• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                  постановою Кабінету Міністрів України

                                                          від 17 листопада 2004 р. № 1560

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до переліку органів ліцензування

   

       1. У пункті 1 графу “Вид господарської діяльності” доповнити абзацом такого змісту:

   

  “оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами”.

                 

  2. Доповнити перелік пунктом 11 такого змісту:

  “11. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та      Севастопольська    міські держадміністрації

        роздрібна  торгівля  пестицидами    

        та агрохімікатами”.         

                

  3. У пункті 14:

  у графі “Орган ліцензування” слово “Держпромполітики” замінити      словом “Мінпромполітики”;

  в абзаці третьому графи “Вид господарської діяльності” слова “оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами” виключити.

   

  4. В абзацах першому і другому графи “Вид господарської діяльності” пункту 27 слово “роздрібна” виключити.

   

  5. Доповнити перелік пунктом 271 такого змісту:

  “271. Територіальні підрозділи регіональних управлінь Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів у містах,     районах,    районах    у мм. Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб’єкта підприємницької діяльності

         роздрібна торгівля алкогольними

         напоями     та       тютюновими

         виробами”.

         

   

  _______________________________