• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 17 листопада 2004 р. № 1531

   

  ЗРАЗОК
  посвідчення закордонного українця

  Лицьовий бік

   
   

   

  УКРАЇНА

  П О С В І Д Ч Е Н Н Я
  ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНЦЯ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  2
   
   
   
   
   
   
   
   
  Внутрішній бік
   

   

   

  Фотокартка 30х40 мм   
  Національна комісія з питань закордонних українців

  ПОСВІДЧЕННЯ серія___ №_______

   

   

                     __________________
                            (прізвище)

                          ___________________
                           (ім’я, імена)

   ___________________
     (дата і місце народження)

  ___________________

           

  МП

   

  Громадянство ___________________
                     (наявність статусу особи без _______________________________
               громадянства)

  Країна постійного проживання ____ _______________________________

  Цей документ підтверджує факт надання особі статусу закордонного українця

   

  Дата видачі ___________________

  Строк дії _____________________

   

   

   

   

   

   

          Голова
  Національної комісії  ___________
                                             (підпис)

   

  МП

   

   

  ______________________