• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  28 жовтня 2004 р. № 1444

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про
  порядок речового забезпечення військовослужбовців
  Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час

  Загальні питання

  1. Це Положення визначає порядок речового забезпечення офіцерів, прапорщиків, мічманів, солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять службу за контрактом, військовослужбовців строкової служби Збройних Сил та інших військових формувань (далі — військовослужбовці) у мирний час.

  До військовослужбовців строкової служби належать солдати і матроси, сержанти і старшини строкової служби,  курсанти військових навчальних закладів, військові ліцеїсти, військовозобов’язані, призвані на навчальні та спеціальні збори, і студенти цивільних навчальних закладів, які направляються на навчальні збори.

  2. Метою речового забезпечення є задоволення потреб військовослужбовців в обмундируванні, взутті, натільній білизні, теплих і постільних речах, спорядженні, спеціальному одязі, предметах індивідуального захисту, тканинах, нагрудних та нарукавних знаках і знаках розрізнення, санітарно-господарському майні, спортивному інвентарі та лазнево-пральному обслуговуванні особового складу.

  3. Речове майно за цільовим призначенням поділяється на майно поточного забезпечення, майно фонду зборів і майно непорушних запасів, а за використанням — на майно особистого користування та інвентарне майно.

  Майно поточного забезпечення призначене для військовослужбовців.

  Майно фонду зборів призначене для військовозобовязаних, призваних на навчальні та спеціальні збори, а також студентів цивільних навчальних закладів, які направляються на навчальні збори.

  Майно непорушних запасів призначене для забезпечення мобілізаційного розгортання Збройних Сил та інших військових формувань і створення запасів на особливий період (воєнний час).

  4. Речове майно відпускається військовим частинам у порядку, встановленому Міноборони та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування, відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час (далі — норми забезпечення речовим майном військовослужбовців), а також відповідно до затверджених Міноборони та іншими центральними органами виконавчої влади норм утримання цього майна на одного військовослужбовця (працівника) у військових частинах або на одне ліжко в лікувальних закладах.

  5. Нормами забезпечення речовим майном військовослужбовців визначається кількість предметів, що видаються на одного військовослужбовця (працівника) у військових частинах або на одне ліжко в лікувальних закладах, а також на одиницю бойової техніки, підрозділ, установу та строки їх носіння (експлуатації).

  6. Строк носіння або експлуатації предметів речового майна — час, установлений нормами забезпечення речовим майном військовослужбовців, протягом якого предмет повинен носитися або перебувати в експлуатації.

  Строки носіння або експлуатації предметів речового майна особистого користування, що видається офіцерам, прапорщикам, мічманам та військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, обчислюються з дня виникнення у них права на його отримання. Речове майно особистого користування, видане зазначеним особам, обліковується за місяцем виникнення права на отримання цього майна.

  Строки носіння або експлуатації предметів речового майна особистого користування, які видаються військовослужбовцям строкової служби, а також інвентарного майна обчислюються з дня фактичної їх видачі для носіння або експлуатації.

  Для інвентарного майна сезонного використання строк носіння або експлуатації протягом одного сезону зараховується за один рік. Час зберігання інвентарного майна на складах до строку носіння або експлуатації не зараховується.

  7. Строки носіння деяких предметів речового майна офіцерами, прапорщиками, мічманами та військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, установлюються нормами забезпечення речовим майном військовослужбовців залежно від групи такого забезпечення (перша чи друга), до якої віднесено військову частину, де проходить військову службу військовослужбовець.

  До першої групи забезпечення речовим майном належать:

  органи управління з’єднань, військові частини та підрозділи, які організаційно входять до складу з’єднань;

  командні пункти видів Збройних Сил, оперативних командувань та об’єднань, окремі з’єднання, полки, батальйони, дивізіони, топографічні загони, роти, батареї, взводи, авіаційно-технічні бази, авіаційні ескадрильї, загони і ланки;

  військові навчальні центри, військові школи і коледжі.

  До другої групи забезпечення речовим майном належать:

  центральний апарат Міноборони та Генеральний штаб Збройних Сил;

  центральний апарат, регіональні органи, установи та заклади інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування;

  органи управління та вузли зв’язку (крім підрозділів забезпечення) об’єднань, оперативних командувань, видів Збройних Сил та інших військових формувань;

  вищі військові навчальні заклади та військові підрозділи цивільних вищих навчальних закладів;

  лікувальні заклади, крім тих, які організаційно входять до складу з’єднань, санаторно-курортні заклади, військові комісаріати, а також військовослужбовці, відряджені до органів виконавчої влади та інших установ;

  інші військові частини Збройних Сил та військові формування, не віднесені до першої групи.

