• In English

 •  

   


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 16 грудня 2004 р.  № 1693

  Київ

   

  Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств і організацій оборонних галузей промисловості

   

   

  Кабінет Міністрів України  постановляє:

   

  Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств  і  організацій  оборонних  галузей промисловості, підписану в м. Києві 3 червня 2004 р. (додається).

   

   

   

  Виконуючий обов`язки

           Прем'єр-міністра України                                         М. АЗАРОВ

   

   

   

   

  Інд.50   

   

   

  УГОДА

  між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств і організацій оборонних галузей промисловості

   

   

  Кабінет Міністрів України та Уряд Азербайджанської Республіки, далі названі “Сторони”,

  з метою забезпечення сприятливих умов для економічного, виробничого і науково-технічного співробітництва підприємств і організацій оборонних галузей промисловості, далі “суб'єкти господарювання”,

  керуючись положеннями, передбаченими Угодою про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 23 грудня 1993 року, зокрема статтею 6 цієї Угоди,

  домовилися про таке:

   

  Стаття 1

   

  Сторони сприяють збереженню і розвитку на взаємовигідній основі виробничої і науково-технічної кооперації між суб'єктами господарювання в сфері:

  -      розробки і виробництва продукції військово-технічного призначення;

  -      надання послуг військово-технічного призначення;

  -      поставок матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, навчального і допоміжного майна для власних потреб, необхідних для виробництва озброєння і військової техніки.

   

   

  Стаття 2

   

  Взаємні поставки необхідних для виробництва, ремонту й обслуговування озброєння і військової техніки, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів і інших матеріальних ресурсів між суб'єктами господарювання здійснюються відповідно до узгоджених переліків, що містять списки підприємств постачальників і споживачів, номенклатуру й обсяги продукції, що поставляється.

  Зазначені переліки підлягають щорічному узгодженню уповноваженими органами держав Сторін.

   

  Стаття 3

   

  Взаємні поставки продукції, послуг і допоміжного майна в рамках цієї Угоди здійснюються на підставі контрактів (договорів) між українськими і азербайджанськими суб'єктами господарювання.

  Взаєморозрахунки здійснюються за договірними цінами відповідно до законодавства держав Сторін.

  Відповідальність за виконання контрактів (договорів) несуть суб'єкти господарювання, що їх уклали.

   

   

   

  Стаття 4

   

  Сторони проводять консультації з метою зближення граничних рівнів рентабельності,  що встановлюються на товари, поставка яких здійснюється за кооперацією.

   

  Стаття 5

   

  Порядок розробки і виробництва нових зразків озброєння і військової техніки за участю суб'єктів господарювання визначається окремими міжурядовими угодами.

   

   

  Стаття 6

   

  Сторони не будуть продавати або передавати третій стороні, у тому числі іноземним фізичним, юридичним особам або міжнародним організаціям, військову продукцію, що взаємно поставляється, наукову і технічну інформацію про неї, допоміжне майно без письмової згоди іншої Сторони.

   

   

  Стаття 7

   

  Сторони доручають міністерствам оборони України і Азербайджанської Республіки здійснювати на своїх підприємствах контроль якості розробок і виготовлення, а також приймання продукції військово-технічного призначення відповідно до чинної технічної і нормативної документації.

   

   

  Стаття 8

   

  Усі спірні питання, що можуть виникнути між суб'єктами господарювання під час  поставки продукції відповідно до цієї Угоди, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством держав Сторін і контрактами (договорами).

   

   

  Стаття 9

   

  Контроль і координацію дій щодо реалізації цієї Угоди покладаються на уповноважені органи держав Сторін:

  -             з боку України – на Міністерство промислової політики України;

  -             у частині виконання Державного оборонного замовлення – на Міністерство оборони України;

  -             з боку Азербайджанської Республіки – на Державний комітет зі спеціального машинобудування і конверсії Азербайджанської Республіки.

   

   

   

  Стаття 10

   

  Спірні питання, пов’язані з застосуванням або тлумаченням цієї Угоди, вирішуються Сторонами шляхом консультацій і переговорів.

   

  Стаття 11

   

  До цієї Угоди за взаємною домовленістю Сторін можуть бути внесені зміни або доповнення, що оформляються окремими протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди і набувають чинності  відповідно до  статті 13 цієї Угоди.

   

  Стаття 12

   

  Ця Угода не зачіпає прав та зобов”язань Сторін, які випливають з інших міжнародних договорів, учасницями яких вони є .

   

  Стаття 13

   

  Ця Угода набуває чинності з дати останнього письмового повідомлення, що підтверджує виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для  набуття цією Угодою чинності.

   Угода укладається терміном на три роки і буде автоматично продовжуватися на наступні річні періоди дати, поки одна зі Сторін не повідомить у письмовому вигляді іншу Сторону не менш ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду про свій намір припинити її дію.

  Після припинення дії цієї Угоди, її положення будуть продовжувати діяти  стосовно контрактів (договорів), укладених між суб'єктами господарювання в період дії Угоди, виконання яких розпочато, але не завершено у повному обсязі на дату припинення дії цієї Угоди.

   

   

   

  Вчинено в місті Києві «  3  » червня 2004 р. у двох дійсних примірниках, кожний українською, азербайджанською і російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. У випадку розбіжностей в тлумаченні положень цієї Угоди, текст російською мовою буде взятий за основу.

   

   

  За Кабінет Міністрів                   За Уряд

  України                                         Азербайджанської Республіки