• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  13 грудня 2004 р. № 1645

  Зміни,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 21 серпня 2001 р. № 1090

   

  1. Абзац четвертий пункту 1 постанови після слів “допомоги по безробіттю” доповнити словами “у тому числі одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації”.

  2. У Порядку відшкодування витрат, пов’язаних з виплатою допомоги по безробіттю понад розміри та тривалість, передбачені Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, працівникам, які вивільняються з роботи у зв’язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, затвердженому зазначеною постановою:

  1) назву, пункт 1, абзац перший пункту 5, абзац перший пункту 6 і пункт 7 Порядку, назву і текст додатків 1 і 2 до Порядку після слів “допомоги по безробіттю” доповнити словами “у тому числі одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації”;

  2) у пункті 1 слово “призначеної” замінити словом “призначених”, а слова “здійснення заходів, пов’язаних” — словами “соціальний захист працівників, що вивільняються у зв’язку”;

  3) у пункті 2:

  в абзаці першому:

  доповнити абзац після слів “Допомога по безробіттю” словами “у тому числі така, що виплачується одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації”;

  слово “призначається” замінити словом “призначаються”;

  слово “безробітних” замінити словами “таких, що шукають роботу”;

  доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

  “Допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, якщо ці безробітні не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи.

  Допомога по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності виплачується одноразово в розмірі допомоги по безробіттю, нарахованої відповідно до цього пункту, в розрахунку на 540 календарних днів.

  Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації надається в розмірі допомоги по безробіттю на початок навчання і не підлягає зменшенню. Тривалість виплати цієї допомоги зараховується до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю і не може її перевищувати”.

  У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом шостим і викласти його в такій редакції:

  “Допомога по безробіттю, у тому числі така, що виплачується одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації понад розміри і тривалість, передбачені Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, призначаються у порядку, встановленому законодавством з питань надання допомоги по безробіттю, у тому числі такої, що виплачується одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації”;

  4) пункт 3 викласти в такій редакції:

  “3. Відшкодуванню підлягають суми допомоги по безробіттю, у тому числі такої, що виплачується одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації понад розміри і тривалість, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття";

  5) в абзаці першому пункту 5 Порядку та назві додатка 1 до Порядку слово “призначеної” замінити словом “призначених”;

  6) в абзаці першому пункту 6 і пункті 7 слово “зазначеної” замінити словом “зазначених”.

   

  ______________________________