  8. Норми утримання речового майна на одного військовослужбовця у військових частинах або на одне ліжко у лікувальних та санаторно-курортних закладах визначають кількість натільної, постільної та теплої білизни, рушників і спеціального одягу, яка повинна бути у військових частинах на одного військовослужбовця строкової служби, кількість предметів санітарно-господарського майна у лікувальних та санаторно-курортних закладах на одне ліжко та одну особу медичного персоналу.

  Норми утримання речового майна на одного військовослужбовця у військових частинах або на одне ліжко у лікувальних та санаторно-курортних закладах визначаються Міноборони та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування.

  Речове майно за нормами утримання видається одноразово тільки новосформованим військовим частинам, а також у разі збільшення чисельності військовослужбовців, які розміщуються у казармах, або збільшення у лікувальних та санаторно-курортних закладах чисельності ліжок на 20 і більше відсотків. Новосформованим військовим частинам наступна видача речового майна здійснюється згідно з діючими нормами, але не раніше ніж через два роки.

  9. Придбання речового майна, а також декоративних тканин, спортивного інвентарю, килимових виробів, ремонтних та витратних матеріалів, надання послуг та розрахунки з підприємствами за придбання майна і надані послуги здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

  10. Військовослужбовці забезпечуються речовим майном та отримують лазнево-пральні послуги за рахунок військового формування, в якому проходять військову службу. В окремих випадках Міноборони може передавати речове майно з оплатою його вартості згідно із законодавством іншим військовим формуванням.

  11. Строки зберігання речового майна визначаються Міноборони та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування.

  Застаріле та зняте із забезпечення речове майно, технологічне обладнання і технічні засоби, запасні частини та матеріали, строк зберігання в запасі (резерві) яких минув, у разі неможливості їх ремонту, використання за цільовим призначенням або відчуження підлягають утилізації та списанню в установленому порядку.

  12. Військовослужбовцям речове майно особистого користування видається за нормами забезпечення речовим майном у мирний час № 1 — 22 і 60, інвентарне майно — за нормами забезпечення № 23 — 59 і 61 – 71.

  Порядок застосування норм забезпечення речовим майном військовослужбовців у мирний час встановлюється Міноборони та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування.

  13. Речове майно видається військовослужбовцям згідно з нормами забезпечення з урахуванням переліку місцевостей України (з жарким та помірним кліматом), а також кліматичних умов місцевостей перебування миротворчих і стабілізаційних контингентів та військовослужбовців, відряджених за межі держави.

  14. Речове майно особистого користування офіцерам, прапорщикам, мічманам та військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, видається у власність.

  Військовослужбовцям строкової служби обмундирування, взуття та спорядження (крім інвентарних речей, натільної та постільної білизни) видаються в особисте користування.

  15. Військовослужбовцям строкової служби у разі втрати речового майна з їх вини видається речове майно, яке було у користуванні. Вартість втраченого майна утримується з військовослужбовців у встановленому порядку.

   У разі знищення (пошкодження) речового майна особистого користування під час виконання службового або громадського обов’язку військовослужбовцям видається нове майно.

  16. Знаки розрізнення та фурнітура видаються військовослужбовцям одночасно з видачею тих предметів військової форми одягу, на яких передбачено їх носіння.

  Офіцерам додатково під час присвоєння чергового військового звання видаються погони у кількості, необхідній для всіх предметів військової форми одягу, на яких передбачено носіння погонів і строки носіння яких не закінчилися. У разі присвоєння офіцерам чергових військових звань “старший лейтенант” і “полковник” видається командирам (начальникам) лише одна пара погонів для вручення, а на решту погонів видаються тільки зірочки згідно з присвоєним військовим званням.

  У Військово-Морських Силах офіцерам корабельного складу видаються також відповідні нарукавні знаки розрізнення.

   

   

  Забезпечення речовим майном

  17. Військовослужбовці, відряджені до органів виконавчої влади та інших цивільних установ, забезпечуються речовим майном згідно з установленими нормами забезпечення за рахунок Міноборони та інших центральних органів виконавчої влади за місцем проходження військової служби до відрядження. Офіцери, прапорщики і мічмани, які проходять службу на кафедрах (факультетах, відділеннях) військової підготовки у цивільних навчальних закладах, забезпечуються речовим майном за рахунок Міноборони та інших центральних органів виконавчої влади в установленому ними порядку.

