• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  13 грудня 2004 р. № 1646

  Зміни,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 7 березня 2001 р. № 225

   

  1. У назві, тексті та додатках до постанови слово “(збір)” в усіх відмінках і формах числа виключити.

  2. У постанові:

  1) у вступній частині слова і цифри “та Указу Президента України від 25 травня 1998 р. № 506 “Про обмеження максимальної величини фактичних витрат суб’єктів господарювання на оплату праці працівників, суми оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу, з яких справляються збори (внески) до соціальних фондів” виключити;

  2) у пункті 1 слова “та Пенсійного фонду” виключити;

  3) абзац перший пункту 2 після слів “страхових внесків” доповнити словами “у тому числі на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

  4) у пункті 3 слова і цифру “з 1 березня кожного року в міру зростання середнього рівня заробітної плати у галузях економіки за рік порівняно з попереднім роком” замінити словами і цифрами “і дорівнює розміру максимальної величини, що встановлюється законом про розмір страхових внесків, обчисленої відповідно до частини четвертої статті 19 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

  3. У назві шостої колонки додатка 2 до постанови слово “збору” замінити словами “страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

   

  _______________________________