• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 13 грудня 2004 р.  № 899-р

  Київ

  Про утворення Навчально-методичного центру

  перепідготовки та підвищення кваліфікації

  спеціалістів з питань фінансового моніторингу

  в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням)

  доходів, одержаних злочинним шляхом, і

  фінансуванням тероризму

   

   

  1. Погодитися з пропозицією Держфінмоніторингу щодо утворення Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму (далі – Центр), з віднесенням його до сфери управління Державного комітету фінансового моніторингу.

   

  2. Установити, що основним завданням Центру є перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, забезпечення єдиного підходу до перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів суб’єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та судових органів, представників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за його проведення, а також представників іноземних держав та міжнародних організацій.

   

  3. Взяти до відома, що фінансування діяльності Центру у 2005 році здійснюватиметься в межах бюджетних асигнувань, передбачених Державному комітету фінансового моніторингу.

   

  4. МВС, СБУ, Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державній податковій адміністрації, Національній академії наук, Академії правових наук за участю Верховного Суду, Національного банку, Генеральної прокуратури України, Асоціації українських банків, Ліги страхових організацій сприяти Центру у виконанні його завдань шляхом надання методичної, консультаційної та інформаційної допомоги в розробленні навчальних програм і планів, підготовці та проведенні занять (семінарів, лекцій, консультацій), опрацюванні методів виявлення схем відмивання коштів.

   

  5. Це розпорядження набирає чинності з 1 січня 2005 року.

     Виконуючий обов’язки
           Прем’єр-міністра України     М. АЗАРОВ

   

   

  Інд.31