• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 13 грудня 2004 р. № 1644

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і
  показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких
  повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах


   

  1. Назву додатка до постанови викласти в такій редакції:

  Список № 2
  виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах
  із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний
  робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах”.


  2. У підрозділі 1 розділу І “Гірничі роботи”:

  1) у пункті “а”:

  позицію “1.1а                 водії автомобілів”

  викласти у такій редакції:

  “1.1а водії автотранспортних засобів”;

   

  позицію “1.1а                 майстри-вибуховики”

  викласти у такій редакції:

  “1.1а майстри-підривники”;

   

  2) у пункті “б”:

  позиції  1.1б                  майстри бурових свердловин

  1.1б майстри (старші майстри) бурових дільниць”

  викласти у такій редакції:

  “1.1б майстри бурові свердловин

  1.1б майстри (старші майстри) бурові дільниць”.

   

  3. У пункті “а” розділу ІІ “Підготовка руд, збагачення, окускування (агломерація, брикетування, огрудкування), випалювання руд і нерудних копалин”:

  позицію “2а                    контролери, зайняті на гарячих ділянках робіт у виробництві чорних металів”

   

  викласти у такій редакції:

  “2а                 контролери у виробництві чорних металів, зайняті на гарячих ділянках робіт”;

   

  позицію “2а                    коректувальники шламів”

  викласти у такій редакції:

  “2а                 коректувальники шламу”;

   

  позицію “2а                    машиністи бульдозерів, зайняті в технологічному процесі на шламових і породних системах, у тому числі вантаженням вугілля, а також у хвостосховищах”

  викласти у такій редакції:

  “2а                 машиністи бульдозерів, зайняті в технологічному процесі та на шламових і породних системах, у тому числі вантаженням вугілля, а також у хвостосховищах”;

   

  позицію “2а                    машиністи екскаваторів, зайняті в технологічному процесі на шламових і породних системах, у тому числі вантаженням концентрату”

  викласти у такій редакції:

  “2а                 машиністи екскаваторів, зайняті в технологічному процесі та на шламових і породних системах, у тому числі вантаженням концентрату”;

   

  позицію “2а                    машиністи коксозавантажувальних машин”

  викласти у такій редакції:

  “2а                 машиністи коксонавантажувальних машин”;

   

  позицію “2а                    транспортувальники”

  викласти у такій редакції:

  “2а                 транспортувальники (обслуговування механізмів)”.

   

  4. У розділі ІІІ “Чорна металургія”:

  1) у пункті “а” підрозділу 2:

  позиції  “3.2а                  водії автомобілів, зайняті перевезенням шлаку на гарячих ділянках робіт

  3.2а водії навантажувачів, зайняті переміщенням вогнетривких матеріалів на гарячих ділянках робіт”

   

  викласти у такій редакції:

  “3.2а водії транспортних засобів, зайняті транспортуванням шлаку на гарячих ділянках робіт

  3.2а водії навантажувачів, зайняті транспортуванням вогнетривких матеріалів на гарячих ділянках робіт”;

   

  позицію “3.2а                 монтери колій, зайняті на під’їзних коліях у шлакових відвалах”

  викласти у такій редакції:

  “3.2а монтери колій, зайняті на під’їзних коліях та у шлакових відвалах”;

   

  позицію “3.2а                 транспортувальники, зайняті на гарячих ділянках робіт”

  викласти у такій редакції:

  “3.2а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на гарячих ділянках робіт”;

   

  2) у пункті “а” підрозділу 3:

  позицію “3.3а                 гартівники, зайняті електрогартуванням рейок”

  викласти у такій редакції:

  “3.3а гартівники”;

   

  позицію “3.3а                 контролери, зайняті на гарячих ділянках робіт у виробництві чорних металів, поопераційним контролем на агрегатах безперервного травлення, лудіння, оцинкування, алюмооцинкування, освинцювання”

  викласти у такій редакції:

  “3.3а контролери у виробництві чорних металів, зайняті на гарячих ділянках робіт поопераційним контролем на агрегатах безперервного травлення, лудіння, оцинкування, алюмооцинкування, освинцювання”;

   

  позицію “3.3а                 транспортувальники, зайняті на гарячих ділянках робіт”

  викласти у такій редакції:

  “3.3а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на гарячих ділянках робіт”;

   

  3) у пункті “а” підрозділу 4 позицію “3.4а             транспортувальники, зайняті подаванням матеріалів до вагранок”

  викласти у такій редакції:

  “3.4а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на подаванні матеріалів до вагранок”;

   

  4) у пункті “а” підрозділу 5 позицію “3.5а             транспортувальники”

  викласти у такій редакції:

  “3.5а транспортувальники (такелажні роботи)”.

