• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 17 листопада 2004 р.  № 1567

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. Розділ 1 “Освіта” переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. № 909 (ЗП України, 1994 р., № 4, ст. 70; Офіційний вісник України, 2002 р., № 39, ст. 1820), у графі “Найменування посад” позиції “Вищі навчальні заклади III рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади” після слова “викладачі” доповнити словами “педагоги професійного навчання”.

  2. Розділ IV додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 73; 2001 р., № 13, ст. 550), після позиції “Викладач — 56” доповнити такою позицією:

  “Педагог професійного навчання — 56”.

  3. Абзац третій розділу “Посади педагогічних працівників” переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, ст. 1015; 2001 р., № 19, ст. 812; 2004 р., № 2, ст. 58), після слів “майстер виробничого навчання” доповнити словами “педагог професійного навчання”.

   

  ___________________