• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 16 грудня 2004 р.  № 1696

  Київ

  Про внесення змін до Порядку державного обліку
  родовищ, запасів і проявів корисних копалин

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1995 р. № 75 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 99; 1996 р., № 5, ст. 154; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 84; 2004 р., № 25, ст. 1650), такі зміни:

  пункт 8 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “параметричні, пошукові, розвідувальні та експлуатаційні нафтові і газові свердловини”.

  У зв’язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

  доповнити Порядок пунктом 19 такого змісту:

  “19. Облік параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин, що знаходяться на ділянках нафтогазоносних надр, у тому числі тих, що не використовуються, ведеться відповідно до порядку, який розробляється і затверджується Держкомприродресурсів за погодженням з Держнаглядохоронпраці”.

   Виконуючий обов’язки
  Прем’єр-міністра України       М. АЗАРОВ

  Інд.33