• In English

 •  

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

   

  від 13 грудня 2004 р.   № 1655

   

  Київ

  Про заходи щодо обмеження зростання

  кредиторської заборгованості в бюджетній сфері у 2004 році

   

              З метою  забезпечення у повному обсязі здійснення видатків за захищеними статтями і пріоритетними напрямами у поточному році в умовах недоотримання доходів загального фонду державного бюджету та неповернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою, Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що кошти з єдиного казначейського рахунка насамперед спрямовуються на здійснення видатків за переліком захищених статей, визначених у статті 46  Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”.

  2. Головним розпорядникам коштів державного бюджету забезпечити взяття бюджетних зобов’язань за видатками загального фонду державного бюджету з урахуванням вимог статті 42 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” та приведення взятих бюджетних зобов’язань у відповідність з обсягом та структурою виділених асигнувань.

  3.                   Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити інформування в установленому порядку суб’єктів господарювання щодо укладення з розпорядниками коштів державного бюджету у 2004 році угод на постачання товарів (виконання робіт і надання послуг) виходячи з виділених асигнувань.

  4.                   Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Державного казначейства Петрашка П. Г. та заступника Міністра фінансів Мярковського А. І.

   


    
  Виконуючий обов’язки

  Прем’єр-міністра України                                                                       М. АЗАРОВ

  Інд.34