• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 23 грудня 2004 р.  № 1722

  Київ

  Про затвердження переліків товарів,
  експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню
  та на які встановлено квоти у 2005 році

  З метою формування раціональної структури експорту та імпорту окремих видів товарів, виконання відповідних міжнародних угод Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити на 2005 рік:

  загальні обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 1;

  перелік товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 2;

  перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 3;

  перелік товарів, експорт яких до США підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 4;

  перелік озоноруйнівних речовин, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 5;

  перелік продукції, яка може містити озоноруйнівні речовини і експорт та імпорт якої підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 6 (крім продукції, яка перевозиться у контейнерах з особистим майном);

  перелік категорій текстильної продукції, експорт якої до країн — членів Європейського Співтовариства підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 7;

  перелік категорій товарів та обсяги квот на експорт текстильної продукції до США згідно з додатком 8;

  перелік країн – Сторін Монреальського протоколу, експорт/імпорт озоноруйнівних речовин до/з яких дозволяється, згідно з додатком 9;

  перелік окремих категорій металопродукції, експорт якої до країн —членів Європейського Співтовариства підлягає ліцензуванню та на яку встановлено квоти, згідно з додатком 10;

  перелік товарів, експорт яких до Російської Федерації підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 11;

  перелік продуктів (напівфабрикатів) з кольорових металів і їх сплавів, а також виробів з використанням цих металів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 12;

  перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 13.

  2. Установити, що:

  використання у 2005 році залишків квот 2004 року, зменшення або збільшення обсягів квот, визначених у додатках 4 та 8, може здійснюватися згідно з відповідними міжнародними угодами;

  не реалізовані в 2004 році суб'єктами підприємницької діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. № 1996 "Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню і на які встановлено квоти у 2004 році" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2784; 2004 р., № 10, ст. 607, № 19, ст. 1316, № 21, ст. 1422, № 28, ст. 1872, № 32, ст. 2133, № 42, ст. 2756, ст. 2758), дійсні до 1 березня 2005 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України.

  3. Взяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського протоколу щодо озоноруйнівних речовин експорт та імпорт речовин і продукції, яка може містити такі речовини, визначених у додатках 5 і 6, може здійснюватися лише до країн, а також з країн, зазначених у додатку 9.

  4. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції:

  забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів, визначених відповідно до цієї постанови;

  інформувати щомісяця Державну митну службу про видачу суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензій на товари, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та на які встановлено квоти.

  5. Державній митній службі щомісяця подавати Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції інформацію про обсяги здійсненого суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту означених товарів.

  6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.

   Виконуючий обов’язки
  Прем’єр-міністра України       М. АЗАРОВ
  Інд.27