• In English

 •  Додаток
  до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 20 листопада 2004 р. № 868-р

  ПЕРЕЛІК
  матеріалів, необхідних для випуску інформаційно-аналітичного
  збірника “Україна: фінансово-економічний огляд”

  Мінекономіки

  Збірник “Моніторинг макроекономічних та галузевих показників”.

  Мінфін

  Статистична інформація загального користування, що розміщена на внутрішньому веб-сайті Мінфіну.

  Звіти позабюджетних фондів.

  Держкомстат

  Статистичні дані відповідно до плану державних статистичних спостережень на рік.

  Державне казначейство

  Звіт про виконання зведеного та державного бюджету за доходами.

  Звіт про виконання зведеного та державного бюджету за функціональною класифікацією видатків.

  Звіт про виконання зведеного та державного бюджету у розрізі економічної класифікації видатків.

  Звіт про виконання зведеного та державного бюджету у розрізі відомчої класифікації видатків.

  Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами.

  Звіт про виконання місцевих бюджетів за видатками.

  Звіт про повернення кредитів до зведеного та державного бюджету та надання кредитів із зведеного та державного бюджету.

  Фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання.

  Фінансування державного бюджету за типом кредитора.

  Звіт про заборгованість бюджетних установ.

  Звіт про бюджетну заборгованість, не пов’язану з основною діяльністю установ.

  Державна податкова адміністрація

  Суми фактичних надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів.

  Суми нарахованих податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів.

  Суми податкового боргу за податковими зобов’язаннями.

  Обсяги втрат бюджету внаслідок пільг в оподаткуванні.

  Суми податку на додану вартість, заявлені до відшкодування, та фактично відшкодовані суми цього податку.

  Суми погашених податкових векселів (у тому числі погашених шляхом включення до податкових зобов’язань у податковій декларації), що були видані при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України.

  Держмитслужба

  Обсяг надходження податків та зборів до державного бюджету, у тому числі:

  ввізне (імпортне) мито, акцизний збір та податок на додану вартість з товарів, що імпортуються;

  вивізне (експортне) мито з товарів, що експортуються.

  Суми умовно нарахованих податків та зборів у розрізі видів митних платежів (мито, податок на додану вартість, акцизний збір).

  Митна вартість імпортованих товарів.

  Обсяг імпорту товарів у вагових показниках.

  Обсяг векселів, які видано на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України.

  Пенсійний фонд України

  Зведений фінансовий звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України.

   

  _____________________