• In English

 • Додаток 6

  до постанови Кабінету Міністрів України

  від 23 грудня 2004 р.  № 1722

  ПЕРЕЛІК
  продукції, яка може містити озоноруйнівні речовини
  і експорт та імпорт якої підлягає ліцензуванню у 2005 році

  Найменування продукції

  Код згідно з УКТЗЕД

  Продукція, яка надходить в аерозольній упаковці:

  2710 00 98 00

  3004

  3204

  3208

  3209

  3212

  3214

  3304

  3305

  3306

  3307

  3402

  3403

  3405

  3506 91 00 00

  3808

  3809

  3811

  3812

  3814 00

  3820 00 00 00

  3824 90 70 00

  3824 90 95 00

  3910 00 00

  Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо

  8415

  Холодильники, морозильники та інше холодильне і морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415

  8418 

  Охолоджувачі баштові та аналогічне устаткування для безпосереднього охолодження за допомогою циркулюючої води (відбувається без роздільної стінки)

  8419 89 10 00

  Вогнегасники заряджені

  8424 10 

  Автомати для торгівлі з обігрівальними або охолоджувальними пристроями

  8476 21 00 00
  8476 81 00 00

  Зброя та засоби індивідуального захисту в аерозольній упаковці

  9304 00 00 00

  ________________

  Примітки:   1. Ліцензії видаються за погодженням з Мінприроди. У разі відсутності озоноруйнівних речовин у переліку продукції, яка підпадає під зазначені коди УКТЗЕД, митне оформлення вантажів здійснюється на підставі листів-роз'яснень Мінприроди (його територіальних органів) про те, що така продукція не містить озоноруйнівних речовин і ліцензування не потребує.

  2. Імпорт товарів за товарною позицією 3405 згідно з УКТЗЕД безпосередньо Банкнотно-монетним двором та фабрикою банкнотного паперу Національного банку для власних потреб здійснюється без ліцензій.

  ___________________