• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 17 листопада 2004 р. № 1551

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 31 березня 2004 р. № 422

  1. Пункт 4 постанови виключити;

  пункт 5 постанови після слова “Уповноважити” доповнити словами “Міністерство праці та соціальної політики і”.

  2. Пункт 2 Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

  “2. Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання надаються громадянам за умови, якщо:

  таке житло є єдиним місцем проживання, а їх сукупний дохід недостатній для придбання або найму іншого житлового приміщення;

  середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні шість місяців, розрахований виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, Київською та Севастопольською міськдержадміністраціями відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, менший від прожиткового мінімуму на сім’ю в розрахунку на місяць та величини регіонального показника опосередкованої вартості найму житла.

  Показник опосередкованої вартості найму житла встановлюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, Київською та Севастопольською міськдержадміністраціями один раз на початок поточного року на підставі даних моніторингу, що проводиться територіальними органами державної статистики.

  Першочергове право на забезпечення житловим приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання мають сім’ї з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, та особи пенсійного віку”.

  _____________________