   

  5. У пункті “а” розділу ІV “Виробництво коксопродуктів. Вуглепідготовка”:

  позиції  “4а                     транспортувальники

                 транспортувальники, зайняті перевезенням вугілля, коксу та хімічних продуктів”

  викласти у такій редакції:

  “4а                 транспортувальники (обслуговування механізмів)

                 транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням вугілля, коксу та хімічних продуктів”.

   

  6. У пункті “а” розділу V “Виробництво вогнетривів”:

  позицію “5а                    дробильники”

  викласти у такій редакції:

  “5а                 дробильники (збагачування, агломерація і брикетування)”;

   

  позиції  “5а                     сушильники

                 транспортувальники

                 транспортувальники, зайняті перевезенням сировини, порошків, маси та напівфабрикатів”

  викласти у такій редакції:

  “5а                 сушильники (збагачення)

                 транспортувальники (обслуговування механізмів)

                 транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням сировини, порошків, маси та напівфабрикатів”;

   

  позицію “5а                    шихтувальники-дозувальники”

  викласти у такій редакції:

  “5а                 шихтувальники”.

  7. У пункті “а” розділу VІІ “Виробництво генераторного газу і одержання газів у процесі металургійного виробництва”:

  позицію “7а                    транспортувальники”

  викласти у такій редакції:

  “7а                 транспортувальники (обслуговування механізмів)”;

   

  доповнити пункт такою позицією:

  “7а                 транспортувальники (такелажні роботи)”.

   

  8. У розділі VІІІ “Виробництво кольорових металів”:

  1) у пункті “а” підрозділу 1:

  позицію “8.1а                 автоклавники, зайняті запарюванням брикетів”

  викласти у такій редакції:

  “8.1а автоклавники на запарюванні брикетів”;

   

  позицію “8.1а                 транспортувальники”

  викласти у такій редакції:

  “8.1а транспортувальники (обслуговування механізмів)”;

   

  2) у пункті “а” підрозділу 3 позицію “8.3а             транспортувальники”

  викласти у такій редакції:

  8.3а транспортувальники (такелажні роботи);

   

  3) у пункті “а” підрозділу 4 позицію “8.4а             транспортувальники”

  викласти у такій редакції:

  “8.4а транспортувальники (обслуговування механізмів)”;

   

  4) у пункті “а” підрозділу 5:

  позиції  “8.5а                  транспортувальники

  8.5а транспортувальники, зайняті транспортуванням шихти”

  викласти у такій редакції:

  “8.5а транспортувальники (обслуговування механізмів)”

  8.5а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням шихти”;

   

   

  5) у пункті “а” підрозділу 6:

  позиції  “8.6а                  транспортувальники”

  8.6а транспортувальники, зайняті підвезенням металу”

  викласти у такій редакції:

  “8.6а транспортувальники (обслуговування механізмів)

  8.6а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням металу”;

  6) у пункті “а” підрозділу 7 позицію “8.7а             транспортувальники, зайняті транспортуванням кислот, лугів та солей”

  викласти у такій редакції:

  “8.7а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням кислот, лугів та солей”;

   

  7) у пункті “а” підрозділу 8 позицію “8.8а             транспортувальники”

  викласти у такій редакції:

  “8.8а транспортувальники (такелажні роботи)”;

   

  8) у пункті “а” підрозділу 9 позицію “8.9а             транспортувальники”

  викласти у такій редакції:

  “8.9а транспортувальники (обслуговування механізмів)”;

   

  9) у пункті “а” підрозділу 10 позицію “8.10а             транспортувальники”

  викласти у такій редакції:

  “8.10а транспортувальники (такелажні роботи)”;

   

