• In English
  • Уряд затвердив технічні вимоги, яким мають відповідати сміттєспалювальні установки в Україні

    Технічні вимоги допоможуть якісно врегулювати роботу підприємств, що експлуатуватимуть стаціонарні або мобільні установки спалювання та сумісного спалювання відходів. Такі підприємства більш відомі як “сміттєспалювальні заводи”. В Україні фактично існує лише один такий завод – "Енергія", який працює в Києві ще з 1987 року.

    У рамках реформи будівництво таких, навіть сучасних, заводів не є пріоритетним для нашої країни. Адже ми рухаємося до кругової економіки і зосереджуємося на створенні нових сміттєобробних потужностей. Однак рухаючись до ЄС, Україна розпочала велику реформу та зобов’язалася повністю імплементувати європейське законодавство у цій сфері, а отже якісно врегулювати й питання функціонування сміттєспалювальних установок.

    Умови спалювання відходів в Україні тепер відповідатимуть європейським стандартам екологічної безпеки, зокрема вимогам Директиви 2008/98/ЄС про відходи; Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди та Імплементаційного рішення Європейської комісії 2019/2010 про встановлення висновків щодо найкращих доступних методів для спалювання відходів.

    Тож якщо такі заводи й створюватимуть в Україні, то лише із застосуванням найкращих доступних технологій та методів управління. Оператори будуть зобов'язані впроваджувати заходи зі скорочення викидів та скидів, здійснювати постійний моніторинг роботи установок і вимірювати показники стану повітря, підземних та поверхневих вод, грунтів, запахів, шумового забруднення тощо. Застосування сучасних технологій та суворий контроль за викидами допоможуть забезпечити максимальну ефективність та безпечність процесу.