• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 13 грудня 2004 р. № 1644

  ЗМІНИ,

  що вносяться до Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий
   день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

   

  1. У розділі І “Гірничі роботи”:

  1) у пункті “г” підрозділу 1:

  позицію “1.1г                  заступники головних інженерів з виробництва, буропідривних (бурових, підривних) робіт, вентиляції, підземного транспорту”

  викласти у такій редакції:

  “1.1г              заступники головних інженерів з виробництва, технології (головні технологи), охорони праці, буропідривних (бурових, підривних) робіт, вентиляції, підземного транспорту”;

   

  позицію “1.1г                  заступники з виробництва (шахтобудівництва), техніки безпеки директорів (начальників) шахт, шахтоуправлінь на правах шахт, рудників і копалень”

  викласти у такій редакції:

  “1.1г заступники з виробництва (шахтобудівництва), охорони праці директорів (начальників) шахт, шахтоуправлінь на правах шахт, рудників і копалень”;

   

  2) у підрозділі 2:

  назву підрозділу викласти у такій редакції:

  “2. Підземні роботи на будівництві, реконструкції,
  технічному переозброєнні і капітальному ремонті
  гірничих виробок, метрополітенів, підземних каналів,
  тунелів та інших підземних споруд”;


   

  у пункті “а”:

  позицію “1.2а                 водії автомобілів (самоскидів)”

  викласти у такій редакції:

  “1.2а водії автотранспортних засобів (самоскидів)”;

   

  позицію “1.2а                 транспортувальники”

  викласти у такій редакції:

  “1.2а транспортувальники (обслуговування механізмів)”.

   

  2. У розділі ІІ “Підготовка руд, збагачення, окускування (агломерація, брикетування, згрудкування), випалювання руд і нерудних копалин”:

  1) у пункті “а”:

  позицію “2а                    транспортувальники, зайняті виданням гарячого агломерату та обкотишів”

  викласти у такій редакції:

  “2а                 транспортувальники (такелажні роботи), зайняті виданням гарячого агломерату та обкотишів”;

   

  доповнити пункт такою позицією:

  “2а-3 вантажники, зайняті вивантаженням сировини, палива, гарячого агломерату і сипучих матеріалів ручним способом”;

   

  позицію “2а-3б               електрослюсарі”

  викласти у такій редакції:

  “2а-3б електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту устаткування”;

   

  2) пункт “а” підрозділу 1 доповнити такою позицією:

  “2.1а-3б транспортувальники (обслуговування механізмів)”.

   

  3. У розділі ІІІ “Чорна металургія”:

  1) у пункті “а” підрозділу 2 позицію “3.2а готувачі складів до розливання плавок”

  викласти у такій редакції:

  “3.2а готувачі составів до розливання плавок”;

   

  2) у пункті “а” підрозділу 3 позицію “3.3а машиністи вантажних механізмів, зайняті на гарячих ділянках робіт”

  викласти у такій редакції:

  “3.3а машиністи завантажувальних механізмів, зайняті на гарячих ділянках робіт”;

   

  3) у пункті “а” підрозділу 4:

  позицію “3.4а                 машиністи вантажних механізмів, зайняті на гарячих роботах”

  викласти у такій редакції:

  “3.4а машиністи завантажувальних механізмів, зайняті на гарячих роботах”;

   

  позицію “3.4а                 оператори постів керування станів гарячого прокату труб”

   

  викласти у такій редакції:

  “3.4а оператори постів керування станами гарячого прокату труб”.

   

  4. У пункті “а” підрозділу 2 розділу ІV “Виробництво коксопродуктів” позицію “4.2а-3а робітники механізмів хімвиробництва, зайняті на роботах з наявністю у повітрі робочої зони шкідливих речовин 1 або 2 класу небезпеки, а також канцерогенів”

  викласти у такій редакції:

  “4.2а-3а робітники, зайняті на механізмах хімвиробництва, за наявності у повітрі робочої зони шкідливих речовин 1 або 2 класу небезпеки, а також канцерогенів”.

   

  5. У розділі VІІ “Виробництво кольорових металів”:

  1) у підрозділі 2:

  назву підрозділу викласти у такій редакції:

                                        “2. Випалювання, вельцювання”;

   

  у пункті “а”:

  позицію “7.2а                 транспортувальники”

  викласти у такій редакції:

  “7.2а транспортувальники (обслуговування механізмів)”;

   

  позицію “7.2а                 транспортувальники, зайняті на гарячих роботах, а також обслуговуванням елеваторів”

  викласти у такій редакції:

  “7.2а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на гарячих роботах, а також обслуговуванням елеваторів”;

   

  2) у пункті “а” підрозділу 3 позицію “7.3а             транспортувальники, зайняті поверненням гарячого агломерату”

  викласти у такій редакції:

  “7.3а транспортувальники (обслуговування механізмів), зайняті на поверненні гарячого агломерату”;

   

  3) у пункті “а” підрозділу 4 позицію “7.4а             транспортувальники”

  викласти у такій редакції:

  “7.4а транспортувальники (такелажні роботи)”;

   

  4) у пункті “а” підрозділу 5 позицію “7.5а             транспортувальники, зайняті на відвезенні гарячого металу”

  викласти у такій редакції:

  “7.5а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням гарячого металу”;

   

  5) у пункті “а” підрозділу 11 позицію “7.11а             транспортувальники, зайняті вивезенням гіпсу та недогарка”

  викласти у такій редакції:

  “7.11а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням гіпсу та недогарка”;

   

  6) у пункті “а” підрозділу 12:

  позицію “7.12а                машиністи вантажних механізмів”

  викласти у такій редакції:

  “7.12а машиністи завантажувальних механізмів”;

   

  позицію “7.12а                транспортувальники, зайняті відкаткою вагонеток з анодним і катодним металом, сировиною, пеком”

  викласти у такій редакції:

  “7.12а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті відкаткою вагонеток з анодним і катодним металом, сировиною, пеком”.

   

  6. У пункті 8А.1 підрозділу А розділу VІІІ “Хімічне виробництво” слова “гумовому, гумотехнічному і шинному на таких дільницях: підготовчих, підготовки сировини, вулканізації, виготовлення клеїв для гуми” замінити словами “гумовому, гумотехнічному і шинному в таких цехах (дільницях): підготовчих, підготовки сировини, вулканізації, виготовлення клеїв для гуми”.

   

  7. Доповнити підрозділ 7 розділу ІХ “Виробництво вибухових речовин” такою позицією:

  “9.7-3в працівники, зайняті на роботах в особливо небезпечній зоні потенційно небезпечних об’єктів”.

   

  8. У розділі ХІ “Оброблення металу”:

  1) у пункті “а” підрозділу 1 позицію “11.1а формувальники ручного формування”

  викласти у такій редакції:

  “11.1а формувальники ручного формування, які беруть участь у литті металу”;

   

  2) у пункті “а” підрозділу 2 позицію “11.2а транспортувальники, зайняті відвезенням (подаванням, віднесенням) гарячого металу”

  викласти у такій редакції:

  “11.2а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням (подаванням, віднесенням) гарячого металу”.

   

   

  9. У підрозділі 5 розділу ХХІІ “Роботи з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань і берилієм” позицію “22.5-1б            працівники, безпосередньо зайняті ремонтом, регулюванням і налагодженням рентгенівських установок у виробничих галузях економіки та науково-дослідних інститутах”

  викласти у такій редакції:

  “22.5-1б працівники, безпосередньо зайняті на рентгенівських установках у виробничих галузях економіки та науково-дослідних інститутах, а також їх ремонтом, регулюванням і налагодженням”.

  _______________________________________________