• In English

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

   

  постановою Кабінету Міністрів України

   

  від 30 листопада 2004 р.  № 1607

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

   

  1. В абзаці четвертому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1993 р. № 127 “Про організацію Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини” (ЗП України, 1993 р., № 6, ст. 107) слова “державних і галузевих цільових комплексних” замінити словами “державних цільових і галузевих”.

   

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. № 229 “Про використання науково-технічного і виробничого потенціалу військово-промислового комплексу для розвитку економіки”, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 158 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 344) :

  у вступній частині слова “цільових комплексних” замінити словами “державних цільових”;

  в абзаці першому пункту 1 слово “комплексних” замінити словом “державних”;

  абзац другий пункту 3 після слова “окремих” доповнити словом “державних”.

   

  3. В абзаці дев’ятому розділу “Основні напрями розвитку житлово-комунального господарства” Концепції розвитку житлово-комунального господарства України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1995 р. № 150, слово “національної” замінити словами “державної цільової”.

   

  4. У Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 266 (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 239; Офіційний вісник України, 2001 р., № 51, ст. 2271, № 23, ст. 1053, № 37, ст. 1991):

  абзац одинадцятий пункту 2 після слова “державними” доповнити словом “цільовими”;

  пункт 10 після слова “державних” доповнити словом “цільових”.

   

  5. В абзаці четвертому пункту 4 Положення про Раду з дизайну, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 876 “Про Раду з дизайну”, слова “програм розвитку народногосподарського комплексу і соціальної сфери” виключити.

   

  6. Пункти 75 і 77 переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 505; Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2083; 2003 р., № 40, ст. 2095; 2004 р., № 21, ст. 1448), після слова “державних” доповнити словом “цільових”.

   

  7. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1996 р. № 1454 “Про невідкладні заходи щодо залучення до праці осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі”:

  у тексті постанови слова “Міністерство економіки” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції” у відповідному відмінку;

  у пункті 3 слова “Міністерству праці” замінити словами “Міністерству праці та соціальної політики”, а слова “цільових державних” словами “державних цільових”.

   

  8. В абзаці вісімнадцятому пункту 3.2 Статуту Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 747 “Про утворення Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, – із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 13 липня 1999 р. № 1242 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 28, ст. 1423), від 27 жовтня 1999 р. № 1987 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 43, ст. 2153), від 27 червня 2000 р. № 1038 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 26, ст. 1096), від 13 вересня 2001 р. №  1179 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 38, ст. 1727), від 28 лютого 2002 р. № 227 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 413), слова “цільових комплексних” замінити словами “державних цільових та галузевих”.

   

  9. В абзаці другому пункту 8 Статуту Української академії аграрних наук, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. № 1488 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 33, ст. 1728), слова “національних і державних” замінити словами “державних цільових”.

   

  10. В абзаці третьому пункту 3 Положення про Національний комплекс “Експоцентр України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1999 р. № 1993 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 43, ст. 2156; 2000 р., № 26, ст. 1096), слово “національних” замінити словами “державних цільових”.

   

  11. В абзаці дев’ятнадцятому пункту 43 Статуту Академії педагогічних наук України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2222 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 49, ст. 2412; 2004 р., № 28, ст. 1894), слова “державних, національних” замінити словами “державних цільових”.

   

  12. В абзаці двадцятому пункту 3 Положення про Державну інспекцію з енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2000 р. № 1039 “Питання Державної інспекції з енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 26, ст. 1097; 2001 р., № 48, ст. 2145), слово “загальнодержавних” замінити словами “державних цільових”.

   

  13. У Положенні про Державний департамент продовольства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1118 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 28, ст. 1168):

  в абзаці четвертому пункту 3 слова “цільових державних” замінити словами “державних цільових”;

  у підпункті 1 пункту 4:

  в абзаці третьому слова “комплексних та” виключити;

  в абзаці дванадцятому слово “загальнонаціональних” замінити словами “державних цільових”.

   

  14. В абзаці двадцять другому пункту 4 Положення про державний департамент – Адміністрацію зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2000 р. № 1263 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 33, ст. 1410; 2004 р., № 12, ст. 753), слово “національних” замінити словами “державних цільових”.

   

  15. У Типовому положенні про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. № 1326 (Офіційний вісник України 2000 р., № 35, ст. 1489; 2002 р., № 51, ст. 2290; 2003 р., № 25, ст. 1199):

  у підпункті 28 пункту 4 слова “національних, державних” замінити словами “державних цільових”;

  абзац четвертий пункту 5 після слова “державних” доповнити словом “цільових”.

