• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 16 грудня 2004 р.  № 1674

  Зміни,
  що вносяться у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету
  Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290

  1. У додатку 1:

   

   

  1) у розділі І “Добувна промисловість”:

  у позиції 107 цифру “4” замінити цифрами “14”;

   

   

  доповнити розділ позицією 306а такого змісту:

   

  “306а.

  Дозувальник, зайнятий у виробництві глинозему обслуговуванням печей спікання, допоміжного устаткування (мішалки, колектори, елеватори та інше устаткування)  14”;

   

  2) у розділі ІІ “Металургія та виробництво коксу”:

  назви підрозділів “Доменне виробництво” та “Сталеве лиття” викласти у такій редакції:

  Виробництво чавуну”;

  Виробництво сталі”;

  позиції 19, 46, 694, 1426 і 1460 викласти у такій редакції:

   

  “19.

  Машиніст електровоза, машиніст тепловоза, зайняті на:

  роботах у тунелях та закритих галереях

  інших дільницях

   

  14

  7”;

  “46.

  Машиніст електровоза металургійного цеху, машиніст тепловоза, зайняті у міксерних відділеннях


  14”;

  “694.

   

  Машиніст електровоза, машиніст тепловоза, зайняті обслуговуванням дільниць, де більшість робітників одержують щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими умовами праці тривалістю до:

  14 календарних днів

  7 календарних днів

  14

  7”;

  “1426.

  Машиніст електровоза, машиніст тепловоза, зайняті на:

  роботах всередині ливарних, плавильних, гарячепрокатних, гарячепресових і травильних цехів та відділень

  обрубно-оброблювальних дільницях ливарних цехів

   


  14

  7”;

  “1460.

  Машиніст електровоза, машиніст тепловоза, зайняті обслуговуванням залізничного складу з гарячим агломератом, коксом, рідким і гарячим металом, а також з гарячим шлаком та шлаком, що швидко розкладається
  14”;


  3) у розділі ІІІ “Хімічне виробництво” позицію 241 викласти у такій редакції:

   

  “241.

  Робітники, керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у цих виробництвах


  18”;

  4) у розділі VІ “Оброблення металу” позиції 43, 44 і 71 викласти у такій редакції:

   

  “43.

  Майстер і змінний інженер плавильної, заливальної та обрубної дільниць


  7

   44.

  Майстер і змінний інженер у ливарному цеху на інших дільницях


  4”;

  “71.

  Майстер і змінний інженер ковальсько-пресового цеху, зайняті на гарячих ділянках робіт


  4”;

  5) розділ ХVІІ “Виробництво деревини та виробів з деревини” доповнити позицією 152а такого змісту:

   

  “152а.

  Просочувальник пиломатеріалів та виробів з деревини, який:

  працює із застосуванням антисептиків;

  зайнятий приготуванням антисептичних паст, гідроізоляційних та консистентних мастил;

  зайнятий обслуговуванням деревопросочувальної установки

   

  7


  7

  4”.

   

  2. У додатку 2:

   

   

  1) розділ ХV “Транспортні послуги” доповнити позицією 2а такого змісту:

   

  “2а.

  Машиніст паровоза, машиніст тепловоза та машиніст дизель-поїзда


  7”;

   

  2) у розділі ХVІІ “Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога”:

   

  доповнити розділ позиціями 25а, 31а, 31б, 45а і 134а такого змісту:

   

  “25а.

  Лікар-дієтолог, сестра медична з дієти

  7”;

  “31а.

  Реєстратор медичний, зайнятий в архіві

  7

   31б.

  Сестра-господиня

  7”;

  “45а.

  Реєстратор медичний,  зайнятий в архіві

  7”;

  “134а.

  Нянька у дитячих яслах та ясельних групах ясел-садків

  7”;

  у позиціях 28, 42, 108, 111, 122 і 131 слова “персонал медичний середній” замінити словами “молодші спеціалісти з медичною освітою”;

   

   

  “29.

  позиції 29, 41 і 132–134 викласти у такій редакції:

  Молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші медичні сестри та обслуговуючий персонал (буфетник, офіціант, робітник з обслуговування лазні, нянька, прибиральник виробничих приміщень)

   
  25”;


  “41.

  Молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші медичні сестри та обслуговуючий персонал (буфетник, офіціант, робітник з обслуговування лазні, нянька, помічник вихователя, прибиральник виробничих приміщень)
  25”;


  “132.

  Лікар, який працює в закладах і установах охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення та будинку відпочинку


  7

   133.

  Молодші спеціалісти з медичною освітою закладів та установ охорони здоров'я, освіти та соціального забезпечення


  7

   134.

  Молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші медичні сестри закладів і установ охорони здоров'я, освіти та соціального забезпечення  7”;

  у позиціях 50, 53, 63, 66, 67, 71, 91, 107, 124 і 126–129, слова “персонал медичний середній та молодший” замінити словами “молодші спеціалісти з медичною освітою та молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші медичні сестри”;

   

  у позиціях 70, 83 і 111 слова “персонал медичний молодший” замінити словами “молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші медичні сестри”;

   

  у позиції 123 слова “(крім лікарів-стоматологів та зубних лікарів)” виключити;

   

   

  3) у розділі ХХІІ “Загальні професії за всіма галузями господарства”:

  позицію 43 виключити;

   

   

  позицію 58 викласти у такій редакції:

   

  “58.

  Працівники, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах


  4”.

  _____________________