• In English
 • Сьогодні ми починаємо оцінювати держслужбовців за результатом «за вікном», - Олександр Саєнко
  Служба Міністра Кабінету Міністрів України, опубліковано 11 квітня 2018 року о 19:03

  Уряд затвердив ключові показники результативності державних службовців категорії «А»: державних секретарів міністерств та керівників ЦОВВ. На виконання статті 44 Закону України «Про державну службу» у 2017 році Кабінетом Міністрів було затверджено Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

  Відповідно до Закону результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання та виявлення потреби у професійному навчанні.

  «Реформуючи систему державного управління, ми починаємо оцінку за новим принципом: не кількість проведених нарад, а те, що вони змінили «за вікном». Це поступово трансформує державну службу від орієнтації на процес до орієнтації на результат», - наголосив Олександр Саєнко, Міністр Кабінету Міністрів України.

  Оцінювання результатів службової діяльності буде проводитись на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

  «Система ключових показників побудована за принципом «від загального до часткового», яка дозволяє транслювати стратегічні цілі й завдання Уряду у персональні завдання на рік для кожного державного службовця.

  Затверджена система щорічної оцінки має багато спільних рис з системою управління результативністю в уряді Канади, яка займає одну з перших позицій в світі за ефективністю держслужби», - прокоментував під час виступу на засіданні Уряду Олександр Саєнко.

  Для держслужбовців категорії «А» встановлено особливий порядок оцінювання результатів службової діяльності, адже вони мають забезпечувати лідерство у впровадженні реформ та є тією ланкою, яка поєднує державну службу з політичним керівництвом Уряду. Чіткі критерії відокремлять їх діяльність від політичної оцінки, дозволять об’єктивно оцінити результативність впровадження рішень Уряду, а також забезпечити сталість держслужби в момент зміни політичного керівництва.

  Оцінювання проводитиметься щороку у жовтні - грудні за період з 1 січня поточного року, або з дати визначення завдань і ключових показників до дати прийняття наказу про проведення оцінювання.