• In English

 •  

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  П О С Т А Н О В А

   

  від 21 грудня 2004 р.  № 1707

   

  Київ

   

   Про затвердження Державної програми розвитку

  Національної депозитарної системи України

   

              Кабінет Міністрів України  постановляє:

   

  1. Затвердити Державну програму розвитку Національної депозитарної системи України (далі – Програма), що додається.

   

  2. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку і Міністерству фінансів передбачати починаючи з 2005 року під час складання проекту державного бюджету кошти, необхідні для виконання Програми.

   

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади –відповідальним за виконання Програми, Національному депозитарію  подавати щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про стан виконання Програми.

   

  4. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку: 

  установити контроль за виконанням Програми;

  інформувати щороку до 20 лютого Кабінет Міністрів України про хід виконання Програми та у разі потреби подавати щороку до 15 червня  пропозиції стосовно внесення до неї змін.

  Виконуючий обов’язки

  Прем’єр-міністра України                                             М. АЗАРОВ

   

  Інд.34