• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України

  від 30 листопада 2004 р. № 1615

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47 “Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів” (ЗП України, 1992 p., № 3, ст. 57; 1995 p., № 6, ст.140; Офіційний вісник України, 2000 p., № 1, ст. 10):

  1) у пункті 1 постанови:

  абзац перший після слів “Міжнародної конвенції про дорожній рух” доповнити словами “та європейських стандартів”;

  абзац другий викласти у такій редакції:

  “У разі зміни державних стандартів на номерні знаки для транспортних засобів дозволити Міністерству внутрішніх справ за погодженням з Міністерством аграрної політики, Міністерством оборони, Міністерством транспорту та зв’язку і Державним комітетом з питань технічного регулювання та споживчої політики затверджувати серії цих знаків”;

  2) додатки 1, 2 і 4 до постанови викласти у такій редакції:

  “Додаток 1
  до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47

  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 30 листопада 2004 р. № 1615)

  НАЦІОНАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ

  Лицевий бік

  UA             

  УКРАЇНА

  ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ

   

  Зображення Державного прапора України

  УКРАИНА

  ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

   

  UKRAINE

  DRIVING LICENCE

   

   

  UKRAINE

  PERMIS DE CONDUIRE

   

   

  Фотовідбиток власника посвідчення

  1.

  Прізвище

   

   

  2.

  Ім'я

   

   

   

  По батькові

   

   

  3.

  Дата і місце народження

   

   

  4а.

  Дата видачі

   

   

  4b.

  Дата закінчення строку дії

   

  4с. Назва установи, що видала посвідчення

  5.

  Серія і номер посвідчення

   

   

  7.

  Підпис власника

   

   

   

   

   

   

  9. Категорія

   

  Особливі
  відмітки

   

   

   

   

   

   

   

   

  Зворотний бік

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9

  10

  11

  12

   

   

   

  А1   Піктограма

   

   

   

   

   

   

  А     Піктограма

   

   

   

   

   

   

  В1    Піктограма

   

   

   

   

  1 .     

  Прізвище/Surname

  В     Піктограма

   

   

   

   

  2.     

  Ім'я та по батькові/Given name(s)

  С1    Піктограма

   

   

   

   

  3.     

  Дата і місце народження/Date and place of birth

  С     Піктограма

   

   

   

   

  4a.   

  Дата видачі/Date of issue

  D1   Піктограма

   

   

   

   

  4b.    

  Дата закінчення строку дії/Expiry date

  D     Піктограма

   

   

   

   

      

  Назва установи, що видала посвідчення/Issuing authority

  BE   Піктограма

   

   

   

   

  5.     

  Серія і номер посвідчення/License number

  С1Е  Піктограма

   

   

   

   

  7.     

  Підпис власника/Holder's signature

  СЕ   Піктограма

   

   

   

   

  9.

  Категорія/Category

   

   

   

   

   

  10.    

  Категорія діє з /Category issuing date

  D1E  Піктограма

   

   

   

   

  11.    

  Категорія діє до /Category expire

  DE   Піктограма

   

   

   

   

  12.

  Обмеження /Restrictions

  Т     Піктограма

   

   

   

   

   

   

  12.  

   

   

   

   

   

  Серія і номер посвідчення

  Серія і номер бланка, назва підприємства, що виготовило бланк

   

   

   

   

   

  Примітки: 1. Національне посвідчення водія виготовляється з полімерного матеріалу формату IД-1 згідно з ДСТУ 3614-97 (ISO/IEC 7810) “Картки ідентифікаційні. Фізичні характеристики”.

  2.  Записи на лицевому боці реквізитів “Прізвище”, “Ім’я. По батькові” дублюються літерами латинського алфавіту.

  3.  Текст, виділений курсивом, не друкується.  ТИМЧАСОВИЙ ТАЛОН
  НА ПРАВО КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

  УКРАЇНА   UA   UKRAINE

   

   

  ТИМЧАСОВИЙ ТАЛОН
  НА ПРАВО КЕРУВАННЯ
  ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

  9

  10

  11

  12

  Категорія

  Діє

  Обмеження

  з

  до

  А1

   

   

   

  Серія і номер

  А

   

   

   

   

  В1

   

   

   

  1.
  Прізвище

  В

   
   
   
  2.
  Ім’я

  С1

   
   
   
   
  По батькові

  С

   
   
   
  3.
  Дата і місце народження

  D1

   
   
   
  Місце
  для фотокартки
   
  4а.
  Дата видачі

  D

   
   
   
  4b.
  Дійсний до__________

  BE

   
   
   

  4с.

