• In English

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 30 листопада 2004 р. № 1604

  ПРОГРАМА
  комплексного соціально-економічного розвитку
  м. Одеси на 2005 — 2015 роки

  Загальні положення

  Одеса — сучасний промисловий, науковий, торговельний, транспортний, туристичний і культурний центр півдня України та всього європейсько-азіатського Причорномор’я, а також великий центр рекреаційного господарства з населенням понад 1 млн. чоловік. Приморське і прикордонне економіко-географічне положення створює місту і всьому регіону широкі можливості для розвитку міжнародного співробітництва і зовнішньоекономічної діяльності.

  Щороку до м. Одеси приїжджає на відпочинок понад 1 млн. чоловік (переважно неорганізованих відпочиваючих). У 48 пансіонатах і здравницях у 2003 році поліпшили своє здоров’я 84 тис. чоловік, з них третина — іноземці.

  Небезпечні геологічні процеси, зокрема зсуви і обвали на схилах морського узбережжя, провали над підземними виробками (катакомбами), підтоплення більш як 2/3 міської території, призвели до того, що близько 750 будівель у місті перебуває в аварійному стані.

  Загальна протяжність виробок (катакомб) завглибшки 25 — 30 метрів становить майже 100 кілометрів, з яких 15 відсотків потребує першочергового укріплення.

  У небезпечній зоні знаходиться понад 1500 будівель, що перебувають на державному обліку як пам’ятки культурної спадщини, частину яких передбачається включити до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

  Міське житлово-комунальне господарство залишається технічно відсталим, багато проблем у якому останнім часом особливо загострилося.

  На виправлення ситуації спрямовується Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, мета якої — підвищення ефективності та надійності функціонування систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг, забезпечення їх доступності для громадян з низьким рівнем доходів.

  Житловий фонд м. Одеси складається з 21 396 будинків загальною площею 18,2 млн. кв. метрів, 54 відсотків з яких збудовано наприкінці

  XIX — на початку XX століття, а ще 30 відсотків припадає на період
  60 — 70-х років.

  У вкрай незадовільному стані перебуває ліфтове господарство. Потребують заміни і модернізації 30 відсотків ліфтів, які відпрацювали установлені експлуатаційні строки.

  Невирішеними залишаються питання, пов’язані з фінансуванням утримання, оновлення, розвитку та модернізації діючих потужностей, насамперед водопостачання і водовідведення, санітарного очищення та переробки сміття.

  Теплові мережі перебувають в аварійному стані. Так, строк експлуатації міських котелень перевищив 35 років, унаслідок чого коефіцієнт їх корисної дії становить менше ніж 45 відсотків. Зношення на 70 — 75 відсотків теплової мережі центральної частини міста, протяжність якої перевищує 11 кілометрів, призводить до значних втрат тепла і негативно позначається на фінансово-господарських результатах діяльності теплопостачальних підприємств.

  Реконструкція паливно-енергетичного комплексу є важливою передумовою сталого соціально-економічного розвитку міста.

  Загальна протяжність вулиць становить 826 кілометрів, у тому числі магістральних — 263,6 кілометра. У зв’язку із збільшенням потоку транспортних засобів, особливо вантажних (тільки за останні 3 — 4 роки вантажні перевезення зросли у 10 разів), та нестачею коштів на капітальний ремонт різко погіршився стан доріг. Реконструкції і ремонту потребують 60 відсотків шляхів сполучення.

  Потреби населення у перевезеннях задовольняє мережа маршрутів загальною протяжністю 3457,4 кілометра. Для її обслуговування задіяно понад 20 тис. транспортних засобів, у тому числі понад 300 — міського електротранспорту. Проте питання щодо оновлення засобів міського електротранспорту, фізичний знос яких становить 85 відсотків, не вирішуються.

  Раціональне використання земельних ресурсів практично неможливо забезпечити без здійснення грошової оцінки землі.

  Заклади освіти, охорони здоров’я, культури, що перебувають у комунальній власності міста, потребують капітального ремонту і реконструкції.

  Потребують відновлення також об’єкти ландшафтно-рекреаційного комплексу.

  Першочергового значення набули соціальні проблеми, зокрема забезпечення зайнятості населення, відновлення культурної спадщини, активізація туристичної діяльності, раціонального використання та збереження природних ресурсів, поліпшення екологічної ситуації.

