• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

    постановою Кабінету Міністрів України
  від 29 квітня 2004 р. № 548

  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1581)

   

   

   

  ПОРЯДОК
  спрямування 50 відсотків доходів, що закріплюються за відповідними місцевими бюджетами та враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, які надійдуть понад річні розрахункові обсяги,  визначені у додатку 5 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік”, до місцевих бюджетів

   

   

  1. Установити, що 50 відсотків доходів, які закріплюються за відповідними місцевими бюджетами та враховуються під час визначення  обсягів міжбюджетних трансфертів, і суми акцизного збору до бюджету Автономної Республіки Крим, які надійшли у грошовій формі (акумульовані) на відповідні аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду місцевих бюджетів, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку 5 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", і розрахункові обсяги акцизного збору до бюджету Автономної Республіки Крим (далі – додаткові кошти), зараховуються  до загального фонду державного бюджету на рахунки, відкриті за відповідним кодом бюджетної класифікації доходів в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, з подальшим спрямуванням їх до бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних, мм. Києва та Севастополя.

   

  2. Розрахунок обсягу додаткових коштів, що зараховуються на аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду державного бюджету та спрямовуються з державного бюджету місцевим бюджетам, проводиться відповідними фінансовими органами та органами Державного казначейства і відображається в обліку виконання державного та місцевих бюджетів за окремим кодом функціональної класифікації як проведені міжбюджетні трансферти.

   

  3. Додаткові кошти розподіляються між відповідними місцевими бюджетами за рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних та міських (мм. Києва та Севастополя) рад з урахуванням рівня виконання доходів, що закріплюються за відповідними місцевими бюджетами та враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, для  першочергового забезпечення у повному обсязі виплати заробітної плати з бюджетів усіх рівнів та погашення зобов’язань бюджетів усіх рівнів перед державним бюджетом щодо повернення отриманих та непогашених середньострокових позичок.

   

  4. Перерахування додаткових коштів з бюджету Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя до районних, міських  (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) бюджетів, бюджетів районів у містах здійснюється управліннями Державного казначейства на підставі платіжних доручень відповідних фінансових органів у порядку, визначеному Державним казначейством.

   

  5. Перерахування додаткових коштів з районного та міського (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення)  бюджету до бюджетів районів у містах, сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань здійснюється за рішенням відповідних рад та відображається в обліку виконання місцевих бюджетів за окремим кодом функціональної класифікації як проведені міжбюджетні трансферти.

   

  6. Органи Державного казначейства подають Мінфіну та відповідним фінансовим органам таку інформацію:

         про перераховані (акумульовані) на рахунках державного бюджету суми додаткових коштів у розрізі зведених бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя – щодня;

         про перераховані з рахунків державного бюджету суми додаткових коштів у розрізі  бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних, мм. Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районних бюджетів – щодекади. 

   

  7. За даними річного звіту результати остаточних розрахунків у
  2004 році повинні бути віднесені на взаємні розрахунки між бюджетами та відображені в обліку та звітності про виконання державного та місцевих бюджетів у 2004 році.

   

   

  ___________________________________