• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від листопада 2004 р.    1558

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

   

   

  1. Абзац  другий  пункту 1 постанови  Кабінету  Міністрів  України від
  8 лютого 1996 р. № 170 “Про порядок діяльності комісії для ліквідації міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади”
  (ЗП  України, 1996 р., № 6, ст. 205) викласти у такій редакції:

  “Головою ліквідаційної комісії міністерства призначається перший заступник міністра – керівник апарату міністерства, що ліквідується, іншого центрального органу – керівник або заступник керівника центрального органу, що ліквідується”.

  2. Абзац другий пункту 7 Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. № 912 (ЗП України, 1996 р., № 16, ст. 434; Офіційний вісник України, 1998 р., № 52, ст. 1955; 2001 р., № 31, ст. 1401; 2003 р., № 24, ст. 1134, № 30, ст. 1546, № 35, ст. 1902), викласти у такій редакції:

  “у міністерстві – міністру або за рішенням міністра – першому заступнику міністра – керівнику апарату міністерства”.

  3. Примірну інструкцію з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43,
  с. 50; 2001 р., № 48, ст. 2141; 2003 р., № 30, ст. 1546, № 31, ст. 1627), доповнити пунктом 1.71 такого змісту:

  “1.71. Визначення порядку документообігу в апараті міністерства та здійснення контролю за його додержанням покладається на першого заступника міністра – керівника апарату міністерства”. 

  4. Друге речення абзацу четвертого пункту 4 Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1922 (Офіційний вісник України, 2001 р.,
  № 1–2, ст. 27; 2002 р., № 52, ст. 2397; 2003 р., № 23, ст. 1048, № 45,
  ст. 2352), викласти у такій редакції: “Головою комісії міністерства призначається перший заступник міністра – керівник апарату міністерства,   іншого державного органу – як правило, заступник керівника цього органу”.

  5. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2001 р.
  № 207 “Про деякі заходи щодо підвищення рівня виконавської дисципліни у центральних органах виконавчої влади” викласти у такій редакції:

  “3. Покласти на перших заступників міністрів – керівників апарату міністерств, перших заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади відповідальність за організацію контролю виконання законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України”.

  6. Перше речення абзацу другого пункту 3 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 351), викласти у такій редакції:

  “Очолює конкурсну комісію міністерства перший заступник міністра – керівник апарату міністерства, іншого державного органу – як правило, заступник керівника цього органу”.           

   

   

  ____________________