійних ділянок каналізаційної мережі

   

   

  0,1

   

  0,8

   

  0,9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Насосні станції

  м. Донецьк

  реконструкція споруд та обладнання

  3,415

   

   

   

   

   

  3,415

  м. Артемівськ

  заміна насосних агрегатів на каналізаційних насосних станціях і каналізаційних очисних спорудах

  0,120

   

   

   

   

   

  0,12

   

  модернізація каналізаційної насосної станції

   

  1,6

  0,35

   

   

   

  1,95

  м. Горлівка

  реконструкція каналізаційних насосних станцій і каналізаційних очисних споруд

  0,221

   

   

   

   

   

  0,221

  м. Дебальцеве

  реконструкція каналізаційних насосних станцій

  0,03

   

   

   

   

   

  0,03

  м. Дружківка

  реконструкція каналізаційної насосної станції другого підйому

  0,23

   

   

  0,9

   

   

  1,13

  м. Єнакієве

  модернізація каналізаційних насосних

  станцій

   

  0,931

   

  0,5

   

   

  1,431

  м. Краматорськ

  — “ —

  0,3

  0,35

   

   

   

   

  0,65

  м. Красний Лиман

  будівництво каналізаційної насосної станції

   

  0,02

  0,2

   

   

   

  0,22

  м. Красноармійськ

  реконструкція каналізаційної насосної станції

   

  0,8

   

   

   

   

  0,8

   

  будівництво каналізаційної насосної станції в західній частині міста

   

  0,4

   

   

   

   

  0,4

  м. Родинське

  реконструкція каналізаційної насосної станції

   

  0,13

   

   

   

   

  0,13

  м. Макіївка

  реконструкція каналізаційних насосних станцій

   

   

  0,5

  1

   

   

  1,5

  м. Маріуполь

  — “ —

   

   

  1,2

  2,2

  3,8

   

  7,2

  м. Новогродівка

  реконструкція каналізаційної насосної станції

   

   

  0,004

   

   

   

  0,004

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  м. Селидове

  реконструкція каналізаційних насосних станцій

   

   

  0,5

   

   

   

  0,5

  м. Українськ

  — “ —

   

   

  0,276

   

   

   

  0,276

  м. Харцизьк

  модернізація каналізаційних насосних станцій

   

   

  0,06

  1

  0,6

   

  1,66

  м. Шахтарськ

  — “ —

   

   

  0,246

   

   

   

  0,246

  м. Слов’янськ

  реконструкція каналізаційних насосних станцій

   

   

   

  1

  1

  1

  3

  м. Ясинувата

  обладнання каналізаційних насосних станцій резервними насосними агрегатами

   

   

  0,2

   

   

   

  0,2

  смт Новоамвросіївське
  Амвросіївського району

  реконструкція каналізаційних насосних станцій

   

   

  0,102

   

   

   

  0,102

  смт Велика Новосілка

  — “ —

   

   

  0,016

   

   

   

  0,016

  смт Старобешеве

  модернізація каналізаційних насосних станцій

   

   

  0,41

   

   

   

  0,41

  м. Комсомольське

  реконструкція каналізаційних насосних станцій