  Виданий______________

  C1E

   
   
   

   

  ____________________

  CE

   
   
   

   

  ____________________

  (назва РЕП ДАІ)

  D1E

   
   
   

   

   

  DE

   
   
   

   

   

  T

   
   
   

   

   

  12. Обмеження

   

  Голова комісії

   

   
   
   

  МП    _________________
                     (підпис)
  Особливі відмітки
  7.

  Підпис власника                 ____________________

  Серія і номер бланка, назва підприємства, що виготовило бланк
  9.

  Категорія

   

   

   
   
   
   
                                              (Лицевий бік)                                                                                                       (Зворотний бік)

   

   

  Примітки:

  1.

  Тимчасовий талон на право керування транспортними засобами виготовляється з паперу та покривається ламінарною плівкою

   

  2.

  Текст, виділений курсивом, не друкується.

     МІЖНАРОДНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ

  УКРАЇНА UA UKRAINE

   

   

   

  Це посвідчення недійсне на території України і дійсне на території всіх інших договірних сторін

  Категорії транспортних засобів, на керування якими дає право посвідчення, зазначені на внутрішньому боці останньої сторінки обкладинки

   

  Це посвідчення не звільняє його власника від неухильного дотримання на території будь-якої держави, на якій він перебуває, законів і правил,   що   стосуються  права на облаштування або зайняття   будь-якою  професією. Посвідчення втрачає чинність в державі, яка є постійним місцем проживання його власника  Міжнародний автомобільний рух

   

  МІЖНАРОДНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ

   

  № _______________

   

  Конвенція про дорожній рух від 8 листопада 1968 р.

   

  Дійсне до

   

   

  Видане

   

   

   

  Місце видачі

    (назва установи, що видала посвідчення)

   

   

   

  Дата видачі

  (область, місто, район)

   

   

  Серія і номер національного посвідчення водія __________________

   

   

   

   

  МП

   

   

   

  (Лицевий бік першої сторінки обкладинки)

   

  (Внутрішній бік першої сторінки обкладинки)

  Друга сторінка міжнародного посвідчення водія

  1. Прізвище

   

   

  1. Прізвище

   

   

  2. Ім’я та по батькові

   

  2. Ім’я та по батькові

   

   

  3. Місце народження

   

  3. Місце народження

   

   

  4. Дата народження

   

   

  4. Дата народження

   

   

  5. Місце проживання

   

  5. Місце проживання

   

   

   

   

   

   

   

  Категорії транспортних засобів,
  на керування якими видано посвідчення

   

  А

   

  Місце для фотокартки

   

  Мотоцикли

  А

  В

   

   

  Автомобілі, дозволена максимальна вага яких не перевищує 3500 кг (7700 фунтів) і кількість сидячих місць яких, крім місця водія, не перевищує восьми

  В

   

   

  С

   

   

  Автомобілі, що призначені для перевезення вантажів і дозволена максимальна вага яких перевищує 3500 кг (7700 фунтів)

  С

  D

   

   

   

  Е

   

   

  Автомобілі, що призначені для перевезення пасажирів і мають більше восьми сидячих місць, крім сидіння для водія

  D

   

   

   

  МП

   

  Підпис власника ___________

   

  Состави транспортних  засобів  з тягачем, що належать до категорії В, С чи D, якими водій має право керувати, але самі не входять ні в одну із цих категорій або в ці категорії

  Е

  Обмеження:

  власник позбавлений права керування по території _________________________________________________
  (назва країни)

  до ______________________________________________
  (дата)


      Умови, що обмежують керування

  ким ________________________________________
                (назва регіону та установи)

  МП

  власник позбавлений права керування по території _________________________________________________
  (назва країни)

  до ____________________________________________
  (дата)

  ким_________________________________________
  (назва регіону та установи)

  МП

   

   

               (Ліва сторінка)                         (Права сторінка)

  Примітки: 1. Міжнародне посвідчення водія — це книжечка формату А-6 (148 х 105 мм), що має обкладинку сірого кольору і складається із сторінок білого кольору, текст яких викладено українською, російською, англійською, іспанською, німецькою, французькою мовами (та іншими — у разі необхідності).