  10) у пункті “а” підрозділу 11:

  позицію “8.11а                транспортувальники”

  викласти у такій редакції:

  “8.11а транспортувальники (обслуговування механізмів)”;

   

  доповнити пункт такою позицією:

  8.11а транспортувальники (такелажні роботи)”;

   

  11) у пункті “а” підрозділу 12 позицію “8.12а             футерувальники-шамотники, зайняті ремонтом ванн”

  викласти у такій редакції:

  “8.12а футерувальники-шамотники на ремонті ванн”;

  12) у пункті “а” підрозділу 13 позицію “8.13а             транспортувальники”

  викласти у такій редакції:

  “8.13а транспортувальники (такелажні роботи)”;

   

  13) у пункті “а” підрозділу 15 позицію “8.15а             транспортувальники, зайняті обслуговуванням пневмотранспорту”

  викласти у такій редакції:

  “8.15а транспортувальники (обслуговування механізмів), зайняті обслуговуванням пневмотранспорту”;

   

  14) у пункті “а” підрозділу 16 позицію “8.16а             транспортувальники, зайняті транспортуванням шихти, металу та концентратів”

  викласти у такій редакції:

  “8.16а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням шихти, металу та концентратів”;

   

  15) у пункті “а” підрозділу 17 позицію “8.17а             транспортувальники”

  викласти у такій редакції:

  “8.17а транспортувальники (обслуговування механізмів)”;

   

  16) у пункті “а” підрозділу 18 позицію “8.18а             транспортувальники”

  викласти у такій редакції:

  “8.18а транспортувальники (такелажні роботи)”;

   

  17) у пункті 4“а” підрозділу 19:

  позицію “8.19.4а транспортувальники”

  викласти у такій редакції:

  “8.19.4а транспортувальники (обслуговування механізмів)”;

   

  доповнити пункт такою позицією:

  “8.19.4а транспортувальники (такелажні роботи)”;

   

  18) у підрозділі 22:

  назву підрозділу викласти у такій редакції:

  “Виготовлення виробів методом порошкової металургії за наявності у повітрі робочої зони шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки”;

   

  у пункті “а”:

  позицію “8.22а                апаратники, зайняті просіюванням та розмелюванням у виробництві металевих порошків”

  викласти у такій редакції:

  “8.22а апаратники у виробництві металевих порошків, зайняті просіюванням та розмелюванням”;

   

  позицію “8.22а                транспортувальники”

  викласти у такій редакції:

  “8.22а транспортувальники (обслуговування механізмів)”.

   

  9. У підрозділі А розділу Х “Хімічне виробництво”:

  1) у пункті 3 позицію “10А.3-3а             працівники ВТК, зайняті у виробництвах, зазначених у Списку № 1 робітники, зайняті контролем повітряного середовища та нанесенням захисного покриття”

  викласти у такій редакції:

  “10А.3-3а працівники ВТК, зайняті у перелічених вище виробництвах та у виробництвах, зазначених у Списку  №1. Працівники, зайняті контролем повітряного середовища та нанесенням захисного покриття”;

   

  2) у пункті 5“а” позицію “10А.5а             апаратники-дозувальники, зайняті виготовленням і поливанням фотоемульсій”

  викласти у такій редакції:

  “10А.5а апаратники-дозувальники на виготовленні та поливанні фотоемульсії”;

   

  3) у пункті 6“а” позицію “10А.6а             апаратники-дозувальники, зайняті виготовленням і поливанням фотоемульсій”

  викласти у такій редакції:

  “10А.6а апаратники-дозувальники на виготовленні та поливанні фотоемульсії”.

