• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 17 листопада 2004 р. № 1534

  ПРОГРАМА
  реконструкції біосферного заповідника
  “Асканія-Нова” імені Ф. Е. Фальц-Фейна

  1. Сучасний стан біосферного заповідника

  Біосферний заповідник “Асканія-Нова” імені Ф. Е. Фальц-Фейна Української академії аграрних наук (далі — заповідник) — єдина в Україні природоохоронна територія, природне ядро якої репрезентує Присивасько-Приазовську низовинну область та Причорноморсько-Приазовську сухостепову провінцію Степової зони. Заповідник забезпечує збереження найбільшої у Європі ділянки типчаково-ковилового степу — реліктового флоро-фауністичного комплексу і є найстарішим у світі степовим заповідником. Територія сертифікована як еталон типчаково-ковилових степів, що підлягають збереженню і вивченню за програмою ЮНЕСКО “Людина і біосфера”.

  За 116 років існування заповідник набув значення як осередок збереження рідкісних та малопоширених деревних рослин на крайньому півдні степової зони України. Серед аналогічних заповідників він посідає особливе місце, оскільки крім природного ядра має штучно створені екосистеми: старий ботанічний парк площею 28 гектарів, середній вік насаджень у якому перевищує 100 років, новий парк площею 86,6 гектара і територію площею 42 гектари — лісостепове рідколісся з дібровами. Каскад ставків, великі галявини і штучні пагорби на території нового парку в поєднанні з деревною рослинністю створюють неповторний оазис серед посушливого степу.

  Крім того заповідник першим серед європейських природоохоронних об’єктів зайнявся вирішенням питань створення штучних популяцій птахів, одомашнення, приручення, вивчення фізіології розмноження та поведінки диких тварин, зокрема напіввільного утримання тварин у великих вольєрах з природною рослинністю численними групами, а також вільного — на штучно створених водоймах. Окремі види копитних перевищують 50 — 100 особин, а птахів — кілька сотень.

  На 1 січня 2004 р. у колекції заповідника, що належить до об’єктів національного надбання, налічувалося 7142 тварини. Ця колекція є найбільшим в Україні джерелом поповнення дикими тваринами вітчизняних зоопарків, зоологічних куточків та інших природоохоронних установ, підтримання біологічного різноманіття природних екосистем.

  Успішне утримання і розведення птахів залежить від створення для них умов, близьких до природних. Основним місцем розведення водоплавних птахів є штучно створені великі водойми, які тут споруджувалися починаючи з 1892 року. Загальна площа водної поверхні становить 13,6 гектара. Очищення водойм не здійснювалося з 1977 року, що призвело до їх замулення та обвалювання берегів. Теплолюбні птахи утримуються в будинку, який перебуває в аварійному стані. Потребують перебудови або капітального ремонту інші об’єкти, зокрема вольєрний комплекс, де утримуються копитні тварини, а також основні споруди на екскурсійному маршруті. У незадовільному стані перебуває також мережа доріг і доріжок, на проведення капітального ремонту та реконструкцію яких потрібні значні капітальні вкладення.

  Для забезпечення проведення у заповіднику подальшої наукової, екскурсійної та еколого-освітньої діяльності необхідно розробити генеральний план будівництва об’єктів.

  Пріоритетним є питання завершення реконструкції головного будинку садиби засновника заповідника Ф. Е. Фальц-Фейна і переобладнання його під музей природи Таврії та візит-центр, яку було розпочато ще в 1993 році і зупинено у 1995 році через відсутність коштів.

  Ефективне вирішення комплексу питань, пов'язаних із збереженням об’єктів та екосистем заповідника, підвищенням рівня еколого-освітньої роботи, створенням матеріальної бази для подальших наукових досліджень залежить від обґрунтованого визначення основних напрямів та вирішення основних завдань Програми.

