• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  29 листопада 2004 р.  № 1603

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 27 лютого 2002 р. № 258

  1. Вступну частину після слів “укладеними з державними організаціями Туркменистану” доповнити словами і цифрами “та природний газ, що поставлятиметься у 2007 — 2028 роках на підставі Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про стратегічне співробітництво в газовій галузі, Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про додаткові заходи щодо забезпечення транзиту російського природного газу по території України і контракту про купівлю-продаж природного газу від 29 липня 2004 р. № 14/935-1/04, укладеного між Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” та компанією “RosUkrenergo AG”.

  2. У пункті 3:

  абзац перший викласти у такій редакції:

  “3. Установити, що під час розрахунків за природний газ у 2002 — 2006 роках, які проводяться Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” згідно з контрактом про купівлю-продаж природного газу від 14 травня 2001 р. № 14/404, укладеним між Державною торговельною корпорацією “Туркменнафтогаз” та Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України”, документами, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій, пов’язаних з постачанням природного газу, є”;

  абзац четвертий підпунктів “а” і “б” доповнити словами і цифрами “(для підтвердження факту здійснення експортно-імпортних операцій, пов’язаних з постачанням природного газу в 2003 — 2004 роках)”.

  3. У пункті 4:

  абзац перший після слів “що поставляється в Україну” доповнити словами і цифрами “в 2002 — 2006 роках”;

  абзац четвертий доповнити словами і цифрами “(для підтвердження факту здійснення експортно-імпортних операцій, пов’язаних з постачанням природного газу в 2003 — 2004 роках)”.

  4. Доповнити постанову пунктами 41 і 42 такого змісту:

  “41. Установити, що під час розрахунків за природний газ у 2007 — 2028 роках, які проводяться Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” згідно з контрактом про купівлю-продаж природного газу від 29 липня 2004 р. № 14/935-1/04, укладеним між Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” та компанією “RosUkrenergo AG” (далі — контракт № 14/935-1/04), документами, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій, пов’язаних з поставками природного газу, є:

  а) за операціями з перерахування валютних коштів, проведення товарних поставок та виконання робіт (надання послуг):

  акт приймання-передачі природного газу згідно з контрактом № 14/935-1/04;

  копія вантажної митної декларації на експорт товарів до Туркменистану;

  акт приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг), підписаний уповноваженими особами Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” і компанії “RosUkrenergo AG”;

  б) за операціями із закупівлі необхідних товарів за межами України та їх постачання до Туркменистану без перетинання митного кордону України:

  акт приймання-передачі природного газу згідно з контрактом № 14/935-1/04;

  акт приймання-передачі товарів, підписаний уповноваженими особами Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” і підприємства-постачальника (продавця) товарів;

  акт приймання-передачі товарів, підписаний уповноваженими особами Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” і компанії “RosUkrenergo AG”.

  42. Установити, що у разі здійснення державним підприємством “Укроборонсервіс” та державним підприємством “Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма “Прогрес” операцій з експорту товарів (робіт, послуг) військового призначення, подвійного використання, інших товарів (робіт, послуг) за договорами (контрактами), укладеними з міністерствами та іншими органами виконавчої влади Туркменистану в рахунок оплати природного газу, який поставляється згідно з контрактом № 14/935-1/04, документами, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій, є:

  акт приймання-передачі природного газу згідно з контрактом № 14/935-1/04;

  копія вантажної митної декларації на експорт до Туркменистану товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів;

  акт приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг) військового призначення, подвійного використання, інших товарів (робіт, послуг), підписаний уповноваженими особами державного підприємства “Укроборонсервіс”, державного підприємства “Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма “Прогрес” і відповідних вантажоотримувачів;

  акт звіряння даних про постачання товарів між Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” і Міністерством торгівлі та зовнішньоекономічних зв’язків Туркменистану або іншим міністерством чи органом виконавчої влади Туркменистану, якому відповідним державним органом Туркменистану виділено квоту на отримання товарів (робіт, послуг) військового призначення, подвійного використання, інших товарів (робіт, послуг) у рахунок оплати поставленого в Україну природного газу і з яким Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” укладено відповідний контракт (угоду)”.

  5. У пункті 5:

  абзац перший доповнити словами і цифрами “контрактом
  № 14/935-1/04 та”;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “передається Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” за контрактами від 29 липня 2004 р. № 5-ТРК і 14/935-1/04, укладеними між Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” та компанією “RosUkrenergo AG”, без справляння починаючи з 1 січня 2005 р. податку на додану вартість у разі його ввезення на митну територію України”.

  6. Пункт 6 після слів і цифр “з Туркменистану в Україну у 2002 — 2006 роках" доповнити словами і цифрами “та контракту № 14/935-1/04”.

   

   

  _____________________