• In English

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 16 грудня 2004 р. № 1686

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

   

  1.       У Порядку сплати підприємствами (об’єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1767 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2375; 2004 р., № 26,
  ст. 1697):

   

  1) у пункті 2 цифри „15” замінити цифрою „8”;

   

  2) абзац перший пункту 5 викласти у такій редакції:

   

  „5. На підприємствах, де працює більш як 15 чоловік, суми штрафних санкцій визначаються у розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом, а на підприємствах, де працює від 8 до 15 чоловік, - у розмірі половини обсягу середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом”.

   

  2.       У підпункті 2 пункту 4 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
  26 вересня 2002 р. № 1434 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 39,
  ст. 1818; 2003 р., № 30, ст. 1546), цифри „15” замінити цифрою „8”.

   

  _____________________________