  Мета і завдання Програми

  Метою Програми є створення умов для забезпечення сталого розвитку міста, підвищення ефективності використання його внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, якості життя населення, розв’язання соціально-економічних проблем.

  Основні завдання Програми:

  розвиток соціальної інфраструктури, житлово-комунального і дорожнього господарства, транспортного комплексу, а також житлового будівництва в місті;

  запобігання проявам небезпечних екзогенних геологічних процесів у межах міста та ліквідація їх наслідків;

  збереження і реставрація об’єктів культурної спадщини;

  створення сприятливих умов для розвитку матеріально-технічної бази санаторно-курортного, туристичного та готельного комплексів;

  підвищення рівня зайнятості населення і забезпечення розвитку ринку праці;

  залучення недержавних вітчизняних та іноземних інвестицій.

  Пріоритетні напрями
  соціально-економічного розвитку

  Пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку м. Одеси є:

  реконструкція і завершення будівництва об’єктів і мереж електро- та водопостачання і водовідведення, берегоукріплення;

  реконструкція та будівництво об’єктів теплопостачання, теплових мереж;

  модернізація міського електротранспорту;

  реконструкція існуючих і будівництво нових автомобільних доріг, внутрішньоквартальних проїздів;

  збільшення обсягів будівництва житла, в тому числі доступного для більшості громадян міста;

  будівництво, ремонт і реставрація об’єктів соціально-культурної інфраструктури;

  проведення робіт, пов’язаних із створенням умов для розвитку внутрішнього та міжнародного туризму, у тому числі автомобільного, екологічного (зеленого) тощо;

  ремонт і реставрація пам’яток культурної спадщини, об’єктів ландшафтно-рекреаційного комплексу;

  будівництво споруд, призначених для захисту від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

  Етапи виконання Програми

  Програма виконується поетапно.

  На першому етапі — 2005 — 2010 роки — забезпечується розвиток соціальної інфраструктури, житлово-комунального і дорожнього господарства, транспортного комплексу, житлового будівництва, матеріально-технічної бази та інфраструктури рекреаційної галузі, розширення будівництва нових об’єктів, поліпшення соціально-економічного стану міста.

  На другому етапі — 2011 — 2015 роки — продовжується проведення берегоукріплювальних та протизсувних робіт, забезпечується подальший розвиток транспортної інфраструктури міста, збільшення кількості курортно-туристичних закладів, готелів, завершення реалізації визначених Програмою заходів.

  Ресурсне забезпечення

  Заходи, визначені у додатку до Програми, передбачається здійснювати за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів, інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством.

  Контроль за виконанням Програми

  Контроль за виконанням Програми покладається на Одеську облдержадміністрацію, Мінекономіки та інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  Результати виконання Програми

  Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

   розв’язання найбільш гострих соціально-економічних проблем міста, поліпшення його інвестиційної привабливості, відновлення соціальної інфраструктури;

  залучення додаткових інвестицій в обсязі не менш як 1,5 млрд. доларів США;

  створення щороку не менш як 25 тис. додаткових робочих місць;

  досягнення повної продуктивної зайнятості населення;

  формування у місті сучасного високоефективного конкурентоспроможного санаторно-курортного, туристичного та готельного комплексів загальнодержавного і міжнародного значення шляхом зміцнення його матеріально-технічної бази, створення умов для якісного відпочинку туристів та лікування майже 200 тис. осіб;

  збільшення в 1,6 раза надходжень до державного, обласного та міського бюджетів;

  поліпшення соціально-економічного стану міста, зростання добробуту громадян, якості їх життя.

  ____________________  Додаток
  до Програми

  ЗАХОДИ
  щодо забезпечення комплексного соціально-економічного
  розвитку м. Одеси на 2005 — 2015 роки

  Найменування заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання, роки

  Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

  У тому числі за рахунок

  державного бюджету

  облас-ного бюджету

  бюджету м. Одеси

  інших джерел

  Землевпорядні та містобудівні роботи

  1. Розроблення генерального плану міста

   виконавчий комітет міської ради

  2005 — 2006

  4 000

   

   

  4 000

   

   

   

  2005

  2 000

   

   

  2 000

   

   

   

  2006

  2 000

   

   

  2 000

   

  2. Проведення землевпорядних робіт, інвентаризація земель і виконання робіт з розмежування земель державної та комунальної власності

