• In English
 • Затверджено стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти»
  Міністерство освіти і науки України, опубліковано 25 березня 2021 року о 18:16

  Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.03.2021 № 610 затверджено професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти». Проект професійного стандарту було розроблено Міністерством освіти і науки України за власною ініціативою.

  Відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» до групи стандарту увійшли:

  • 2310.1 Професор;
  • 2310.1 Доцент;
  • 2310.02 Викладач закладу вищої освіти;
  • 2310.02 Асистент.

  Професійний стандарт є інструментом для систематизації вмінь і навичок (створення посадових інструкцій), підготовки молодих фахівців, само- та оцінювання діяльності викладачів закладів вищої освіти, підвищення кваліфікації та професійного розвитку.

  МОН рекомендує використовувати зазначений професійний стандарт при розробленні вимог до посад науково-педагогічних працівників, освітньо-наукових програм другого та третього рівнів вищої освіти, програм підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників, планування професійного розвитку викладачів.

  Стандарт підготовлено робочою групою, до складу якої увійшли представники Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, закладів вищої освіти, міжнародного експертного середовища.

  У процесі розроблення проекту було вжито низку заходів:

  • проведено функціональний аналіз трудових функцій у сфері професійної діяльності викладача закладу вищої освіти;
  • сформовано та розміщено в ієрархічному порядку трудові функції, які виконує викладач закладу вищої освіти;
  • здійснено аналіз положень чинних нормативних документів, які визначають вимоги до змісту та якості професійної діяльності, проаналізовано вимоги, які висуваються до знань, умінь, навичок та інших компетентностей викладачів закладів вищої освіти;
  • визначено необхідні загальні та професійні компетентності, а також вимоги щодо рівня кваліфікації, досвіду роботи, рівня освіти, додаткові вимоги до виконання трудових функцій тощо.

  Експертиза проекту професійного стандарту також була здійснена фахівцями Британської Ради в Україні (British Council).

  Стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» підготовлено відповідно до пункту 8 Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1077-р та пункту 1.5 Плану впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03 січня 2019 р. №7.