  2. У графі “Дійсне до” зазначається строк, що не перевищує трьох років з часу видачі міжнародного посвідчення водія, або строк закінчення дії національного посвідчення водія (залежно від того, який період закінчується раніше).

  3. Міжнародне посвідчення водія видається за наявності в особи національного посвідчення водія.

  4. Текст, виділений курсивом, не друкується.

   

   

   

  Додаток 2
  до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47
  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 30 листопада 2004 р. № 1615)


  СВІДОЦТВО
  ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

  Лицевий бік

   

  УКРАЇНА

   

  СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

   

  УКРАИНА

   

  ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

   

  UKRAINE

   

  REGISTRATION CERTIFICATE

   

  UKRAINE

   

  CERTIFIKAT DIMMATRICULATION

  Зображення Державного прапора України

   

  Реєстраційний номер

     А

   

   

  Registration number

   

   

  Рік випуску

     В

   

   

   

  Date of first registration

   

   

   

  Дата реєстрації

     I

   

   

   

  Date of registration

   

   

   

  Прізвище або організація

     С.1.1

   

   

   

  Surname or company

   

   

   

  Ім'я та по батькові

     С.1.2

   

   

   

  Given name(s)

   

   

   

  Адреса

     С.1.3

   

   

   

  Address

   

   

   

  Регіон

   

   

   

   

  Район

   

   

   

   

  Населений пункт

   

   

   

   

  Вул., буд., кв.

   

   

   

   

  Власність

     С.4

   

   

   

  Ownership

   

   

   

  Дійсне до

     Н

   

   

   

  Period of validity

   

   

  Серія і номер свідоцтва

   

   

   

   

   

     Зворотний бік

   

   

   

   

   

   

  Марка

     D.1

   

   

  Make

   

   

  Модель

   D.2

   

   

   

  Туре

   

   

   

  Тип

     D.3

   

   

   

  Commercial description

   

   

   

  Номер шасі (кузова, рами)

     E

   

   

   

  Vehicle identification number

   

   

   

  Повна маса

     F.1

   

   

   

  Maximum mass

   

   

   

  Маса без навантаження

     G

   

   

   

  Mass of the vehicle in service

   

   

   

  Категорія

     J

   

   

   

  Vehicle category

   

   

   

  Об'єм двигуна

     P.1

   

   

   

  Capacity

   

   

   

  Тип пального

     P.3

   

   

   

  Type of fuel

   

   

   

  Колір

     R

   

   

   

  Color of the vehicle

   

   

   

  Кількість сидячих місць з місцем водія

     S.I

   

   

   

  Number of seats including the driver's seat

  Особливі відмітки

   

   

   

  Кількість стоячих місць

     S.2

   

   

   

   

  Number of standing places

   

   

  Серія і номер бланка, назва підприємства, що виготовило бланк

   

   

   

   

  Примітки: 1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу виготовляється з полімерного матеріалу формату IД-1 згідно з ДСТУ 3614-97 (ISO/IEC 7810) "Картки ідентифікаційні. Фізичні характеристики".

  2. Записи на лицевому боці реквізитів “Прізвище, або організація”, “Ім’я та по батькові” дублюються літерами латинського алфавіту.

  3. Текст, виділений курсивом, не друкується.  ТИМЧАСОВИЙ
  РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ТАЛОН ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

  УКРАЇНА   UA   UKRAINE

   
   
   
  ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ
  ТИМЧАСОВИЙ 
  РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ТАЛОН 
   
  Серія і номер
  D.1
  Марка
  A
  Реєстраційний номер
  D.2
  Модель
  B
  Рік випуску
  D.3
  Тип
  I
  Дата реєстрації
  E
  Номер шасі (кузова, рами)
  C.1.1
  Прізвище або організація
  F.1
  Повна маса
  C.1.2
  Ім'я та по батькові
  G
  Маса без навантаження
  C.1.3
  Адреса
  J
  Категорія
   

