• In English

 •  

   ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 16 грудня 2004 р. № 1687

   

   

   

  ЗМІНИ,

   що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 6 лютого 1997 р.  № 149

   

  1. У тексті постанови:

  слова “Державний комітет по житлово-комунальному господарству” в усіх відмінках  замінити словами “Державний комітет з питань житлово-комунального господарства” у відповідному відмінку, а слова “госпрозрахункові” в усіх відмінках виключити;

  пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

  ”У разі потреби Державний комітет з питань житлово-комунального господарства може змінювати кількість та місцезнаходження регіональних підрозділів технічної інспекції міського електротранспорту”.

  2. У Правилах проведення державного технічного огляду об’єктів міського електротранспорту, затверджених зазначеною постановою:

  абзац перший  пункту 1 після слів “ Закону України “Про дорожній рух” доповнити словами і цифрами “та статті 10 Закону України “Про міський електричний транспорт”;

  перше речення пункту 3 після слова “Головдержтехінспекція” доповнити словами “та регіональних підрозділів технічної інспекції міського електротранспорту”;

  в абзаці першому пункту 4 слово “Головдержтехінспекцією” замінити словами “регіональними підрозділами технічної інспекції міського електротранспорту”; 

            

  пункт 5 викласти у такій редакції:

         

  “5. Регіональний підрозділ  технічної інспекції міського електротранспорту не пізніше ніж за 20 днів до початку технічного огляду повідомляє адміністрацію підприємства міського електротранспорту про місце і дату проведення огляду”;

   

  у пунктах 9, 10 і першому реченні пункту  13  слова “книга технічного стану” в усіх відмінках замінити словами “технічний журнал” у відповідному відмінку;

   

   

  пункт 14 доповнити абзацом такого змісту:

   

  “Повторний державний технічний огляд трамвайних вагонів (тролейбусів), які не пройшли його в установлений строк, проводиться протягом поточного року у строки, визначені Головдержтехінспекцією, після повідомлення керівника підприємства про усунення виявлених недоліків”;

   

  перше речення  пункту 20 після слів “оформляються актами технічного огляду” доповнити словами і цифрами “(додатки  1 і 2)”;

   

  таблиці на лицевому і зворотному боці додатка  2 до Правил викласти у такій редакції:

   

   

  Найменування (номер) маршруту (ділянки)  трамвайної колії, контактної мережі, тягової підстанції

   

  Рік

  ведення в експлуатацію

   

   

   

  Протяжність

  (для трамвайної колії, контактної мережі), кілометрів

   

  Результат технічного огляду

   

  загальна

  у тому числі несправна

  1.

   

   

   

   

  2.

   

   

   

   

  3.

   

   

   

   

  і т. д”.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ——————————————