   виконавчий комітет  міської ради, Держкомзем

  2005 — 2007

  1 250

  50

   

  1 200

   

   

   

  2005

  400

   

   

  400

   

   

   

  2006

  450

  50

   

  400

   

   

   

  2007

  400

   

   

  400

   

  Разом

   

   

  5 250

  50

   

  5 200

   

  Берегоукріплювальні і протизсувні роботи

  3. Проведення капітального ремонту і реконструкції берегозахисних протизсувних споруд від мису Ланжерон до мису Великий Фонтан першої та другої черги протяжністю 11,5 кілометра

  Одеська облдержадміністрація, Мінприроди, виконавчий комітет міської ради

  2006 — 2015

  15 500

  10 000

   

  5 500

   

   

   

  2006

  1 300

  1 000

   

  300

   

   

   

  2007

  1 500

  1 000

   

  500

   

   

   

  2008

  1 500

  1 000

   

  500

   

   

   

  2009

  1 500

  1 000

   

  500

   

   

   

  2010

  1 600

  1 000

   

  600

   

   

   

  2011

  1 600

  1 000

   

  600

   

   

   

  2012

  1 600

  1 000

   

  600

   

   

   

  2013

  1 600

  1 000

   

  600

   

   

   

  2014

  1 600

  1 000

   

  600

   

   

   

  2015

  1 700

  1 000

   

  700

   

  4. Проектування та будівництво третьої черги берегозахисних протизсувних споруд від мису Великий Фонтан до смт Чорноморське протяжністю 5,5 кілометра

  —“—

  2006 — 2010

  28 500

  20 000

   

  8 500

   

   

   

  2006

  4 000

  4 000

   

   

   

   

   

  2007

  5 000

  4 000

   

  1 000

   

   

   

  2008

  6 000

  4 000

   

  2 000

   

   

   

  2009

  6 500

  4 000

   

  2 500

   

   

   

  2010

  7 000

  4 000

   

  3 000

   

  5. Проектування та будівництво дренажних систем водозниження підтоплених територій в мікрорайоні Курсаки, поблизу Шкодової гори

   виконавчий комітет міської ради, Держжитлокомунгосп, Держводгосп

  2006 — 2009

  4 600

  4 000

   

  600

   

   

   

  2006

  1 000

  1 000

   

   

   

   

   

  2007

  1 200

  1 000

   

  200

   

   

   

  2008

  1 200

  1 000

   

  200

   

   

   

  2009

  1 200

  1 000

   

  200

   

  6. Ліквідація підземних виробок (катакомб) протяжністю 15 кілометрів та укріплення фундаментів під житловими багатоквартирними будинками в історичній частині міста

  виконавчий комітет міської ради, Держбуд, Держжитлокомунгосп

  2006 — 2015

   

   

   

  2006

  2007

  2008

  19 200   

   

  1 790

  1 790

  1 790

  10 000   

   

  950

  950

  950

   

  9 200   

   

  840

  840

  840

   

   

   

  2009

  1 790

  950

   

  840

   

   

   

  2010

  1 790

  950

   

  840

   

   

   

  2011

  1 950

  950

   

  1 000

   

   

   

  2012

  1 950

  950

   

  1 000

   

   

   

  2013

  1 950

  950

   

  1 000

   

   

   

  2014

  2 000

  1 000

   

  1 000

   

   

   

  2015

  2 400

  1 400

   

  1 000

   

  Разом

   

  67 800

  44 000

   

  23 800

   

  Запобігання виникненню техногенних катастроф

   7. Рекультивація полігону твердих побутових відходів “Дальницькі кар`єри” та будівництво сміттєпереробного заводу

  виконавчий комітет міської ради, Мінприроди

  2006

  62 800

  3 000

   

  1 000

  58 800

  8. Проведення робіт із запобігання руйнуванню дамби Хаджибейського лиману

   виконавчий комітет міської ради

  2005 — 2006

  64 700

  55 000

  5 000

  4 700

   

   

   

  2005

  35 000

  35 000

   

   

   

   

   

  2006

  29 700

  20 000

  5 000

  4 700

   

  Разом

   

   

  127 500

  58 000

  5 000

  5 700

  58 800

  Теплозабезпечення

  9. Розроблення проектно-кошторисної документації та будівництво теплоелектроцентралі по вул. Церковній, 29

   —“—

  2005 — 2007

  1 061 000

   