  2. Мета та основні завдання Програми

  Мета Програми полягає у створенні умов для збереження і збагачення унікальних живих колекцій заповідника, відновленні і збереженні історико-культурних цінностей, забезпеченні проведення наукової, екскурсійної та еколого-освітньої діяльності.

  Для досягнення цієї мети передбачається розв’язати такі основні завдання:

  здійснення заходів щодо збереження рослинних насаджень та угруповань тварин, зокрема видів рослин і тварин, які зникають;

  проведення відбудовних робіт на територіях з порушеними корінними природними комплексами;

  розроблення наукових засад охорони природного середовища заповідника.

  3. Основні напрями виконання Програми

  Основними напрямами виконання Програми є:

  реконструкція існуючих та будівництво нових об’єктів;

  підвищення ефективності наукових досліджень;

  активізація екскурсійної та еколого-освітньої діяльності.

  4. Етапи виконання

  Виконання Програми передбачається здійснити в один етап —2005 — 2008 роки. Заходи щодо реконструкції біосферного заповідника наведено у додатку.

   

  5. Механізм забезпечення виконання Програми

  Виконання Програми забезпечують відповідно до своїх повноважень Українська академія аграрних наук та Мінприроди.

  Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, які виділяються Українській академії аграрних наук на відповідні цілі.

  На фінансування заходів, визначених Програмою, необхідні кошти в обсязі близько 9,29 млн. гривень.

  Орієнтовні обсяги фінансування (у цінах 2003 року) наведено у додатку.

  Відповідальною за виконання Програми є Українська академія аграрних наук, яка подає щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання Програми.

  Контроль за використанням бюджетних коштів, виділених для забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

  6. Очікувані результати

  Виконання Програми дасть змогу:

  провести реконструкцію головного будинку садиби засновника заповідника “Асканія-Нова” Ф. Е. Фальц-Фейна для створення на його основі музею природи Таврії і візит-центру;

  значною мірою покращити умови утримання тварин і зростання рослин;

  забезпечити сучасний рівень облаштування та обслуговування екскурсійних маршрутів;

  активізувати екскурсійну діяльність, створити додаткові робочі місця.

  Діяльність заповідника буде відповідати умовам міжнародних договорів, стороною яких є Україна, у частині збереження біорізноманіття та утримання міжнародних природних резерватів.

   

  ________________  Додаток
  до Програми

  ЗАХОДИ
  щодо реконструкції біосферного заповідника “Асканія-Нова” імені Ф. Е Фальц-Фейна
  та орієнтовний обсяг їх фінансування

  (тис. гривень)

  Найменування заходу

  Загальний обсяг фінансування

  У тому числі за роками

  2005

  2006

  2007

  2008

  1. Розроблення генерального плану будівництва об’єктів та проектно-кошторисної документації

  700

  700

   

   

   

  2. Проведення реконструкції та капітального ремонту існуючих і будівництво нових об’єктів:

   

   

   

   

   

  проведення реконструкції головного будинку садиби засновника заповідника Ф. Е. Фальц-Фейна та переобладнання його під музей природи Таврії і візит-центр

  3830

  1455

  1240

  1135

   

  реконструкція та очищення штучно створених водойм

  570

   

  370

  200

   

  реконструкція будинку для утримання теплолюбних птахів

  50

  50

   

   

   

  реконструкція і спорудження будинків з вольєрним комплексом для утримання копитних тварин

  2300

  215

  720

  795

  570

  реконструкція огорожі

  540

  540

   

   

   

  капітальний ремонт мережі доріг і доріжок на території штучно створених екосистем деревних рослин

  380

  380

   

   

   

  будівництво нових об’єктів та виконання робіт, пов’язаних з твердим покриттям доріг на екскурсійному маршруті

  830

  90

   

  500

  240

  3. Газифікація головного будинку садиби засновника заповідника Ф. Е. Фальц-Фейна та інших об’єктів

  90

   

  90

   

   

  Усього

  9290

  3430

  2420

  2630

  810

   

   

  ___________________