• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 23 грудня 2004 р. №  1713

  ПОРЯДОК
  використання коштів, призначених для створення і
  впровадження теплоенергетичних когенераційних
  модулів утилізації вугільного метану у 2004 році


  1. Видатки за бюджетною програмою “Заходи по підвищенню безпеки видобутку вугілля, у тому числі створення і впровадження теплоенергетичних когенераційних модулів утилізації вугільного метану” (код бюджетної класифікації 1101280) здійснюються за такими напрямами:

  розроблення проекту теплоенергетичних когенераційних модулів утилізації вугільного метану (далі — модулі);

  виготовлення модулів і придбання комплектувальних матеріалів та обладнання для їх виготовлення;

  впровадження модулів на підприємствах, що включені до переліку вугледобувних підприємств, на яких доцільно це зробити.

  Прогнозний обсяг фінансування робіт за першим напрямом становить 4,52 млн., за другим — 28,48 млн., за третім — 10 млн. гривень. Остаточний обсяг фінансування, строки виконання та виконавець робіт визначаються за результатами проведення Мінпаливенерго відкритих торгів.

  2. Використання коштів у рамках зазначеної в пункті 1 цього Порядку бюджетної програми здійснюється відповідно до Порядку використання надходжень від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2043 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2811).

  3. Критерії відбору вугледобувних підприємств для впровадження на їх базі модулів розробляються переможцем відкритих торгів та затверджуються Мінпаливенерго.

  4. Плани робіт із впровадження модулів подаються вугледобувними підприємствами на розгляд Мінпаливенерго за наявності рішень технічних рад цих підприємств, погоджених з визначеним Мінпаливенерго галузевим інститутом.

  За результатами розгляду зазначених планів Мінпаливенерго з урахуванням критеріїв відбору приймає рішення щодо включення відповідних підприємств до переліку вугледобувних підприємств, на яких доцільно забезпечити впровадження модулів.

  5. Перелік вугледобувних підприємств, на яких доцільно забезпечити впровадження модулів, затверджується Мінпаливенерго.

  _________________