• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від
  17 листопада 2004 р. № 1531

   

  ОПИС
  посвідчення закордонного українця

   

  Посвідчення закордонного українця виготовляється у формі книжечки розміром 70 х 200 міліметрів у твердій обкладинці синього кольору.

  На лицьовому боці посвідчення розміщено напис “Україна”, нижче — зображення малого Державного Герба України, під ним — напис “ПОСВІДЧЕННЯ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНЦЯ”.

  На лівому внутрішньому боці посвідчення вгорі міститься напис: “Національна комісія з питань закордонних українців”, нижче — “ПОСВІДЧЕННЯ серія ___ № ___________”.   

  Посередині лівого внутрішнього боку праворуч передбачено  чотири рядки для зазначення прізвища, імені чи імен, дати і місця народження. Ліворуч — місце для фотокартки власника посвідчення розміром 30 х 40 міліметрів, скріпленої печаткою.
  У нижній частині лівого внутрішнього боку чотирма рядками розміщені слова “Громадянство” і “Країна постійного місця проживання”, які заповнюються під час оформлення посвідчення.
  На правому внутрішньому боці посвідчення вгорі виконано напис:
  “Цей документ підтверджує факт надання особі статусу закордонного українця”, нижче
  “Дата видачі ________________” та
  “Строк дії __________________”. 
  Унизу ставиться підпис голови Національної комісії, який скріплюється гербовою печаткою.
   

  _____________________