• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 30 жовтня 2004р. № 1473

  Київ

  Про грошове забезпечення військовослужбовців
  Державної спеціальної служби транспорту

  Відповідно до Закону України “Про Державну спеціальну службу транспорту” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити схему посадових окладів осіб офіцерського складу органів Державної спеціальної служби транспорту за основними типовими посадами, що додається.

  Розміри посадових окладів інших категорій військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту визначаються згідно з додатками 3, 5 і 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня
  2000 р. № 829 “Про грошове забезпечення військовослужбовців”.

  2. Установити починаючи з 1 січня 2005 р. щомісячні надбавки військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту:

  за особливі умови служби, кваліфікацію та виконання особливо важливих завдань або значного обсягу робіт — у розмірі до 50 відсотків окладу грошового утримання;

  які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і яких залишено на військовій службі, — у розмірі 50 відсотків окладу грошового утримання.

  Порядок та умови виплати надбавок визначає Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

  3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня
  2000 р. № 829 “Про грошове забезпечення військовослужбовців” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 21, ст. 863; 2002 р., № 40, ст. 1859; 2003 р., № 31, ст. 1622, № 37, ст. 1981, № 52, ст. 2770) такі зміни:

  1) абзац другий пункту 1 після слів “Адміністрації Державної прикордонної служби” доповнити словами “Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту”;

  2) пункти 3 і 4 після слів “Державної прикордонної служби” доповнити словами “Державної спеціальної служби транспорту”;

  3) пункт 7 після слів “Військовим формуванням” доповнити словами “Державній спеціальній службі транспорту”.

  4. Поширити на військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту дію постанови Кабінету Міністрів України від
  6 квітня 1998 р. № 452 “Про упорядкування додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців” (Офіційний вісник України, 1998 р.,
  № 14, ст. 537; 1999 р., № 42, ст. 2097; 2000 р., № 30, ст. 1278, № 51,
  ст. 2210; 2001 р., № 9, ст. 360, № 42 ст. 1886; 2002 р., № 12, ст. 597;
  2003 р., № 9, ст. 395, № 37, ст. 1981).  5. Виплату грошового забезпечення згідно з цією постановою здійснювати:

  у 2004 році за рахунок коштів, переданих у встановленому законодавством порядку Міністерством оборони Міністерству транспорту та зв’язку для утримання Державної спеціальної служби транспорту;

  починаючи з 2005 року за рахунок і в межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міністерству транспорту та зв’язку для утримання Державної спеціальної служби транспорту.

  6. Ця постанова набирає чинності з 1 листопада 2004 року.

  Прем’єр-міністр України   В. ЯНУКОВИЧ

   

  Інд.21