  У разі призначення офіцерів і прапорщиків для подальшого проходження служби на посади у науково-дослідні установи та санаторно-курортні заклади, військові представництва, військові прокуратури і суди, на державні підприємства (згідно з переліком, затвердженим Міноборони та іншими органами виконавчої влади), а також у разі відрядження до Товариства сприяння обороні, Національної академії наук та інших галузевих академій строки носіння предметів польової форми одягу зупиняються.

  18. Офіцерам, прапорщикам, мічманам і військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, у разі переведення для подальшого проходження служби до інших військових формувань, речове майно, яким вони повинні бути забезпечені відповідно до строків носіння на день переведення, видається за попереднім місцем служби.

  Якщо за новим місцем служби встановлено форму одягу іншого зразка, військовослужбовцю за попереднім місцем служби видається грошова компенсація за не видане йому речове майно пропорційно часу, який минув з дня настання права на отримання цього майна до дня виключення його із списку військової частини, або за його бажанням видається речове майно на зазначену суму. У разі коли строк носіння деяких предметів речового майна на день переведення не закінчився, їх вартість, що обчислюється пропорційно часу, який залишився до закінчення строку носіння від дати підписання у військовій частині наказу про переведення військовослужбовця підлягає погашенню за рахунок невиданого майна, про що робиться запис у речовому атестаті.

  За новим місцем служби військовослужбовець забезпечується речовим майном на підставі речового атестата з дня включення його до списку особового складу військової частини.

  19. У разі переведення офіцерів, прапорщиків, мічманів та військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, з військових частин, що належать до першої групи забезпечення речовим майном, у військові частини, які належать до другої групи, і навпаки, перелік предметів речового майна та строки його носіння визначаються з дати включення військовослужбовця до списку особового складу військової частини, в яку він переведений. При цьому за попереднім місцем служби їм видається речове майно, яким вони повинні бути забезпечені відповідно до строків носіння на день переведення. В речовому атестаті зазначається група забезпечення речовим майном.

  На новому місці служби речове майно видається військовослужбовцям після закінчення строків носіння, визначених нормами за попереднім місцем служби.

  У разі неотримання речового майна за попереднім місцем служби воно видається військовослужбовцям за новим місцем служби на строки носіння, встановлені нормами за попереднім місцем служби.

  20. Офіцерам, прапорщикам і мічманам за їх бажанням дозволяється  (з дати виникнення права на отримання речового майна) замість одних предметів речового майна, передбачених нормами забезпечення, видавати інші, вартість яких не перевищує вартості предметів, що замінюються, або виплачувати за них грошову компенсацію.

  Дія цього пункту поширюється на військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, після перших трьох років служби за умови подальшого продовження ними контракту.

  21. Військовослужбовцям-жінкам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною без збереження грошового утримання, речове майно не видається і період з часу виникнення права на його отримання у строк носіння не зараховується.

  22. Засудженим до арешту військовослужбовцям, які відбувають покарання на гауптвахті, видається польова форма одягу (військовослужбовцям Військово-Морських Сил — повсякденна форма одягу), при цьому строки носіння предметів повсякденної (крім Військово-Морських Сил) та парадно-вихідної форми одягу зупиняються.

  Військовослужбовцям строкової служби, які відбувають покарання в дисциплінарних підрозділах, видається тільки повсякденна форма одягу. На час відбування покарання строк носіння польової та парадно-вихідної форми одягу зупиняється.

  23. Військовослужбовці, які перебувають у запасі або відставці та мають право на носіння військової форми одягу, купують її за рахунок власних коштів.

  24. У разі присвоєння офіцеру військового звання “генерал-майор” (“контр-адмірал”) речове майно, отримане під час перебування у попередньому званні, в його забезпечення не зараховується.

  За неотримане речове майно у попередньому військовому званні за бажанням офіцерів може виплачуватися грошова компенсація, розмір якої визначається пропорційно часу, що минув з дня настання права на отримання речового майна до дати присвоєння військового звання “генерал-майор” (“контр-адмірал”) або видаватися речове майно на суму грошової компенсації.

  25. Військова форма одягу для військовослужбовців, які мають різні військові звання, виготовляється з різних за якістю тканин. Перелік цих тканин установлюється Міноборони та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування.

  Прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, військовослужбовцям строкової служби речове майно видається у готовому вигляді. У разі коли підібрати окремі предмети речового майна за розміром і зростом немає можливості, проводиться їх припасування або пошиття в ательє з оплатою вартості наданих послуг в установленому Міноборони та іншими центральними органами виконавчої влади порядку.

