• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 16 грудня 2004 р.  № 1697

  ЗМІНИ,
  що вносяться у додаток 2 до постанови
  Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р. № 1508

  1. Пункт 1 після слів “на куртках, піджаках, жакетах” доповнити словами “пальтах, плащах”.

  2. Пункт 2 викласти у такій редакції:

  “2. На комірі піджака генерального директора Укрзалізниці та його першого заступника на відстані 7 мм від краю вишивається кант золотистого кольору завширшки 3 мм та лаврове листя.

  На комірі піджака вищого начальницького складу вишивається золотистим кольором лаврове листя”.

  3. У пункті 3:

  у першому реченні абзацу другого слова і цифри “завдовжки 130 — 140 мм” виключити;

  абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції:

  “для першого заступника генерального директора Укрзалізниці наплічний знак має розміри, зазначені в абзаці другому цього пункту. Золотистим кольором вишивається знак у вигляді двох гілок лаврового листя, що утворюють коло, в якому розміщується п’ятикутна зірка розміром 25 мм, на відстані 50 мм від основи. На відстані 80 — 90 мм від основи розміщується зображення знака для товарів і послуг Укрзалізниці завдовжки 38 мм і завширшки 14 міліметрів;

  для заступника генерального директора Укрзалізниці наплічний знак має розміри, зазначені в абзаці другому цього пункту. Золотистим кольором вишивається знак у вигляді двох гілок лаврового листя, що утворюють півколо, в якому розміщується п’ятикутна зірка розміром 25 мм на відстані 50 мм від основи. Гілки, що утворюють півколо, наносяться не вище двох бокових верхніх променів зірки. На відстані 80 — 90 мм від основи розміщується зображення знака для товарів і послуг Укрзалізниці завдовжки 38 мм і завширшки 14 міліметрів”.

  4. У другому реченні пункту 4 цифри і слово “17 мм” замінити цифрами і словом “21 мм”.

  5. Пункт 11 викласти у такій редакції:

  “11. Кокарда для головного убору генерального директора Укрзалізниці та його заступників вишивається розміром (з урахуванням вінка)
  100 — 165 мм завширшки і до 50 мм заввишки.

  Кокарда для головного убору рядового, молодшого, середнього, старшого та вищого начальницького складу виготовляється з жовтого металу у формі еліпса 25 — 30 мм завширшки і 30 — 40 мм заввишки із зображенням Знака Княжої Держави Володимира Великого на темно-зеленому полі в центрі. Кокарда обрамлена вінком з лаврового листя. Для вищого начальницького складу вінок вишивається”.

  6. Пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

  “На лаковому козирку кашкета для генерального директора Укрзалізниці та його заступників золотистим кольором на відстані 5 мм від краю вишивається кант завширшки 3 мм, а на відстані 5 мм від канта —  лаврове листя”.

  7. Пункт 13 виключити.

   

  _____________________