   

  10. У розділі ХІІ “Буріння, видобування та перероблення нафти, газу та газового конденсату, перероблення вугілля та сланцю”:

  1) у пункті “б” підрозділу 1 позицію “12.1б виробники робіт вишкобудування”

  викласти у такій редакції:

  “12.1б виконавці робіт вишкобудування”;

  2) у пункті “а” підрозділу 2:

  позицію “12.2а                машиністи насосних станцій, зайняті накачуванням робочого агента в пласт”

  викласти у такій редакції:

  “12.2а машиністи насосних станцій з накачування робочого агента в пласт”;

   

  позицію “12.2а                машиністи парогенераторних установок, зайняті накачуванням пари в нафтові пласти”

  викласти у такій редакції:

  “12.2а машиністи парогенераторних установок з накачування пари в нафтові пласти”;

   

  3) у підрозділі 3:

  у пункті 1“б” позицію “12.3.1б             начальники управлінь”

  викласти у такій редакції:

  “12.3.1б начальники установок”;

   

  у пункті 2“а” позицію “12.3.2а             приладисти, зайняті очищенням газів від сірчистих сполук, оксиду вуглецю, електрознесолюванням і зневоднюванням, стабілізацією, гідроочищенням сірководневмісної нафти та газового конденсату, одержанням елементарної (газової) сірки та доочищенням відхідних газів, очищенням зріджених газів та виробництвом меркаптанів, обслуговуванням і ремонтом контрольно-вимірювальних приладів та автоматики безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях (робочих місцях), основні робітники яких користуються правом на пільгове пенсійне забезпечення”

  викласти у такій редакції:

  “12.3.2а приладисти, зайняті у виробництвах очищення газів від сірчистих сполук, оксиду вуглецю, електрознесолювання і зневоднювання, стабілізації, гідроочищення сірководневмісної нафти та газового конденсату, одержання елементарної (газової) сірки та доочищення відхідних газів, очищення зріджених газів та виробництві меркаптанів, обслуговуванням і ремонтом контрольно-вимірювальних приладів та автоматики безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях (робочих місцях), основні робітники яких користуються правом на пенсію за віком на пільгових умовах”.

   

  11. У розділі ХІІІ “Електростанції, енергопоїзди, паросилове господарство”:

  1) у пункті “а”:

  позицію “13а                  машиністи екскаваторів, зайняті вантаженням вугілля та сланців із вмістом вільного діоксиду кремнію
  від 5 відсотків і більше”

  викласти у такій редакції:

  “13а машиністи екскаваторів і машиністи кранів (кранівники), зайняті вантаженням вугілля та сланців із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше”;

   

  позицію “13а-3б слюсарі та електрослюсарі, зайняті обслуговуванням, ремонтом котельного, турбінного (парогазотурбінного) устаткування, устаткування паливоподавання, а також забезпечують його роботу, засобів вимірювання та автоматики і допоміжного підземного устаткування”

  викласти у такій редакції:

  “13а-3б слюсарі, електрослюсарі, електромонтери, зайняті обслуговуванням, ремонтом та монтажем котельного, турбінного (парогазотурбінного) устаткування, устаткування подавання палива і пилоприготування, а також засобів вимірювання та автоматики, що забезпечують їх роботу”;

   

  2) у пункті “а” підрозділу 1 позицію “13.1а-3 слюсарі та електрослюсарі, зайняті обслуговуванням і ремонтом котельного, турбінного (парогазотурбінного), підземного, а також допоміжного устаткування та устаткування паливо подавання”

  викласти у такій редакції:

  “13.1а-3 слюсарі та електрослюсарі, зайняті обслуговуванням і ремонтом котельного, турбінного (парогазотурбінного) устаткування, устаткування подавання палива, засобів вимірювання та автоматики, що забезпечують їх роботу, а також допоміжного підземного устаткування”.

   

  12. У розділі ХІV “Оброблення металу”:

  1) у пункті “а” підрозділу 4:

  позицію “14.4а                вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт”

  викласти у такій редакції:

  “14.4а вогнетривники, зайняті на футеруванні термічних печей”;

   

  позицію “14.4а                термісти на установках НВЧ”

  викласти у такій редакції:

  “14.4а термісти на установках струмів високої частоти”;

  2) у пункті “а” підрозділу 7 позицію “14.7а             машиністи вантажних механізмів”

  викласти у такій редакції:

  “14.7а машиністи завантажувальних механізмів”;

   

  3) пункт “а” підрозділу 10 доповнити такою позицією:

  “14.10а автоматники”.

