• In English

 • кабінет міністрів україни

  ПОСТАНОВА

  від 23 грудня 2004 р. №  1717

  Київ

  Про внесення змін до Статуту
  Національної акціонерної компанії
  “Енергетична компанія України”

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Статуту Національної акціонерної компанії “Енергетична компанія України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 р. № 794 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1651), такі зміни:

  в абзаці другому пункту 22 цифри і слова “2 198 626 000 (два мільярди сто дев’яносто вісім мільйонів шістсот двадцять шість тисяч) гривень” замінити цифрами і словами “9 831 180 093 (дев’ять мільярдів вісімсот тридцять один мільйон сто вісімдесят тисяч дев’яносто три) гривні”;

  у пункті 23 цифри і слова “2 198 626 (два мільйони сто дев’яносто вісім тисяч шістсот двадцять шість) простих іменних акцій” та “1000 гривень” замінити відповідно цифрами і словами “9 831 180 093 (дев’ять мільярдів вісімсот тридцять один мільйон сто вісімдесят тисяч дев’яносто три) прості іменні акції” та “1 гривня”.

   

    Виконуючий обов’язки
  Прем’єр-міністра України       М. АЗАРОВ

   

   

  Інд.37