• In English

 • Додаток 1
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 23 грудня 2004 р.  № 1722

  ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ
  квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2005 році*

   

  Найменування товару

  Код згідно з УКТЗЕД

  Одиниця виміру

  Експортна квота на рік

   

  Бурштин** 

  2530 90 95 00 

  кілограмів 

  10000 

   

  Руди та концентрати дорогоцінних металів 

  2616 

  —“—

  105000000 

   

  Метали дорогоцінні в колоїдному стані; органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних металів, з точно визначеним хімічним складом чи ні; амальгами дорогоцінних металів ** 

  2843 

  —“—

  120 

   

  Діаманти оброблені або необроблені, але неоправлені і незакріплені (крім діамантів огранених із закінченою фінішною обробкою ***) ** 

  7102 

  каратів 

  8000

   

  Дорогоцінне (крім діамантів) або напівдорогоцінне каміння, оброблене або необроблене, підібране або непідібране, але ненанизане, неоправлене і незакріплене; дорогоцінне (крім діамантів) або напівдорогоцінне каміння, яке непідібране і тимчасово нанизане для зручності транспортування **

  7103 

  кілограмів 

  900 

   

  Срібло (включаючи срібло з гальванічним покриттям золотом або платиною) необроблене, напівоброблене або у вигляді порошку (крім банківських металів) **

  7106 

  грамів

  1000000

   

  Золото (включаючи золото з гальванічним покриттям платиною) необроблене, напівоброблене або у вигляді порошку (крім банківських металів)**

  7108 

  —“—

  80000 

   

  Платина необроблена, напівоброблена або у вигляді порошку (крім банківських металів)**

  7110 

  —“—

  200000 

   

  Відходи або брухт дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами** 

  7112 

  кілограмів 

  500 

  ____________

  * Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном.

  ** Експорт зазначеного товару безпосередньо Державним сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Мінфіну здійснюється без квотування та ліцензування.

  *** Такими вважаються діаманти, що мають симетричну або художньо визначену форму багатогранника з якісно полірованими гранями.

  ______________

  Примітки:           1. Квоти, зазначені у пунктах 3, 6, 7, 8 і 9, установлено у перерахунку на чисту вагу дорогоцінного металу.

  2. Експорт та імпорт дорогоцінних металів, що належать до банківських металів, здійснюється на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку.

  3. Національний банк здійснює експорт товарів, визначених у пункті 7 статті 42 Закону України “Про Національний банк України”, без квотування та ліцензування.

  _________________________