   

   

  1 061 000

   

   

  2005

  260 000

   

   

   

  260 000

   

   

  2006

  274 000

   

   

   

  274 000

   

   

  2007

  527 000

   

   

   

  527 000

   

   

   

   

   

   

   

   

  10. Реконструкція мереж опалення житлових будинків у мікрорайонах Котовському, Таїрова, Південно-Західному та Центральному

   виконавчий комітет міської ради, Держжитлокомунгосп

  2006 — 2015

  38 000

  18 000

   

  20 000

   

   

   

  2006

  2 850

  1 000

   

  1 850

   

   

   

  2007

  2 850

  1 000

   

  1 850

   

   

   

  2008

  3 850

  2 000

   

  1 850

   

   

   

  2009

  3 850

  2 000

   

  1 850

   

   

   

  2010

  3 850

  2 000

   

  1 850

   

   

   

  2011

  3 350

  2 000

   

  1 350

   

   

   

  2012

  4 350

  2 000

   

  2 350

   

   

   

  2013

  4 350

  2 000

   

  2 350

   

   

   

  2014

  4 350

  2 000

   

  2 350

   

   

   

  2015

  4 350

  2 000

   

  2 350

   

  Разом

   

   

  1 099 000

  18 000

   

  20 000

  1 061 000

  Водопостачання та водовідведення

  11. Реконструкція аварійних ділянок водопровідних мереж протяжністю магістральних водоводів 12 і розподільних мереж 80 кілометрів, реконструкція зливової каналізації

  —“—

  2005 — 2010

  424 800

  16 000

   

   

  408 800

   

   

  2005

  68 000

   

   

   

  68 000

   

   

  2006

  72 400

  4 400

   

   

  68 000

   

   

  2007

  70 400

  2 400

   

   

  68 000

   

   

  2008

  70 400

  2 400

   

   

  68 000

   

   

  2009

  71 400

  3 400

   

   

  68 000

   

   

  2010

  72 200

  3 400

   

   

  68 800

  12. Будівництво каналізаційного колектора глибокого залягання на ділянці від 10-ї до 14-ї станції Великий Фонтан та по вул. Довгій

  виконавчий комітет міської ради, Держжитлокомунгосп

  2006 — 2009

  22 000

  18 000

   

  4 000

   

   

   

  2006

  5 000

  4 000

   

  1 000

   

   

   

  2007

  5 000

  4 000

   

  1 000

   

   

   

  2008

  6 000

  5 000

   

  1 000

   

   

   

  2009

  6 000

  5 000

   

  1 000

   

  Разом

   

   

  446 800

  34 000

   

  4 000

  408 800

  Будівництво і реконструкція автомобільних доріг

  13. Будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг у місті

  виконавчий комітет міської ради, Укравтодор

  2006 — 2015

  495 000

  40 000

  5 000

  150 000

  300 000

   

   

  2006

  58 500

  11 000

  1 000

  16 500

  30 000

   

   

  2007

  58 500

  11 000

  1 000

  16 500

  30 000

   

   

  2008

  53 500

  6 000

  1 000

  16 500

  30 000

   

   

  2009

  53 500

  6 000

  1 000

  16 500

  30 000

   

   

  2010

  53 500

  6 000

  1 000

  16 500

  30 000

   

   

  2011

  46 500

   

   

  16 500

  30 000

   

   

  2012

  46 500

   

   

  16 500

  30 000

   

   

  2013

  41 500

   

   

  11 500

  30 000

   

   

  2014

  41 500

   

   

  11 500

  30 000

   

   

  2015

  41 500

   

   

  11 500

  30 000

  Разом

   

   

  495 000

  40 000

  5 000

  150 000

  300 000

  Енергозабезпечення

  14. Реконструкція системи зовнішнього освітлення міста

   виконавчий комітет міської ради

  2006 — 2008

  29 500

  9 500

   

  20 000

   

   

   

  2006

  6 900

  3 500

   

  3 400

   

   

   

  2007

  11 400

  3 000

   

  8 400

   

   

   

  2008

  11 200

  3 000

   

  8 200

   

  Разом

   

   

  29 500

  9 500

   

  20 000

   

  Розвиток транспортної інфраструктури

  15. Розроблення проектно-кошторисної документації і будівництво першої черги швидкісної трамвайної лінії завдовжки 18 кілометрів від вул. Паустовського до Пересипських мостів

