• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 16 грудня 2004 р.  № 1676

  Київ

  Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів
  України та Урядом Литовської Республіки про
  співробітництво в галузі туризму

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про співробітництво в галузі туризму, підписану
  20 квітня 2004 р. у м. Києві (додається).

   Виконуючий обов’язки
  Прем’єр-міністра України       М. АЗАРОВ

   

   

   

  Інд.28  УГОДА

  МІЖ

  КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ТА

  УРЯДОМ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

  ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

   

   

  Кабінет Міністрів України та Уряд Литовської Республіки, далі - "Сторони",

   

  прагнучи до подальшого розвитку відносин між державами двох Сторін в галузі туризму на основі рівності та взаємної вигоди,

   

  визнаючи значення туризму для розвитку соціально-економічних відносин між двома державами,

   

  домовилися про таке:

   

  Стаття 1

   

  Сторони зміцнюватимуть і розширятимуть співробітництво в сфері туризму відповідно до цієї Угоди та чинного законодавства обох держав.

   

   

  Стаття 2

   

  Сторони підтримуватимуть розвиток організованого та індивідуального туризму, обмін туристичними групами, у тому числі для оздоровлення та санаторно-курортного лікування, відвідання спортивних, музичних і театральних заходів, фольклорних фестивалів, виставок, а також участі в туристичних симпозіумах і конгресах.

   

  Стаття 3

   

  Сторони обмінюватимуться статистичною та іншої інформацією в сфері туризму, в тому числі:

   

  - про законодавчі та інші нормативні акти, що регулюють туристичну діяльність в своїх країнах;

  - про законодавчі та інші нормативні акти щодо перебування іноземних туристів в своїх країнах;

  - про законодавчі та інші нормативні акти, пов'язані з захистом і збереженням природних ресурсів і культурних цінностей;

  - про туристичні ресурси своїх країн;

  - про організацію діяльності готелів та інших підприємств, що надають послуги з розміщення туристів.

   Стаття 4

   

  Сторони заохочуватимуть розвиток тісного співробітництва між туристичними асоціаціями, організаціями та підприємствами України та Литовської Республіки, що здійснюють інвестиції в туристичну галузь та створюють спільні підприємства.

   

  Стаття 5

   

  Сторони, з метою зміцнення туристичних зв’язків, сприятимуть широкому розповсюдженню інформації через розміщення реклами на телебаченні, радіо та в пресі, а також обміну публікаціями та фільмами, участі на взаємній основі у туристичних виставках, конференціях та семінарах, що проводяться у двох країнах.

  З цією метою Сторони можуть відкривати інформаційні центри своїх державних органів по туризму на території держави іншої Сторони.

   

  Стаття 6

   

  Сторони заохочуватимуть обмін досвідом щодо туристичної діяльності та, крім того, сприятимуть організації зустрічей спеціалістів, укладанню договорів між організаціями свої країн, що розробляють і впроваджують програми та проекти, а також здійснюють дослідження в галузі туризму. 

   

  Стаття 7

   

  Сторони заохочуватимуть співробітництво з питань стажування фахівців туристичної галузі, обміну науковими працівниками, викладачами та студентами відповідних навчальних закладів, а також науковими та навчальними програмами у сфері туризму.

   

  Стаття 8

   

  Сторони спільно з відповідними органами влади сприятимуть на взаємній основі спрощенню оформлення документів та інших формальностей, пов'язаних з туристичними пересуваннями між своїми країнами, згідно з чинним законодавством держав Сторін, у тому числі цією Угодою та іншими міжнародними угодами, що є чинними для обох Сторін.

   

   Стаття 9

   

  Сторони доручають виконання цієї Угоди своїм органам виконавчої влади в галузі туризму:

  - з української Сторони: Державній туристичній адміністрації України або її правонаступнику;

  - з литовської Сторони: Державному туристичному департаменту при Міністерстві господарства Литовської Республіки або його правонаступнику.

  Стаття 10

   

  З метою контролю за реалізацією цієї Угоди Сторони створять Змішану комісію, засідання якої проводитимуться по черзі в кожній країні, щонайменше один раз на рік.

   

  Стаття 11

   

  За згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, оформлені у вигляді протоколів, що становитимуть невід`ємну частину цієї Угоди.

   

  Стаття 12

   

  Ця Угода набуває чинності з дати отримання Сторонами останнього письмового повідомлення про виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття Угодою чинності.

   

  Угода залишатиметься чинною протягом п'яти років і вважатиметься автоматично продовженою на наступний п’ятирічний період, якщо жодна з Сторін не повідомить іншу в письмовій формі по дипломатичних каналах про свій намір припинити її дію не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення відповідного строку.

   

  Припинення дії цієї Угоди не відобразиться на виконанні програм та інших проектів у галузі туризму, узгоджених в період дії цієї Угоди, у випадку, якщо Сторони не домовляться про інше.

   

   

  Вчинено в м. _____________ "___" ____________ 200__ року в двох примірниках, кожний українською, литовською та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними.

   

  У випадку розбіжностей при тлумаченні положень Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.

   

   

   

   

  За Кабінет Міністрів України

  За Уряд Литовської Республіки