   

  16. В абзаці десятому пункту 6 Статуту Державної акціонерної компанії “Хліб України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р. № 240 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 12, ст. 489; 2002 р. № 27, ст. 1256; 2003 р., № 25, ст. 1187), слова “цільових комплексних” замінити словами “державних цільових”.

   

  17. У Положенні про Державний департамент з питань діяльності курортів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. 425 “Про утворення Державного департаменту з питань діяльності курортів” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 843; 2003 р., № 27, ст. 1326):

  в абзаці третьому пункту 3 слово “загальнодержавних” замінити словами “державних цільових”;

  у пункті 4:

  підпункт 1 після слова “державних” доповнити словом “цільових”;

  у підпункті 2 слова “комплексних і” виключити.

   

  18. В абзаці тринадцятому пункту 4 Положення про Державну службу заповідної справи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 1000 “Про Державну службу заповідної справи” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 33, ст. 1540; 2004 р., № 24, ст. 1589), слово “загальнодержавних” замінити словами “державних цільових”.

   

  19. В останньому абзаці пункту 9 Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2001 р. № 1058 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 34, ст. 1587; 2004 р., № 10, ст. 617), слова “загальнодержавних, регіональних і міжвідомчих цільових” замінити словами “державних цільових, регіональних і галузевих”.

   

  20. У пункті 4 Типового положення про Головне управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня  2001 р. № 1666 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 51, ст. 2279; 2002 р., № 39, ст.1827; 2003 р., № 30, ст. 1546):

  у підпункті 5 слова “державних, міжгалузевих” замінити словами “державних цільових”;

  у підпункті 40 слова “національних, державних, регіональних, галузевих і науково-технічних” замінити словами “державних цільових, регіональних і галузевих”.

   

  21. У підпункті 1 пункту 4 Положення про Експертну раду з питань застосування супутникових технологій для визначення координат рухомих і нерухомих об'єктів в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1682 “Про заходи щодо удосконалення вітчизняної аеронавігаційної системи” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 51, ст. 2290), слова “національних, державних” замінити словами “державних цільових”.

   

  22. В абзаці третьому пунктів 3 і 4 Положення про Комісію Кабінету Міністрів України з питань науково-технологічного розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня  2001 р. № 1690 “Про утворення Комісії Кабінету Міністрів України з питань науково-технологічного розвитку” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 51, ст. 2295), слово “загальнодержавних” замінити словами “державних цільових”.

   

  23. У Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимогах до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414, № 15, ст. 806; 2003 р., № 9, ст. 380, № 30, ст. 1546; 2004 р., № 17, ст. 1182):

  у пункті 8 слово “загальнодержавних” замінити словами “державних цільових”;

  в абзаці другому пункту 21 слова “у встановленому порядку національних і державних” та слова “відповідних національних і державних” замінити відповідно словами “у встановленому порядку державних цільових” та “відповідних державних цільових”.

   

  24. В абзаці третьому пункту 4 Положення про Раду стандартизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 484 “Про Раду стандартизації” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 801), слова “національних, державних” замінити словами “державних цільових”.

   

  25. У підпункті 1 пункту 4 Положення про Державну гідрометеорологічну службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 570 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 18, ст. 931; 2003 р., № 30, ст. 1546; 2004 р., № 24, ст.1589), слово “загальнодержавних” замінити словами “державних цільових”.

   

  26. У типових положеннях, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 245 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 389, № 25, ст. 1199):

   

  у підпункті 1 пункту 4 Типового положення про управління у справах сім'ї та молоді обласної, Севастопольської міської державної адміністрації слова “державних, національних, галузевих, міжгалузевих” замінити словами “державних цільових, галузевих”;

   

  у підпункті 1 пункту 4 Типового положення про відділ у справах сім'ї та молоді районної, районної у м. Севастополі державної адміністрації слова “національних, державних, галузевих, міжгалузевих” замінити словами “державних цільових, галузевих”.

   

  27. В останньому реченні абзацу першого розділу “Економічна діяльність” прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування на 2005 - 2007 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2003 р. № 1427, слово “комплексних” замінити словом “державних”.

   

  28. У пункті 3 Положення про Раду з питань туризму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2004 р. № 1045 “Про утворення Ради з питань туризму” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 32, ст. 2164):

  в абзаці дев’ятому слова “формування загальнодержавних” замінити словами “розроблення державних”;

  в абзаці десятому слово “національних” замінити словами “державних цільових”.

   

  __________________