  26. Офіцерам речове майно особистого користування видається у готовому вигляді або виготовляється в ательє за індивідуальним замовленням з оплатою вартості його пошиття за рахунок Міноборони та інших центральних органів виконавчої влади.

  27. Військовослужбовці, звільнені у запас або відставку з правом носіння військової форми одягу, за бажанням можуть отримати речове майно, яке вони не отримали під час звільнення, або грошову компенсацію за нього за цінами на день підписання наказу про звільнення. Зазначеним особам, звільненим у запас або відставку після закінчення строку контракту, за належне їм, але не отримане протягом дії контракту речове майно виплачується грошова компенсація пропорційно часу, що минув з дня виникнення права на отримання цього майна до дати закінчення контракту, або видається речове майно на суму грошової компенсації.

  У разі звільнення у запас військовослужбовцю видається речовий атестат, який додається до особової справи. Якщо протягом 12 місяців після звільнення військовослужбовець буде призваний із запасу, до його забезпечення зараховується раніше отримане речове майно.

  28. Військовослужбовцям, які звільняються у запас або відставку без права носіння військової форми одягу, виплачується грошова компенсація за неотримане речове майно або за їх згодою видається речове майно на суму грошової компенсації пропорційно часу, що минув з дня виникнення права на отримання речового майна до дати підписання наказу про звільнення або закінчення контракту.

  29. У разі звільнення військовослужбовців за службовою невідповідністю, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту, засудженням особи до позбавлення волі або обмеженням волі за вироком суду, що набрав законної сили, вартість виданих їм предметів речового майна, строки носіння яких не закінчилися, утримується з них з урахуванням зносу.

  Усі інші розрахунки проводяться згідно із законодавством.

  30. Військовослужбовці строкової служби звільняються у запас у тій формі одягу, що знаходилася в їх особистому користуванні, за переліком предметів речового майна, встановленим Міноборони та іншими центральними органами виконавчої влади. За бажанням вони можуть звільнятися у запас у власному цивільному одязі.

  31. За речове майно, яке офіцери, прапорщики, мічмани та військовослужбовці, що проходили військову службу за контрактом, але не отримали його у зв’язку із смертю, спадкоємцям померлого виплачується грошова компенсація.

   

  Забезпечення інвентарним майном

  32. До інвентарного майна належать теплі та постільні речі, табірні та спеціальні намети, спеціальний одяг і льотно-технічне обмундирування, засоби індивідуального захисту, санітарно-господарське майно, спортивний інвентар та музичні інструменти.

  Інвентарне майно видається тільки у тимчасове користування (експлуатацію).

  33. Теплі речі за військовослужбовцями строкової служби не закріплюються. Порядок їх використання встановлюється командиром військової частини. Після закінчення зимової пори року теплі речі вилучаються у військовослужбовців, піддаються хімічному чищенню, ремонтуються та здаються для зберігання на речовий склад військової частини.

  34. Постільними речами забезпечуються військовослужбовці:

  під час розміщення в казармі та на кораблях, а також у місцях несення бойового чергування;

  під час розміщення у польових умовах;

  рядового та сержантського складу, які проходять військову службу протягом першого строку контракту і проживають у казармах поліпшеного типу.

  35. Табірні та спеціальні намети видаються в експлуатацію для розміщення військовослужбовців у польових умовах, а також під час проведення топографічних, геодезичних та інших робіт у польових умовах.

  36. Спеціальний одяг видається тільки тим військовослужбовцям, які зайняті на роботах з експлуатації, обслуговування, ремонту військової техніки та інших роботах.

  37. Льотно-технічне обмундирування видається військовослужбовцям в особисте користування.

  У разі звільнення військовослужбовців у запас або відставку за їх бажанням льотно-технічне обмундирування не здається, а сума, нарахована на їх залишкову вартість, може зараховуватися замість неотриманих інших предметів речового майна за основними нормами забезпечення.

  38. Панцирними жилетами, шоломами кулезахисними та іншими предметами індивідуального захисту забезпечуються військовослужбовці варти, окремих команд (підрозділів) та особовий склад воєнізованої охорони у разі несення ними бойового чергування, охорони військових об’єктів, виконання спеціальних операцій у складі оперативних груп і миротворчих місій та у разі потреби під час відрядження до інших держав.

  39. Музичними інструментами забезпечуються військові частини, штатом яких передбачений військовий оркестр, через військово-оркестрову службу Збройних Сил та інших військових формувань.

  _________________________