   

  13. У розділі ХVІІ “Виробництво неметалевих мінеральних виробів (будівельних матеріалів)”:

  1) у пункті “а” підрозділу 1 позицію “17.1а чистильники, зайняті очищенням шламових басейнів та кописток”

  викласти у такій редакції:

  “17.1а чистильники на очищенні шламових басейнів та кописток”;

   

  2) у пункті “а” підрозділу 8 позицію “17.8а машиністи перевантажувачів, зайняті перевантажуванням цементу”

  викласти у такій редакції:

  “17.8а машиністи перевантажувачів, машиністи пневмотранспорту, транспортувальники (такелажні роботи), зайняті перевантажуванням цементу”;

   

  3) пункт “а” підрозділу 9 доповнити такими позиціями:

  “17.9а бункерувальники, зайняті обслуговуванням посипних бункерів

  17.9а накочувальники напилених виробів, зайняті накочуванням посипки”.

   

  14. У розділі ХХІ “Целюлозно-паперова промисловість. Виробництво деревини та виробів з деревини”:

  1) у пункті 2“а” підрозділу 1 позицію “21.1.2а сушильники паперу, картону, фібри та виробів з них”

  викласти у такій редакції:

  “21.1.2а сушильники паперу, картону та виробів з них”;

   

  2) у пункті “б” підрозділу 2 позицію “21.2б майстри, старші майстри, зайняті у виробництві синтетичних клеїльних смол”

  викласти у такій редакції:

  “21.2б майстри, старші майстри, зайняті у виробництві синтетичних клеїльних фарб та смол”.

  15. Розділ ХХІV “Охорона здоров’я та соціальна допомога” викласти у такій редакції:

  “ХХІV. Охорона здоров’я та соціальна допомога

  24                  медичні і фармацевтичні працівники, які заразилися під час виконання службових обов’язків вірусом імунодефіциту людини

  24                  молодші медичні сестри (санітарки-прибиральниці) патологоанатомічних бюро, центрів, відділень, прозекторських, моргів

  24                  працівники закладів охорони здоров’я, які працюють з радіоактивними речовинами з активністю на робочому місці не менш як 0,1 мілікюрі радію 226 або еквівалентною за радіотоксичністю кількістю радіоактивних речовин

  24                  працівники, зайняті в протичумних закладах

   

  Працівники, які безпосередньо обслуговують хворих

  24а                а) у туберкульозних та інфекційних закладах, відділеннях, кабінетах

  24а                молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині

  24а                молодші спеціалісти з медичною освітою

   

  24б                б) у лепрозоріях

  24б                молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині

  24б                молодші спеціалісти з медичною освітою

   

  24в                в) у психіатричних (психоневрологічних) лікувально-профілактичних закладах (відділеннях), будинках дитини

  24в                молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині

  24в                молодші спеціалісти з медичною освітою

   

  24г                 г) у будинках-інтернатах для психічно хворих, дитячих будинках-інтернатах для розумово відсталих дітей системи соціального забезпечення

  24г                 молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині

  24г                 молодші спеціалісти з медичною освітою

  24д                д) у підземних лікарнях, розташованих у відпрацьованих соляних шахтах

  24д                лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині

   

  24д                робітники, які працюють під землею для підтримки в нормальному стані шахтних виробок лікарень

   

  24е                е) в опікових і гнійних відділеннях

  24е                лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині

   

  24ж                ж) в онкологічних закладах (підрозділах), центрах, диспансерах

  24ж                лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у відділеннях і кабінетах хіміотерапії

  24ж                молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у дитячих відділеннях

   

  24к                к) у рентгенівських відділеннях (кабінетах)

  24к                молодші медичні сестри з догляду за хворими”.

   

  16. У пункті “а” розділу ХХVІІ “Будівництво” позицію “27а слюсарі аварійно-відбудовних робіт, зайняті на роботах у підземних каналізаційних мережах”

  викласти у такій редакції:

  “27а слюсарі аварійно-відновлювальних робіт, зайняті на роботах у підземних каналізаційних мережах”.

   

  17. У розділі ХХХІІІ “Загальні професії (у всіх галузях господарства)” позицію “33             слюсарі аварійно-відбудовних робіт і майстри, зайняті на підземних каналізаційних мережах”

  викласти у такій редакції:

  “33                 слюсарі аварійно-відновлювальних робіт і майстри, зайняті на підземних каналізаційних мережах”.

  _____________________