• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 28 жовтня 2004 р.  № 1434

  ПОРЯДОК
  проведення розрахунків щодо будівництва
  магістральних газопроводів та газопроводів-відводів для
  газифікації сільських населених пунктів


  Цей Порядок визначає механізм проведення розрахунків щодо будівництва магістральних газопроводів та газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів.

  НАК “Нафтогаз України” здійснює погашення своєї заборгованості за 2000 рік з перерахування до Державного бюджету України частини виручки від реалізації природного газу, що отримувалась як плата за транзит природного газу територією України, шляхом перерахування коштів на окремі рахунки, відкриті Компанією за відповідними балансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. Зазначені рахунки відкриваються в органах Державного казначейства за місцем реєстрації платника податків.

  У рядку платіжного доручення “Призначення платежу” робиться відмітка “Згідно з Порядком проведення розрахунків щодо будівництва магістральних газопроводів та газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів”.

  Датою погашення заборгованості є дата зарахування коштів на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, які надають органам державної податкової служби інформацію про зарахування таких коштів станом на відповідну дату проведення розрахунків.

  Державне казначейство у межах надходження до державного бюджету зазначених коштів, перераховує їх Мінпаливенерго на відкритий Міністерством у Державному казначействі окремий рахунок відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету за відповідною бюджетною програмою.

  Мінпаливенерго спрямовує отримані кошти пропорційно відповідним замовникам будівництва магістральних газопроводів та газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Використання коштів державного бюджету для проведення розрахунків щодо будівництва магістральних газопроводів та газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів за рахунок погашення заборгованості НАК “Нафтогаз України” за 2000 рік з перерахування до Державного бюджету України частини виручки від реалізації природного газу, що отримувалась як плата за транзит природного газу територією України, здійснюється відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764.

  _____________________