• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від  17 листопада 2004 р.  № 1564

                                                  

  ЗМІНИ,
  що вносяться до переліку платних послуг,
  які можуть надаватися державними навчальними закладами

   

  1. У розділі 1:

  пункт 16 після слів “правових знань” доповнити словами “туризму і краєзнавства”;

  пункт 17 доповнити словами “платні курси і семінари-практикуми з підготовки кадрів для дитячого та молодіжного  туризму”;

  пункти 18 і 19  викласти в такій редакції:

  “18) освітні послуги понад обсяги, встановлені навчальними планами  і програмами    у     дошкільних,    інтернатних,    загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих  навчальних закладах;

  19) консультації для учнів, вихованців, студентів понад обсяги, встановлені навчальними планами  і програмами, аспірантів, докторантів, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, фізичних осіб з питань економіки, технологій, права, організації виробництва, проведення туристських походів, подорожей, екскурсій, змагань тощо”;

  доповнити розділ пунктом 20 такого змісту:

  “20) підвищення кваліфікації педагогічних працівників”.

  2. Пункт 4 розділу 2 після слова “спортивних” доповнити словами “і туристських”.  

  3. Пункт 2 розділу 4 доповнити словами “спортивних, фізкультурно-спортивних заходів”.

  4. Пункт 3 розділу 7 після слова “фруктів” доповнити словами “та інших вантажів”, а після слова “будівельних” — словами “та інших”.

  5. У розділі 8:

  пункт 1  після слів “симпозіумів, нарад” доповнити словами “семінарів, олімпіад, фестивалів, конкурсів, змагань, походів”;

  пункт 3 після слова “училищ” доповнити словами “туристських баз, дитячо-юнацьких таборів”, а після слова “проживання” — словом “та харчування”.

  6. У розділі 9:

  пункт 1 викласти в такій редакції:

  “1) виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку
  (в теплицях, майстернях, лабораторіях загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних, вищих навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, науково-дослідних виробництв)”;  

  пункт 2 після слів “професійно-технічних” доповнити  словом “позашкільних”;

  пункт 4 після слова “споруд” доповнити словами “та іншого нерухомого майна”;

  доповнити розділ пунктом 7 такого змісту:

  “7) видання та реалізація навчальних, методичних, інформаційних, рекламних посібників (довідників, рекомендацій тощо) позашкільними навчальними закладами за напрямами діяльності”.

  __________________