  виконавчий комітет міської ради, Держжитлокомунгосп

  2005 — 2010

  46 000

  27 900

   

  4 000

  14 100

   

   

  2005

  3 500

  2 000

   

  500

  1 000

   

   

  2006

  6 500

  5 000

   

  500

  1 000

   

   

  2007

  5 900

  2 900

   

  500

  2 500

   

   

  2008

  8 100

  5 000

   

  500

  2 600

   

   

  2009

  11 000

  7 000

   

  1 000

  3 000

   

   

  2010

  11 000

  6 000

   

  1 000

  4 000

  16. Модернізація та оновлення рухомого складу міського електротранспорту

  виконавчий комітет міської ради, Держжитлокомунгосп

  2005 — 2015

  187 500

  49 500

  48 000

  90 000

   

   

   

  2005

  10 000

  2 000

   

  8 000

   

   

   

  2006

  16 600

  4 600

  4 000

  8 000

   

   

   

  2007

  16 600

  4 600

  4 000

  8 000

   

   

   

  2008

  17 600

  4 600

  5 000

  8 000

   

   

   

  2009

  19 600

  4 600

  5 000

  10 000

   

   

   

  2010

  19 600

  4 600

  5 000

  10 000

   

   

   

  2011

  19 600

  4 600

  5 000

  10 000

   

   

   

  2012

  19 600

  4 600

  5 000

  10 000

   

   

   

  2013

  19 600

  4 600

  5 000

  10 000

   

   

   

  2014

  15 100

  5 100

  5 000

  5 000

   

   

   

  2015

  13 600

  5 600

  5 000

  3 000

   

  Разом

   

   

  233 500

  77 400

  48 000

  94 000

  14 100

  Збереження та реконструкція історичної забудови центру міста

  17. Реконструкція і реставрація пам`ятки містобудування
  Х
  IХ століття — міської клінічної інфекційної лікарні на вул. Пастера, 5/7

   виконавчий комітет міської ради, Держбуд

  2005 — 2007

  65 000

  63 000

   

  2 000

   

   

   

  2005

  18 300

  18 300

   

   

   

   

   

  2006

  23 700

  22 700

   

  1 000

   

   

   

  2007

  23 000

  22 000

   

  1 000

   

  18. Реконструкція і реставрація будинку Старої біржі на
  пл. Думській, 1

   виконавчий комітет міської ради, Держбуд

  2005

  5 500

  5 000

   

  500

   

  19. Реконструкція і
  реставрація будівель Воронцовського палацу
  у пров. Воронцовському, 2

  —“—

  2005 — 2006

  11 500

  11 100

   

  400

   

   

   

  2005

  9 600

  9 500

   

  100

   

   

   

  2006

  1 900

  1 600

   

  300

   

  20. Реконструкція і реставрація ансамблю Приморського бульвару

  —“—

  2005 — 2006

  4 700

  4 200

   

  500

   

   

   

  2005

  2 200

  2 200

   

   

   

   

   

  2006

  2 500

  2 000

   

  500

   

  21. Реконструкція Потьомкінських сходів та підпорних стін Приморського бульвару

  —“—

  2006 — 2008

  20 000

  9 000

   

  2 000

  9 000

   

   

  2006

  2 000

  2 000

   

   

   

   

   

  2007

  8 000

  3 000

   

  1 000

  4 000

   

   

  2008

  10 000

  4 000

   

  1 000

  5 000

  22. Реконструкція і реставрація житлових будинків історичної забудови центру міста

  —“—

  2006 — 2015

  21 000

  15 200

   

  5 800

   

   

   

  2006

  3 300

  2 300

   

  1 000

   

   

   

  2007

  3 300

  2 300

   

  1 000

   

   

   

  2008

  3 300

  2 300

   

  1 000

   

   

   

  2009

  3 300

  2 300

   

  1 000

   

   

   

  2010

  1 300

  1 000

   

  300

   

   

   

  2011

  1 300

  1 000

   

  300

   

   

   

  2012

  1 300

  1 000

   

  300

   

   

   

  2013

  1 300

  1 000

   

  300

   

   

   

  2014

  1 300

  1 000

   

  300

   

   

   

  2015

  1 300

  1 000

   

  300

   

  Разом

   

   

  127 700

  107 500

   