  Регіон

  P.1
  Об’єм двигуна

  Район

  P.3
  Тип пального

  Населений пункт

  R
  Колір

  Вулиця                                         будинок           квартира

  S.1
  Кількість сидячих 
  місць з місцем водія
  C.4

  Власність

  S.2

  Кількість стоячих місць

   

  Виданий _______________________________

                            (назва реєстраційного підрозділу)

   
  Особливі відмітки:
  H

  Дійсне до ______________________________

   
   
   


  Начальник реєстраційного підрозділу ______________________
               (підпис)

                                                                                                     

   
  Серія і номер бланка, назва підприємства, що виготовило бланк
   

               МП

   
   
   

   

   
   

   

                                              (Лицевий бік)                                                                                                       (Зворотний бік)

   

  Примітки: 1. Тимчасовий реєстраційний талон транспортного засобу виготовляється з паперу та покривається ламінарною плівкою.

  2. Текст, виділений курсивом, не друкується.  СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ 
  ТРАКТОРІВ, САМОХІДНИХ ШАСІ, САМОХІДНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ, ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ І МЕЛІОРАТИВНИХ МАШИН, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
  ТЕХНІКИ, ІНШИХ МЕХАНІЗМІВ

  Лицевий бік

  УКРАЇНА   UA   UKRAINE
  СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ 
  ТРАКТОРІВ, САМОХІДНИХ ШАСІ, САМОХІДНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ, ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ І МЕЛІОРАТИВНИХ МАШИН, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ, ІНШИХ МЕХАНІЗМІВ
  Серія і номер свідоцтва
  A
  Реєстраційний номер ____________________
  B
  Рік випуску ____________________
  C.1.1
  Прізвище, ім'я та по батькові або назва організації _____________________________
  I
  Дата реєстрації _________________
   
  ___________________________________________________________________________
  C.1.3
  Адреса:
  Регіон _____________________________________________________________________
  Район______________________________________________________________________
  Населений пункт ____________________________________________________________
  Вулиця __________________________________  будинок _________  квартира _______
  C.4
  Власність___________________________________________________________________
   

  Виданий ___________________________________________________________________

                                                                    (назва реєстраційного підрозділу)
   

   

   
   
   
   

  Начальник реєстраційного підрозділу ______________________________            МП
                                                                     (підпис)

                                                                                                                                                                       
   

   

  Зворотний бік

  ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ
  D.1
  Марка _______________________________________________________________________
  D.2
  Модель ______________________________________________________________________
  D.3
  Тип _________________________________________________________________________
  E
  Номер шасі (кузова, рами) _____________________________________________________
  F.1
  Повна маса __________________________________________________________________
  G
  Маса без навантаження ________________________________________________________
  P.1
  Об’єм двигуна ________________________________________________________________
  P.3
  Тип пального _________________________________________________________________
  R
  Колір _______________________________________________________________________
   
   
   
   
   
  Особливі відмітки _____________________________________________________________
   
  _____________________________________________________________________________
   
  _____________________________________________________________________________
   
  Серія і номер бланка, назва підприємства, що виготовило бланк
   
   

  Примітки: 1. Свідоцтво про реєстрацію тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів виготовляється з паперу та покривається ламінарною плівкою.

  2. Текст, виділений курсивом, не друкується.

   

   

   

  ТЕХНІЧНИЙ
  ТАЛОН ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Дата

  Проходження технічного огляду

  ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

  Зображення
  знака військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах

   

   

   

   

   

  ТЕХНІЧНИЙ ТАЛОН ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Технічний стан

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Інспектор ВIБДР ВСП

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Черговий технічний огляд пройти до

   

  (Зворотний бік обкладинки)                   (Лицевий бік обкладинки)

   

  РЕЄСТРАЦІЙНІ

  ДАНІ

  ТРАНСПОРТНОГО

  ЗАСОБУ

   

   

  Реєстраційний номер _____________

  Належність  ____________________

  Марка  _________________________

  __________________________________

  Модель ________________________

  __________________________________

  Рік випуску _____________________

  Особливі відмітки _______________

  Колір __________________________

  __________________________________

  Шасі (рама) номер _______________

  __________________________________

  Кузов номер ___________________

  __________________________________

  Тип засобу _____________________

  Видано _________________________

  Група експлуатації _______________

  __________________________________

  Повна маса _____________________

  Начальник ______________________

  Маса без навантаження __________

   

   

  МП

  Серія і номер свідоцтва

  “___” ____________ 20__ р. _________

   

  (підпис)

                   (Внутрішній бік лівої сторінки)                             (Внутрішній бік правої сторінки)

   

  Примітки:  1. Технічний талон транспортного засобу виготовляється у формі книжечки розміром 150 х 100 мм з глянцевого паперу.

