• In English

 •                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                      постановою Кабінету Міністрів України

                                                    від 28 жовтня 2004 р.  1460

   

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

   

  1. Додаток 68 до постанови Кабінету Міністрів України від                        13 грудня 1999 р. № 2288 „Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2469; 2003 р., № 12, ст. 533) викласти у такій редакції:

   

     „Додаток 68

     до постанови Кабінету Міністрів України

     від 13 грудня 1999 р. № 2288

                                                    (у редакції постанови Кабінету Міністрів                                                          України â³ä 28 жовтня 2004 ð.  ¹ 1460)

   

  СХЕМА

  посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

  Державного комітету фінансового моніторингу

   

   

  Посада

  Місячний посадовий оклад, гривень

  Голова

  380

  Перший заступник Голови

  360

  Заступник Голови

  340

  Директор департаменту

  300 320

  Начальник самостійного управління 

  290 300

  Начальник управління у складі департаменту

  290 – 300

  Керівник структурного підрозділу у регіоні

  290 – 300

  Начальник самостійного відділу 

  280 – 290

  Начальник відділу у складі управління, помічник голови 

  270 – 280

  Завідуючий сектором 

  260 – 265

  Головний спеціаліст 

  240 – 260

  Провідний спеціаліст 

  210 – 240

  Спеціаліст 1 категорії 

   190 – 210”.

   

        2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого
  2000 р. № 403 „Про затвердження граничної чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 9, ст. 339; 2001 р., № 20, ст. 851; 2004 р., № 34 , ст. 2249):

  2

   

  1) у позиції „Міністерство фінансів” цифри „1304***********” замінити цифрами „966***********”;

   

  2) доповнити додаток позицією такого змісту:

   

      „Державний комітет            

      фінансового моніторингу    

  338***********    

  4***********”.

   

   

  3. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від  2 квітня 2001 р. № 314 „Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують державні органи” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 14, ст.  602; 2002 р.,
  № 8, ст. 339; 2003 р., № 9, ст. 362):

   

  1) у позиції „Мінфін” цифри „28” замінити цифрами „22”;

   

  2) доповнити додаток позицією такого змісту:

   

  „Державний комітет фінансового моніторингу      6”.

   

   4.  У  постанові Кабінету Міністрів України від 15 березня 2003 р. № 346 „Про умови оплати праці працівників Державного департаменту фінансового моніторингу” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 12 , ст. 533):

   

       1) у назві та тексті постанови слова „Державний департамент фінансового моніторингу” та „Департамент” у всіх відмінках замінити відповідно словами „Державний комітет фінансового моніторингу України” та „Комітет” у відповідному відмінку;

   

   2) вступну частину викласти у такій редакції:

   

   „На виконання Указу Президента України від 28 вересня 2004 р. № 1144 „Про Державний комітет фінансового моніторингу України” Кабінет Міністрів України постановляє”;

   

   3) пункти 1 і 2 виключити;

   

   4) у пункті 6:

   

   абзац другий виключити;

   

   в абзаці третьому цифри „2004” замінити цифрами „2005”.

   

   

  ____________________