• In English

 • £

  ÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈ

  ПОСТАНОВА

  â³ä 15 жовтня 2004 ð. ¹ 1361â³ä                      2004 ð.  ¹

  Київ

  Деякі питання внесення змін до інвестиційних проектів,
  що реалізуються у спеціальних економічних зонах
  та на територіях пріоритетного розвитку

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що на період до 1 січня 2005 р. суб’єкти підприємницької діяльності, які реалізують схвалені (затверджені) до набрання чинності цією постановою інвестиційні проекти у спеціальних економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку у Волинській, Донецькій та Житомирській областях, можуть ініціювати внесення до зазначених інвестиційних проектів змін щодо імпортування товарів згідно з кодами УКТЗЕД 0201, 0202 і 0203.

  2. Зміни, що вносяться до інвестиційних проектів відповідно до
  пункту 1 цієї постанови, розглядаються з урахуванням вимог:

  пунктів 1 — 8 Порядку розгляду та затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області, і визначення переліку та обсягів матеріалів і сировини, які ввозяться для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затвердже­ного постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 1999 р. № 2210 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 49, ст. 2407);

  пунктів 1 — 8 Порядку розгляду і схвалення інвестиційних проектів, що реалізуються у спеціальних економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 1999 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 25, ст. 1165);

  пунктів 1 — 9 Порядку розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 р. № 1205 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 32, ст. 1351).

  Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерству фінансів,  Міністерству аграрної політики, Державній податковій адміністрації, Волинській, Донецькій і Житомирській обласним державним адміністраціям забезпечити надання відповідних висновків у двотижневий строк після надходження документів, що стосуються внесення змін до інвестиційних проектів.

  Прем’єр-міністр України   В. ЯНУКОВИЧ

   

  Інд.27