  11 200

  9 000

  Соціально-культурна сфера

  23. Спорудження житлових будинків (з розрахунку 300 — 350 тис. кв. метрів на рік)

   виконавчий комітет міської ради

  2006 — 2015

  1 584 300

  29 300

   

  55 000

  1 500 000

   

   

  2006

  158 800

  3 300

   

  5 500

  150 000

   

   

  2007

  158 800

  3 300

   

  5 500

  150 000

   

   

  2008

  158 800

  3 300

   

  5 500

  150 000

   

   

  2009

  158 800

  3 300

   

  5 500

  150 000

   

   

  2010

  158 800

  3 300

   

  5 500

  150 000

   

   

  2011

  158 800

  3 300

   

  5 500

  150 000

   

   

  2012

  157 800

  2 300

   

  5 500

  150 000

   

   

  2013

  157 800

  2 300

   

  5 500

  150 000

   

   

  2014

  157 800

  2 300

   

  5 500

  150 000

   

   

  2015

  158 100

  2 600

   

  5 500

  150 000

  24. Будівництво середньої загальноосвітньої школи по вул. Вавілова, 5, із сучасною технічною та навчально-методичною базою

  виконавчий комітет міської ради, МОН

  2005

  26 500

  26 000

   

  500

   

  25. Реконструкція міської дитячої лікарні № 2 по
  вул. Дача Ковалевського, 81
  (друга черга)

   виконавчий комітет міської ради, МОЗ

  2005 — 2006

  26 000

  24 000

   

  2 000

   

   

   

  2005

  17 000

  16 000

   

  1 000

   

   

   

  2006

  9 000

  8 000

   

  1 000

   

  26. Реконструкція міської лікарні № 9 імені професора О. І. Мінакова по вул. Пастера, 9

  —“—

  2005

  10 500

  10 000

   

  500

   

  27. Реконструкція міської туберкульозної лікарні № 1

  —“—

  2005

  5 500

  5 000

   

  500

   

  28. Будівництво міської лікарні швидкої медичної допомоги

  —“—

  2005 — 2008

  95 000

  64 000

   

  31 000

   

   

   

  2005

  5 000

  5 000

   

   

   

   

   

  2006

  30 000

  20 000

   

  10 000

   

   

   

  2007

  25 000

  14 000

   

  11 000

   

   

   

  2008

  35 000

  25 000

   

  10 000

   

  29. Реконструкція Центру ВІЛ/СНІДу

   виконавчий комітет міської ради, МОЗ

  2005 — 2006

  5 000

   

  5 000

   

   

   

   

  2005

  2 000

   

  2 000

   

   

   

   

  2006

  3 000

   

  3 000

   

   

  30. Будівництво муніципального концертно-спортивного комплексу на
  5 тис. місць

  виконавчий комітет міської ради

  2005 — 2008

  131 000

   

   

  1 000

  130 000

   

   

  2005

  20 500

   

   

  500

  20 000

   

   

  2006

  35 200

   

   

  200

  35 000

   

   

  2007

  35 200

   

   

  200

  35 000

   

   

  2008

  40 100

   

   

  100

  40 000

  Разом

   

   

  1 883 800

  158 300

  5 000

  90 500

  1 630 000

  Ландшафтно-рекреаційна сфера

  31. Реконструкція Одеського зоологічного парку

  —“—

  2006

  4 500

  3 000

   

  1 500

   

  32. Розроблення проекту реконструкції курорту “Куяльник” для надання статусу курорту державного значення

  виконавчий комітет міської ради, МОЗ

  2006

  900

  700

   

  200

   

  33. Будівництво 50 готелів туристичного та бізнес-класу

  виконавчий комітет міської ради

  2006 — 2015

  250 500

   

   

  500

  250 000

   

   

  2006

  25 100

   

   

  100

  25 000

   

   

  2007

  25 200

   

   

  200

  25 000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2008

  25 200

   

   

  200

  25 000

   

   

  2009

  25 000

   

   

   

  25 000

   

   

  2010

  25 000

   

   

   

  25 000

   

   

  2011

  25 000

   

   

   

  25 000

   

   

  2012

  25 000

   

   

   

  25 000

   

   

  2013

  25 000

   

   

   

  25 000

   

   

  2014

  25 000

   

   

   

  25 000

   

   

  2015

  25 000

   

   

   

