• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 17 грудня 2004 р.  № 1700

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У розділі “Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування” переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 505; Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2083; 2003 р., № 40, ст. 2095; 2004 р., № 21, ст. 1448):

  назву розділу доповнити словами “впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища”;

  доповнити перелік пунктом 85 такого змісту:

  “85. Впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища”.

  2. У Положенні про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 634 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 19, ст. 692; 2002 р., № 8, ст. 357; 2004 р., № 24, ст. 1588):

  пункт 1 доповнити словами “та заходів, пов’язаних із впровадженням економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища”;

  пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

  “Кошти Фонду можуть надаватися на поворотній основі, на умовах здешевлення кредитів комерційних банків (як відшкодування відсотків за кредитами комерційних банків) та на умовах повернення (як пільгових коротко- і довгострокових позичок) у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України”;

  пункт 5 викласти в такій редакції:

  “5. Кошти Фонду використовуються в межах бюджетних програм, визначених законодавством, згідно з кошторисами, які затверджуються Міністром охорони навколишнього природного середовища за погодженням з Мінфіном.

  Для формування бюджетних програм Фонду Міністром охорони навколишнього природного середовища затверджуються плани природоохоронних заходів, які подаються разом з бюджетними запитами до Мінфіну.

   

   

  У IV кварталі поточного року затверджені плани природоохоронних заходів уточнюються Мінприроди, після чого вони подаються на погодження Віце-прем’єр-міністру України згідно з розподілом функціональних повноважень.

  У двотижневий термін після погодження планів Мінприроди подає на затвердження до Мінфіну паспорти бюджетних програм Фонду”.

  _____________________