• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 17 листопада 2004 р. № 830-р

  Київ

  Про закріплення у державній власності на
  новий строк пакета акцій ВАТ “Науково-дослідний
  інститут електромеханічних приладів”

  Відповідно до пункту 35 Державної програми приватизації на 2000 — 2002 роки закріпити у державній власності на новий дворічний строк пакет акцій ВАТ “Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів” (м. Київ) у розмірі 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція.

     Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè                  В. ЯНУКОВИЧ

   

  Інд.25