• In English
 • Розроблено Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021—2026 роки
  Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, опубліковано 16 червня 2021 року о 15:45

  Уряд схвалив проект Указу Президента України «Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021—2026 роки». Стратегію розроблено Секретаріатом Кабінету Міністрів України з метою створення сприятливих умов для розвитку в суспільстві громадської ініціативи та самоорганізації, формування та діяльності інститутів громадянського суспільства, налагодження партнерської взаємодії між ними та органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

  Стратегією визначені 4 стратегічні напрями: забезпечення ефективних процедур громадської участі у формуванні та реалізації державної політики на національному та регіональному рівнях, вирішенні питань місцевого значення; створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку ІГС; стимулювання участі ІГС в соціально-економічному розвитку України; створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.

  Очікуваними результатами виконання завдань зазначених напрямів вбачаються, зокрема: підвищення рівня обізнаності громадян про можливість створення ІГС, їх участі у прийнятті рішень органами влади та органами місцевого самоврядування; спрощення процедур реєстрації ІГС; посилення інституційної та ресурсної спроможності ІГС; розширення механізмів фінансової підтримки ІГС, можливостей їх участі у соціально-економічному житті, зокрема через поширення практик міжсекторальної співпраці; провадження ІГС благодійної та волонтерської діяльності тощо.

  Передбачено, що після підписання Указу Президентом, Уряд забезпечить  за участю інститутів громадянського суспільства розроблення та затвердження дворічних планів заходів з реалізації Стратегії та щоквартальних і  щорічних звітів про їх виконання.