  2. Серія і номер технічного талону наносяться тисненням.

  3. Текст, виділений курсивом, не друкується”;

   

  “Додаток 4
  до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47

  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 30 листопада 2004 р. № 1615)

  ЛІТЕРИ,
  що означають адміністративно-територіальну або
  загальнодержавну належність транспортних засобів
  та розміщаються з лівого боку номерних знаків


  Належність

  Літери

  Автономна Республіка Крим

  АК

  Вінницька область

  АВ

  Волинська область

  АС

  Дніпропетровська область

  АЕ

  Донецька область

  АН

  Житомирська область

  AM

  Закарпатська область

  АО

  Запорізька область

  АР

  Івано-Франківська область

  AT

  Київська область

  АI

  м. Київ

  АА

  Кіровоградська область

  ВА

  Луганська область

  ВВ

  Львівська область

  ВС

  Миколаївська область

  BE

  Одеська область

  ВН

  Полтавська область

  ВI

  Рівненська область

  ВК

  Сумська область

  ВМ

  Тернопільська область

  ВО

  Харківська область

  АХ

  Херсонська область

  ВТ

  Хмельницька область

  ВХ

  Черкаська область

  СА

  Чернігівська область

  СВ

  Чернівецька область

  СЕ

  м. Севастополь

  СН

  Загальнодержавна

  I I

  Серії номерних знаків для транспортних засобів
  (розміщуються з правого боку)

  АА

  ВА

  СА

  ЕА

  НА

  IА

  КА

  МА

  ОА

  РА

  ТА

  ХА

  АВ

  ВВ

  СВ

  ЕВ

  НВ

  IВ

  КВ

  МВ

  ОВ

  РВ

  ТВ

  ХВ

  АС

  ВС

  ЕС

  НС

  IС

  КС

  мс

  ОС

  РС

  ТС

  ХС

  АЕ

  ВЕ

  СЕ

  ЕЕ

  НЕ

  IЕ

  КЕ

  МЕ

  ОЕ

  РЕ

  ТЕ

  ХЕ

  АН

  ВН

  СН

  ЕН

  НН

  IН

  КН

  МН

  ОН

  РН

  ТН

  ХН

  АI

  ВI

  СI

  ЕI

  НI

  II

  КI

  МI

  ОI

  РI

  ТI

  XI

  АК

  ВК

  СК

  ЕК

  НК

  КК

  МК

  ОК

  РК

  ТК

  хк

  АМ

  ВМ

  СМ

  ЕМ

  НМ

  IМ

  ММ

  ОМ

  РМ

  ТМ

  хм

  АО

  ВО

  со

  ЕО

  НО

  КО

  МО

  ОО

  РО

  ТО

  хо

  АР

  СР

  ЕР

  НР

  IР

  КР

  МР

  ОР

  РР

  ТР

  ХР

  АТ

  ВТ

  ст

  ЕТ

  нт

  IТ

  кт

  мт

  ОТ

  РТ

  ТТ

  хт

  АХ

  вх

  сх

  ЕХ

  нх

  IX

  кх

  мх

  ох

  РХ

  ТХ

  XX”.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 липня 1993 р. № 557 “Про затвердження зразків посвідчення тракториста-машиніста та документів, необхідних для реєстрації тракторів та інших машин” (ЗП України, 1993 р., № 12, ст. 260; Офіційний вісник України, 2002 р., № 27, ст. 1264):

  1) пункт 1 постанови викласти у такій редакції:

  “1. Затвердити зразки посвідчення тракториста-машиніста, талона попереджень до нього та перелік порушень, за які робиться відмітка про попередження, згідно з додатками 1 і 2”;

  2) додатки 3 і 4 до постанови виключити.

   

  ________________