• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

   

  від 28 жовтня 2004 р.  № 1453

   

  Київ

   

  Про затвердження Типового порядку здійснення електронного

  документообігу в органах виконавчої влади

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Типовий порядок здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади (додається).

  2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування додержуватися у процесі організа­ції елек­тронного документообігу вимог Типового порядку, затвердженого цією постановою.

  3. Державному департа­менту з питань звязку та інформатизації разом з Департа­ментом спеціаль­них телекомунікаційних систем та захисту інфор­ма­ції Служби безпеки за участю фахівців Секретаріату Кабінету Міністрів України роз­робити та затвердити в шести­місяч­ний строк технічні умови на систему електронного документообігу органу виконавчої влади.

  4. Державному комітетові архівів розробити та затвердити в шести­­місяч­ний строк порядок зберігання електронних доку­мен­тів в архівних установах.

   

   

   

  Прем'єр-міністр України                                                                      В. ЯНУКОВИЧ

   

   

  Інд.49