• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 16 грудня № 2004 р. № 1688

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до Положення про Міжвідомчу комісію

  з реалізації реформи житлово-комунального господарства

   

  Пункти 3 і 8 викласти у такій редакції:

  “3. Основними завданнями Комісії є:

  координація роботи міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язаної з виконанням ними основних завдань, визначених Загальнодержавною програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 – 2010 роки (далі – Програма), розгляд пропозицій, спрямованих на підвищення її ефективності;

  коригування передбачених Програмою основних завдань центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до фінансових і матеріальних можливостей;

  контроль за виконанням Програми;

  підготовка пропозицій щодо подальшого реформування житлово-комунального господарства, зокрема його соціально-економічних, організаційних, інвестиційних, інноваційно-технологічних напрямів;

  проведення аналізу результатів реформування житлово-комунального господарства і поширення передового досвіду в цій сфері;

  контроль за здійсненням заходів із соціального захисту населення у процесі переходу підприємств житлово-комунального господарства на ринкові умови господарювання;

  організація роботи з роз’яснення принципів державної політики з реформування житлово-комунального господарства та його соціально-економічного значення”;

  “8. Організаційно-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Комісії здійснює центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства”.

   

  __________________________