• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 17 листопада 2004 р.  № 1573

  ПРОГРАМА
   облаштування осіб з числа закордонних українців,
  що повертаються в Україну, на період до 2010 року

  Ця Програма спрямована на розв’язання соціально-економічних, політико-правових і культурно-освітніх проблем, пов’язаних з поверненням осіб з числа закордонних українців на історичну батьківщину, і визначає завдання органів виконавчої влади щодо їх розселення та облаштування.

  Особам з числа закордонних українців, що повертаються в Україну, держава не компенсує витрати на переїзд, перевезення багажу та проживання у приватних квартирах або готелях.

  Основні завдання Програми:

  створення умов для повернення осіб з числа закордонних українців в Україну;

  забезпечення дотримання порядку прийому та розселення осіб з числа закордонних українців, що повертаються в Україну;

  сприяння забезпеченню житлом осіб з числа закордонних українців, що повертаються в Україну.

  Пріоритетними напрямами виконання Програми є:

  розселення осіб з числа закордонних українців, що повертаються в Україну, з урахуванням демографічної ситуації в різних регіонах України, наявності робочих місць;

  сприяння особам з числа закордонних українців, що повертаються в Україну, в будівництві приватного житла за рахунок власних коштів і кредитів.

  Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел.

  Для забезпечення виконання основних завдань Програми передбачається здійснити такі заходи:

   

  1. Утворити комісію при Держкомнацміграції з питань облаштування осіб з числа закордонних українців, що повертаються в Україну.

  Держкомнацміграції, МЗС, Мінпраці, МОЗ, МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.

  2004 рік.

   

  2. Забезпечувати формування і ведення інформаційного банку даних про осіб з числа закордонних українців, що повернулися або мають намір повернутися в Україну.

  Держкомнацміграції, МЗС.

  Постійно.

  3. Визначати на основі сформованих даних кількість осіб з числа закордонних українців, що повертаються в Україну, здатних за власний рахунок придбати або побудувати житло, та осіб, яким під час вирішення питання про їх житлове забезпечення надаватиметься допомога за рахунок коштів державного бюджету, а також необхідні обсяги такої допомоги.

  Держкомнацміграції, Мінфін.

  2004 — 2010 роки.

  4. Надавати в межах законодавства допомогу особам з числа закордонних українців, що повертаються в Україну, в набутті громадянства України, в отриманні земельних ділянок для приватного будівництва, у влаштуванні їх дітей у загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади, а також у розв’язанні інших соціально-побутових проблем.

  Держкомнацміграції, МЗС, МВС, Держкомзем, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.

  2004 — 2010 роки.

  5. Установлювати щороку згідно з прогнозними обсягами фінансування квоту на придбання або будівництво житла для осіб з числа закордонних українців, що повертаються в Україну.

  Держкомнацміграції, Мінфін.

  2005 — 2010 роки.

  6. Забезпечувати осіб з числа закордонних українців, що повернулися в Україну, в пунктах тимчасового розміщення, де вони проживають не більше ніж 6 місяців, безкоштовним триразовим харчуванням, тимчасовим житлом, медичною допомогою.

  Питання утворення, реорганізації та ліквідації пунктів тимчасового розміщення осіб з числа закордонних українців, що повернулися в Україну, регулюються Кабінетом Міністрів України.

  Держкомнацміграції, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.

  2005 — 2010 роки.

  7. Надавати допомогу особам з числа закордонних українців, що повернулися в Україну, в придбанні житла.

  Держкомнацміграції, Мінфін, Держкомстат, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.

  2005 — 2010 роки.

   

  8. Забезпечувати висвітлення засобами масової інформації положень цієї Програми, а також створення спеціальних теле- і радіопередач про повернення осіб з числа закордонних українців в Україну та їх облаштування.

  Держкомтелерадіо, Держкомнацміграції.

  2005 — 2010 роки.

  9. Затвердити порядок розгляду заяв осіб з числа закордонних українців, що мають намір  повернутися в Україну.

  Держкомнацміграції, Мін’юст, МЗС.

  2004 рік.

  __________________