  25 000

  34. Популяризація у вітчизняних і зарубіжних засобах масової інформації привабливості Одеського курортно-туристичного комплексу

   Держтурадміністрація,  виконавчий комітет міської ради

  2005 — 2015

  3 650

   

   

  550

  3 100

   

   

  2005

  250

   

   

  50

  200

   

   

  2006

  250

   

   

  50

  200

   

   

  2007

  250

   

   

  50

  200

   

   

  2008

  350

   

   

  50

  300

   

   

  2009

  350

   

   

  50

  300

   

   

  2010

  350

   

   

  50

  300

   

   

  2011

  350

   

   

  50

  300

   

   

  2012

  350

   

   

  50

  300

   

   

  2013

  350

   

   

  50

  300

   

   

  2014

  350

   

   

  50

  300

   

   

  2015

  450

   

   

  50

  400

  35. Забезпечення створення єдиної інформаційної курортно-туристичної мережі, її інтеграції в мережу України
   та інших держав

   Держтурадміністрація, МОЗ, виконавчий комітет міської ради

  2005 — 2015

  5 450

   

   

  550

  4 900

   

   

  2005

  450

   

   

  50

  400

   

   

  2006

  450

   

   

  50

  400

   

   

  2007

  450

   

   

  50

  400

   

   

  2008

  550

   

   

  50

  500

   

   

  2009

  550

   

   

  50

  500

   

   

  2010

  550

   

   

  50

  500

   

   

  2011

  550

   

   

  50

  500

   

   

  2012

  550

   

   

  50

  500

   

   

  2013

  550

   

   

  50

  500

   

   

  2014

  550

   

   

  50

  500

   

   

  2015

  250

   

   

  50

  200

  36. Участь у міжнародній і регіональній виставкових кампаніях в Україні та за кордоном

   Держтурадміністрація, Мінекономіки, виконавчий комітет міської ради

  2005 2015

  4 100

   

   

  1 000

  3 100

   

   

  2005

  200

   

   

   

  200

   

   

  2006

  300

   

   

  100

  200

   

   

  2007

  300

   

   

  100

  200

   

   

  2008

  400

   

   

  100

  300

   

   

  2009

  400

   

   

  100

  300

   

   

  2010

  400

   

   

  100

  300

   

   

  2011

  400

   

   

  100

  300

   

   

  2012

  400

   

   

  100

  300

   

   

  2013

  400

   

   

  100

  300

   

   

  2014

  400

   

   

  100

  300

   

   

  2015

  500

   

   

  100

  400

  Разом

   

   

  269 100

  3 700

   

  4 300

  261 100

  Спеціальна (вільна) економічна зона "Порто-франко"

  37. Активізація роботи з виконання плану розвитку спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко" на період до
  2011 року

  виконавчий комітет міської ради

  2005 — 2011

  110 177

   

   

   

  110 177

   

   

  2005

  15 694

   

   

   

  15 694

   

   

  2006

  15 960

   

   

   

  15 960

   

   

  2007

  15 162

   

   

   

  15 162

   

   

  2008

  15 428

   

   

   

  15 428

   

   

  2009

  15 960

   

   

   

  15 960

   

   

  2010

  16 013

   

   

   

  16 013

   

   

  2011

  15 960

   

   

   

  15 960

  Разом

   

   

  110 177

   

   

   

  110 177

  Усього

   

   

  4 895 127

  550 450

  63 000

  428 700

  3 852 977

  У тому числі за роками

   

  2005

  518 094

  136 000

  2 000

  14 600

  365 494

   

   

  2006

  862 650

  129 100

  13 000

  61 990

  658 560

   

   

  2007

  1 002 202

  80 450

  5 000

  59 290

  857 462

   

   

  2008

  470 268

  69 550

  6 000

  57 590

  337 128

   

   

  2009

  380 700

  40 550

  6 000

  41 090

  293 060

   

   

  2010

  372 953

  32 250

  6 000

  39 790

  294 913

   

   

  2011

  275 360

  12 850

  5 000

  35 450

  222 060

   

   

  2012

  259 400

  11 850

  5 000

  36 450

  206 100

   

   

  2013

  254 400

  11 850

  5 000

  31 450

  206 100

   

   

  2014

  249 950

  12 400

  5 000

  26 450

  206 100

   

   

  2015

  249 150

  13 600

  5 000

  24 550

  206 000

   

  _______________________