• In English
 • Запрошуємо до обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2022 – 2024 роки щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки»
  опубліковано 07 липня 2022 року о 15:43

  Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2022 – 2024 роки щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки» здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів на виконання відповідного доручення Прем’єр-міністра України до Указу Президента України від 27 вересня 2021 року № 487 «Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки».

  Підготовка плану заходів здійснювалася у тісній співпраці з органами виконавчої влади та громадськістю. Так протягом вересня – листопада 2021 р. органами виконавчої влади за дорученням Прем’єр-міністра України проведено понад 20 онлайн-зустрічей для обговорення пропозицій до проекту плану заходів. Участь у заходах взяли понад 250 представників інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій, науковців, експертів, які надали майже 100 пропозицій.

  Ще понад 20 зустрічей, узгоджувальних нарад, обговорень за участю представників інститутів громадянського суспільства, органів виконавчої влади, міжнародних організацій, науковців, експертів було організовано Секретаріатом Кабінету Міністрів протягом жовтня 2021 р. – лютого 2022 р.

  Зокрема, з метою пошуку ідей для відображення у плані заходів завдань Стратегії щодо популяризації переваг створення інститутів громадянського суспільства, реалізації інфраструктурних, цифрових тощо проектів для їх ефективного функціонування, сприяння інститутам громадянського суспільства у впровадженні в їх діяльність принципів підзвітності, прозорості, публічності та належного врядування у рамках X Форуму розвитку громадянського суспільства 30 листопада 2021 року проведено захід у неформалізованому форматі «Пошук скарбів».

  Загалом у рамках проведених Секретаріатом Кабінету Міністрів публічних заходів надійшло понад 170 пропозицій до плану заходів від інститутів громадянського суспільства, наукових установ, міжнародних організацій, експертів та майже 60 – від органів виконавчої влади.

  За результатами проведеної роботи розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2022 – 2024 роки щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки».

  Метою прийняття акта є забезпечення належної реалізації протягом 2022-2024 років зазначеної Стратегії. Тож проектом розпорядження затверджується план заходів, спрямованих на реалізацію завдань її стратегічних напрямів:

  - 16 заходів задля забезпечення ефективних процедур громадської участі у формуванні та реалізації державної політики на національному та регіональному рівнях, вирішенні питань місцевого значення;

  - 16 заходів задля створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку інститутів громадянського суспільства;

  - 8 заходів задля стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України;

  - 11 заходів для створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.

  Передбачається покрокове виконання заходів з відповідними строками, індикатори виконання кожного кроку та очікуваний результат від виконання заходу в цілому. Ефективність реалізації плану заходів оцінюватиметься відповідно до визначених у ньому індикаторів виконання кроків та досягнення очікуваного результату виконання кожного заходу. При цьому під час розробки плану заходів враховувалися напрацювання групи експертів щодо Системи індикаторів для здійснення моніторингу реалізації стратегічних завдань Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

  Проектом розпорядження передбачено щоквартальне інформування Кабінету Міністрів України органами виконавчої влади, відповідальними за виконання кроків, на підставі якого здійснюватиметься підготовка та оприлюднення щоквартальних та щорічних звітів про виконання планів заходів з реалізації Стратегії.

  Заходи виконуватимуться у співпраці з інститутами громадянського суспільства, міжнародними організаціями, які визначені партнерами у їх реалізації, за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, у межах, виділених відповідним центральним органам виконавчої влади та затверджених місцевих бюджетних програм, а також за програмами та проектами міжнародної технічної та фінансової допомоги та з інших джерел, не заборонених законодавством.

  Проект акта поширюється на інтереси:

  - громадян, членів громад;

  - інститутів громадянського суспільства (громадські об’єднання, релігійні організації, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання, асоціації, органи самоорганізації населення);

  - органів місцевого самоврядування;

  - суб’єктів господарювання.

  Реалізація запропонованих заходів у рамках відповідних напрямів позитивно вплине на можливість реалізовувати права та інтереси усіх визначених заінтересованих сторін. Зокрема, передбачається:

  - підвищення рівня обізнаності громадян про можливість створення організацій (інститутів) громадянського суспільства, а також спрощення процедур реєстрації таких організацій (інститутів);

  - удосконалення форм участі громадян, організацій (інститутів) громадянського суспільства, жителів громад у прийнятті рішень як на національному, так і на місцевому рівні;

  - підвищення рівня інституційної та ресурсної спроможності організацій (інститутів) громадянського суспільства, розширення механізмів фінансової підтримки таких організацій (інститутів) органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами, суб’єктами господарювання;

  - розширення можливостей для здійснення діяльності організацій (інститутів) громадянського суспільства, їх участі у соціально-економічному житті, благодійній та волонтерській діяльності;

  - поширення практик міжсекторальної співпраці між організаціями (інститутами) громадянського суспільства, суб’єктами господарювання та органами державної влади для досягнення суспільного блага та ін.

  Текст проекту розпорядження Кабінету Міністрів доступний за посиланням https://cutt.ly/pLiBZso, проекту плану заходів - https://cutt.ly/TLiXuXj.

  Письмові пропозиції до проекту акта можна надсилати до 22 липня 2022 р. за відповідною формою на електронну адресу: leonteva@kmu.gov.ua.

  Консультації щодо проекту акта, що винесений на обговорення, надаються у разі надсилання відповідного звернення на адресу електронної пошти: leonteva@kmu.gov.ua.

  Відповідальна особа в Департаменті інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів: Леонтьєва Анна Анатоліївна.

  Звіт про результати консультацій з громадськістю буде оприлюднено у рубриці «Громадянське суспільство і влада» розділу «Для громадськості» Урядового порталу не пізніше ніж через два тижні після схвалення зазначеного проекту акта на засіданні Уряду.