• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 28 жовтня 2004 р.  № 1461

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 27 вересня 1999 р. № 1785

  1. У назві постанови слово “звітів” замінити словами “аналітичної інформації”.

  2. У пункті 1:

  слова і цифри “щокварталу, до 15 числа місяця,  що настає за звітним кварталом” замінити словами і цифрами “один раз на півріччя — до 15 серпня та до 15 лютого”, а слово “звіти” — словами “за формою згідно з додатком аналітичну інформацію”;

  слова “(форма додається)” і “а також інформацію про державних службовців, притягнутих до відповідальності відповідно до вимог зазначеного Закону” виключити;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “Міністерство внутрішніх справ подає Головному управлінню державної служби щомісячний статистичний звіт "Про виконання Закону України “Про боротьбу з корупцією” за формою № 1-КОР, затвердженою наказом Держкомстату від 13 листопада 1997 р. № 44 та спільним наказом Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки та Державної податкової адміністрації від 29 грудня 2002 р.
  № 87/1345/473/11”.

  3. Пункт 2 викласти у такій редакції:

  “2. Головне управління державної служби подає раз на півріччя — до 30 серпня та до 28 лютого узагальнену аналітичну інформацію і відповідні висновки та пропозиції з цього питання Кабінетові Міністрів України”.

  4. Форму звіту про виконання вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією”, затвердженого зазначеною постановою, та додаток до звіту виключити.

  5. Доповнити постанову додатком такого змісту:

  “Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 27 вересня 1999 р. № 1785

  АНАЛІТИЧНА
  інформація про виконання вимог
   Закону України “Про боротьбу з корупцією”

  _________________________________________________

  (найменування органу)

   

  1. Загальний аналіз стану виконання вимог Закону у сфері діяльності органу виконавчої влади.

  2. Детальний аналіз виконання окремих положень Закону, що встановлюють відповідні вимоги чи обмеження:

  1) дотримання спеціальних обмежень, установлених для державних службовців та інших осіб, що уповноважені виконувати функції держави, спрямовані на запобігання корупції (стаття 5);

  2) дотримання вимог фінансового контролю (стаття 6);

  3) відповідальність керівників за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією (стаття 10);

  4) відповідальність за умисне невиконання своїх обов’язків по боротьбі з корупцією (стаття 11);

  5) кількість осіб, щодо яких прийнято рішення суду про заборону займати посади в державних органах та їх апараті протягом трьох років з дня їх звільнення;

  6) кількість осіб, звільнених з посади на підставі рішення суду;

  7) заходи, вжиті для виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення відкритості та прозорості роботи органу виконавчої влади та щодо посилення контролю за відкритістю та прозорістю його роботи;

  8) заходи, вжиті для усунення виявлених прогалин чи колізій у правовому регулюванні певної сфери відносин, правові норми та інші чинники, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень;

  9) заходи щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців у державному органі.

  3. Висновки та пропозиції щодо необхідності вжиття заходів, спрямованих на забезпечення безумовного виконання вимог Закону .

  4. Додатки, що можуть містити:

  аналітичні довідки з окремих питань;

  ілюстративний матеріал (графіки, діаграми, таблиці тощо)”.

  _____________________